menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Näin yksityissijoittajat grillasivat Cargotecin IR-tiimiä - tässä heidän vastauksensa

22.06.2020

Cargotecin sijoittajasuhdetiimi pyysi sosiaalisen median välityksellä yksityissijoittajia kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä Cargotecista. Saimmekin erinomaisen määrän hyviä kysymyksiä - kiitos niistä! Tässä tulee vastauksemme, eli kysymyksiä ja vastauksia yksityissijoittajilta. Huomioikaa, että osa kysymyksistä kysyttiin hieman eri sanoituksilla useampaan kertaan, ja olemme luettavuuden vuoksi tiivistäneet näitä saman kysymyksen alle.

1. Miksi Cargotec olisi omistajilleen arvokkaampi nykymuodossaan kuin vaikkapa jaettuna erikseen listattuihin Hiabiin ja Kalmar & McGregoriin?

Meille tuli itse asiassa useampia kysymyksiä tästä aiheesta! Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat taloudellisesti vahvempia yhdessä - esimerkiksi viime vuonna päätökseen saatettu TTS:n marine- ja offshoreliiketoimintojen osto ei olisi ollut mahdollista ilman Cargotecin taloudellista selkänojaa. Liiketoiminta-alueilla on synergioita strategisesti tärkeillä osa-alueilla kuten ohjelmistokehityksessä ja teräksen hankinnassa, ja esimerkiksi Kalmarin ja Hiabin suurin tuotantolaitos löytyy Stargardista, Puolasta. Kolme liiketoiminta-aluetta toimii Cargotecille ja osakkeenomistajille myös tehokkaana kysyntäpuolen hajautuksena, kun kaikkien kysyntäajurit ovat erilaiset.

2. Satamien automatisointi on pitkään jatkuva trendi ja Naviksella hyvä markkina-asema älykästä ja automatisoitua konttiliikennettä hyödyntämään. Miksi Navis tästä huolimatta on strategisen tarkastelun kohteena, eikö sille nähdä kasvun mahdollisuuksia tai onko se jotenkin helposti korvattavissa kilpailijalla?

Tämäkin osoittautui suosituksi aiheeksi! Naviksella on tosiaan erittäin vahva markkina-asema satamien toiminnanohjausjärjestelmissä, mutta toisaalta olemme huomanneet ettei automaatioinvestointeja ja ohjelmistovalintoja yleensä tehdä yhdessä. Koska Navis on jo niin merkittävä toimija satama-automaatiossa, sen suurimmat kasvumahdollisuudet liittyvät laajenemiseen uusiin logistiikan arvoketjun osiin. Näissä synergiat Cargotecin muiden liiketoimintojen kanssa eivät välttämättä ole yhtä vahvoja, minkä takia olemme aloittaneet Naviksen strategisten vaihtoehtojen arvioinnin.

3. Mielenkiinnolla Cargotecin kurssia viime aikoina seuranneena mietin, että millaisena sijoituskohteena yhtiö näyttäytyy piensijoittajalle? Onko yhtiön tulevaisuuden näkymät suotuisat vai uhkaako osakkeen tulevaisuutta ylikuumeneminen osakkeen arvon osalta korona tilanteen helpotettua?

Pitkän aikavälin megatrendit tukevat Cargotecin liiketoimintaa ja kysyntäindikaattoreiden, kuten satamissa käsiteltyjen konttien määrän on ennustettu jatkavan kasvuaan pitkällä aikavälillä. Vuonna 2020 satamassa käsiteltyjen konttien määrän arvioidaan laskevan ja näkyvyys tällä hetkellä on heikko. Yrityksenä tai sen edustajina emme voi ottaa kantaa tai spekuloida osakkeen arvolla.

4. Onko vihdoin sisäiset ongelmanne, mm. tuotannon ongelmat (komponenttipula, logistiikkaongelmat yms.) ratkeamassa? Viimeisten vuosien aikana ne ovat olleet pääasiallisia selityksiänne huonommasta tuloskehityksestänne. Toki kauppasodalla ja koronakriisillä ollut myös heijasteita. Kiitos muuten hyvästä sijoittajaviestinnästänne!

