menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Uratarinat

Yhteisöt yhdistävät ja sitouttavat

20.02.2020

Communities of Practice on kaikille Cargotecin työntekijöille avoin yhteisöjen joukko, joka yhdistää työhönsä intohimoisesti suhtautuvia henkilöitä ja tarjoaa heille mahdollisuuden oppia toisiltaan.

Teksti on poimittu Cargotecin 2019-vuosikatsauksesta. Koko katsaus samoin kuin taloudellinen katsaus löytyvät vasemmalla olevien linkkien kautta.

Jotkut Cargotec-yhteisöistä kutsuvat itseään ”heimoiksi” (eng. tribe). Tällä hetkellä kymmenessä aktiivisessa yhteisössämme on noin 800 aktiivista jäsentä, ja uusia yhteisöjä perustetaan koko ajan.

Communities of Practice -yhteisöt tapaavat etupäässä verkossa, esimerkiksi virtu-aalisissa kokouksissa ja workshopeissa, järjestävät tiedon jakamiseen tähtääviä tapahtumia ja tekevät aktiivisesti yhteis-työtä Cargotecin uuden sosiaalisen intranetin Connectin yhteisökanavien kautta. Yhteisöt tarjoavat työntekijöillemme osaamista ja tukea haasteisiin, verkostoitumismahdollisuuksia, henkilökohtaista kehitystä ja keinoja mielekkäämpään työhön. Organisaatiolle ne tarjoavat osaamisen kehittymisen ja säilyttämisen ohella etuja työtapojen yhteensovittamisen, jaetun ongelmanratkaisun ja liiketoiminta-alueiden välisten synergioiden muodossa.

Monet näistä yhteisöistä – kuten Lean, Change Management, Data Enthusiasts ja Software Robotics – liittyvät myös lähei-sesti Cargotecin visioon olla älykkään kuormankäsittelyn markkinajohtaja, erityisesti digitalisaation ja tuottavuuden strategisten kulmakivien alueilla. Siten yhteisöjen toiminta tukee ja edistää Cargotecin strategisten tavoitteiden saavuttamista.

”Yhteisöt jakavat osaamistaan koko organisaatiolle, sillä haluamme purkaa siiloja ja rohkaista ihmisiä jakamaan niin onnistumisensa kuin epäonnistumisensakin ja niistä saadut opit. Yhteisöt saavat ihmiset keskustelemaan keskenään ja jakamaan kokemuksiaan, ja ne ovat myös edistäneet yhteistä ongelmanratkaisua. Jos joku esimerkiksi törmää haasteeseen, voimme tutkia asiaa ja löytää ratkaisut yhdessä. Yhteisöt jakavat oppimisen hyötyjä ja iloa”, kertoo Alisa Knuutinen, digitaalisen muutoksen asiantuntija, Cargotec.

”Community of Practice -yhteisöt yhdistävät ihmisiä organisaation eri puolilta ja luovat keskinäisen tuen kulttuuria. Ne myös luovat yhtiön sisäistä liikettä, kun intohimoiset ihmiset nostavat asioita esille. Olen saanut monia viestejä siitä, kuinka Lean-yhteisön webinaarit ovat innostaneet ihmisiä muuttamaan työtapojaan, tai kuinka olemme tuoneet ihmisiä yhteen ratkaisemaan ongelmia. Minulta pyydetään usein käytännönläheisempää tukea Lean-menetelmässä. Juuri tällainen palaute osoittaa, että olemme oikeilla jäljillä ja potentiaalia on vielä vaikka mihin!” sanoo Brigitte Guttenberger, ohjelmajohtaja, Cargotec Lean -ohjelma ja MacGregor Strategy Programme management office.

Mitä mieltä olet sivustosta?