menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q3/2023-tuloksesta

26.10.2023

Miksi Cargotecin saadut tilaukset laskivat 20 prosenttia? Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 48 prosenttia? Miltä markkinaympäristö näyttää? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsausta.

Cargotecin saadut tilaukset laskivat 20 prosenttia 914 miljoonaan euroon. Mistä tämä johtui?
Kaikkien liiketoiminta-alueiden saadut tilaukset laskivat. Kalmarissa kysyntätilanne vaihteli, kun suuremmissa laitteissa asiakkaiden päätöksenteko jatkui hitaana ja varastojen purkamiset vaikuttivat jakeluasiakkaisiin liittyviin tuotekategorioihin. Pienissä ja keskikokoisissa terminaaleissa sekä teollisuussektorilla käytettävien pienempien lastinkäsittelylaitteiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Hiabissa inflaatio, kuorma-autojen alustojen pidentyneet toimitusajat sekä korkotaso vaikuttivat saatuihin tilauksiin. MacGregorissa kauppalaiva- ja huoltoliiketoiminnassa kysyntä oli hyvällä tasolla, samalla kun otimme vain valikoivasti uusia offshore-tilauksia.

Millainen on Cargotecin tilauskanta?
Meillä on vahva 3 065 miljoonan euron tilauskanta.

Miksi Cargotecin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 1 102 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä?
Operatiivinen toimintakykymme oli hyvällä tasolla, ja liikevaihto kasvoi 6 prosenttia

Miksi Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoin 48 prosenttia 131 (89) miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi korkeamman liikevaihdon sekä inflaatiopaineiden ja kulujen menestyksekkään hallinnan myötä.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2023?
Vuoden 2023 näkymät ovat ennallaan. Cargotec arvioi sen ydinliiketoimintojen vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (384 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-472 miljoonaa euroa).

Kalmarin kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia 71 (51) miljoonaan euroon, miksi?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi inflaatiopaineiden menestyksekkään hallinnan, hyvän liikevaihtojakauman sekä alasajettavan raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 24 prosenttia 62 (50) miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi korkeamman liikevaihdon ja inflaatiopaineiden tehokkaan hallinnan seurauksena.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9 (0) miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä?
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huolto- ja kauppalaivaliiketoimintojen korkeampien liikevaihtojen, offshore-liiketoiminnan pienempien tappioiden ja kustannussäästöjen seurauksena.

Mikä olisi ollut Cargotecin ydinliiketoimintojen tulos vuoden kolmannella vuosineljänneksellä?
Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä Cargotecin ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 13,8. Julkaisemme ydinliiketoimintojen tunnusluvut vuosineljännesraporteissamme, jotta sijoittajien olisi helpompi seurata edistymistämme kohti taloudellisia tavoitteitamme. Ydinliiketoiminnat = Cargotec pois lukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit (sisältää konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut).

Miten Cargotecin huoltoliiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä?
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat -4 prosenttia ja olivat 312 (325) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 334 miljoonaa euroa eli 30 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Miten Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä?
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 367 miljoonaa euroa eli 33 (31) prosenttia Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Tuoteryhmän liikevaihto kasvoi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että kiertotalouteen siirtymisen tavoitteessa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Miten komponenttien hinnat kehittyivät?
Hinnoittelupainetta ilmenee edelleen, johtuen pääasiassa korkeammista työvoimakustannuksista. Alentuneet raaka-aine- ja logistiikkakustannukset sekä oma toimintamme kuten alihankkijoiden valikoiman laajentaminen kompensoivat tätä osittain.

Oletteko nostaneet hintojanne vuonna 2023, ja aiotteko jatkaa hintojen nostoja?
Emme ole nostaneet hintoja merkittävästi. Tarkkailemme tilannetta, ja jos kustannusten kehitys sitä vaatii, voimme muuttaa hinnoitteluamme jatkossa.


Miten raskaiden nostureiden liiketoiminnan lopettaminen etenee?
Raskaiden nostureiden liiketoiminnan lopettaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.

Kuinka suuri oli valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutus saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon?
Rakenteellisilla muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta saatuhin tilauksiin eikä liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla oli 4 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus saatuihin tilauksiin ja 5 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Raportoimme valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutukset taloudellisissa raporteissamme

Miltä markkinaympäristö näyttää?
Cargotecin liiketoimintaympäristö on monimutkaistunut. Tämä johtuu korkeista koroista ja inflaatiosta, rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta, taantuman pelosta, edelleen jatkuvista toimitusketjun pullonkauloista, geopoliittisten jännitteiden kasvusta sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kuinka suuri oli kolmannen vuosineljänneksen rahavirta?
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 184 (116) miljoonaa euroa. Hyvä kannattavuus ja myyntisaamisten lasku edistivät vahvaa rahavirtaa.

Millaiset olivat kolmannen vuosineljänneksen uudelleenjärjestelykulut?
Uudelleenjärjestelykulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat 2 (15) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 8 (55) miljoonaa euroa. Tammi–syyskuun 2023 uudelleenjärjestelykulut liittyivät MacGregorin sopeuttamisohjelmaan.

Miten bruttokatteenne kehittyi vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä?
Cargotecin bruttokateprosentti nousi 24,1 prosenttiin vertailukauden 20,3 prosentista.

Miten Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen etenee?
Ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi etenee aiemmin ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Kerromme lisää suunnitellun eriyttämisen etenemisestä aikaisintaan vuoden 2023 tulosjulkistuksen yhteydessä.

Kuinka paljon olette kirjanneet eriyttämiseen liittyviä kuluja tähän mennessä? Mikä on arvionne vuoden 2023 kuluista?
Tähän mennessä olemme kirjanneet 12 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Eriyttämisen suunnittelukulut vuodelta 2023 sisältyvät vuoden 2023 vertailtavuuteen vaikuttaviin eriin (-35 miljoonaa euroa).

Mitä mieltä olet sivustosta?