Kiitos palautteesta! Nämä sisäiset haasteet saatiin ratkaistua vuoden 2019 aikana. Koronakriisi on toki näkynyt myös meillä toimitusketjuhaasteina, koska komponenttien toimituksissa on ollut ongelmia alihankkijoiden tehtaiden seisokkien takia. Myös valmiiden laitteiden toimittamisessa asiakkaille on ollut jonkun verran haasteita.

5. Mistä johtuu osakkeen arvon pitkäaikainen lasku?

Yrityksenä tai sen edustajina emme voi ottaa kantaa tai spekuloida osakkeen arvolla.

6. Mikä on arvionne, milloin maailman vanhenevassa laivakalustossa investoinnit todella käynnistyvät? Eli milloin MacGregor alkaa kääntyä ja nousta reippaasti voitolliseksi.

Laivainvestoinnit ovat tällä hetkellä historiallisen matalalla tasolla. On vaikea antaa arviota siitä, milloin investoinnit käynnistyvät. Sen sijaan olemme keskittyneet saamaan MacGregorin voitolliseksi omilla toimenpiteillämme vallitsevassa tilanteessa. Clarkson on ennustanut laivainvestointien kääntyvän hienoiseen nousuun 2020 jälkeen, mutta tähän liittyy epävarmuutta.

7. Vasta noin 40 maailman 1200 satamasta on täysin automatisoituja. Milloin vauhti alkaa kiihtyä?

Satama-automaatiot ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi ja olemme huomanneet asiakkaiden siirtyvän pohtimaan automaation kannattavuuden sijaan investointien ajoitusta ja toteutustapaa. Koronaviruskriisi on toisaalta hidastanut ja siirtänyt isojen investointien tekoa, esim. isoja automaatioinvestointipäätöksiä ei ole tehty korona-aikana. Toisaalta tilanne on vain alleviivannut entisestään tarvetta automaatiolle pidemmällä tähtäimellä.

8. Miten Cargotec aikoo sopeutua sisämaassa sijaitseviin satamiin, jos tuotantoa tehdään yhä enemmän itse ja rahtikeskittymät siirtyvätkin sisämaahan?

Meillä on jo asiakkaita myös sisämaassa: esimerkiksi intermodal-, sisämaan vesiliikenteen ja raidelogistiikan asiakkaita. Näissä segmenteissä on kasvumahdollisuuksia Kalmar Mobile Equipmentille. Yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä tästä voisi mainita EU-rahoitteisen AEGIS-projektin (Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems), johon Kalmar ja MacGregor yhdessä osallistuvat, pyrkii edistämään autonomisen rahtiliikenteen kehittämistä koko Euroopassa.

9. Pystyttekö älykkäiden laitteidenne tuottaman datan pohjalta antamaan tilannekuvaa maailman rahtiliikenteen hiljentymisestä ja toipumisesta Q1 ja Q2 aikana?

Kuten toimitusjohtajamme kesäkuun analyytikkotapaamisen esityksessä kävi ilmi, Kalmarin älykkäiden laitteiden tuottama data osoittaa kontinkäsittelyvolyymien tippuneen noin 15 prosenttia Pohjois-Amerikassa ja 11 prosenttia Euroopassa vertailtaessa kesäkuun ensimmäistä viikkoa tammi-helmikuun keskiarvoon. Volyymit ovat toipumassa, mutta eivät ole vielä koronakriisiä edeltävällä tasolla.

10. Miltä rahtipuolen kysyntä näyttää, onko tarvetta lisäkapasiteetille? Toiseksi onko olemassa jotain numeraalista ennustetta loppuvuodeksi vai ajetaanko vielä sumussa tutkat sammutettuina?

Drewry ennustaa konttiliikenteen supistuvan 8% tänä vuonna ja toipuvan 13% vuonna 2021. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

11. Oletteko saaneet nyt aiempaa enemmän suoria yhteydenottoja sijoittajilta ja mikäli olette, miten hoidatte näitä? Käytätteko työkaluja hallinoidaksenne näitä pyyntöjä ja suoriin yhteydenottoihin sijoittajiin?

Yhteydenottomäärät eivät ole kasvaneet, itse asiassa ne ovat hieman jopa laskeneet. Meillä on IR:ssä käytössä CRM-työkalu yhteydenpidon hallinointiin.

Mitä mieltä olet sivustosta?