menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kalmar vuonna 2020 - etenimme vastuullisuudessa, tarjooma laajeni

Koronaviruspandemiaa lukuunottamatta Kalmarin toimintaan vaikuttaneet trendit vuonna 2020 olivat samantyyppisiä kuin vuonna 2019. Tilanteen epävarmuus sai kuitenkin jotkut asiakkaat lykkäämään päätöksentekoaan erityisesti automaatioon liittyen.

Pandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset vaikeuttivat joidenkin huolto- ja ylläpitoasiakkaiden palvelua, ja myös muutamat projektimme kärsivät näistä rajoituksista. Toisaalta rajoitukset ovat kasvattaneet etätuen kysyntää voimakkaasti. Tässä suhteessa digitalisaatiotoimemme ovat osoittautuneet hyväksi investoinniksi.

Kalmarin huoltoliiketoiminta on kaiken kaikkiaan kehittynyt hyvää vauhtia vahvan globaalin läsnäolomme ja laajan huoltoverkostomme ansiosta. Pandemia on myös luonut uusia markkinatarpeita. Olemme esimerkiksi kehittäneet uuden tavan puhdistaa laitteita estääksemme viruksen leviämisen ja varmistaaksemme turvallisen työskentelyn eri työvuorojen välillä. Tämäntyyppiselle tarjoamalle on selvästi ollut kysyntää. Tarjoamme palveluitamme myös etänä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin haluamme varmistaa nopean ja tehokkaan ongelmanratkaisun sekä lyhentää markkinoilletuloaikaa. Myös verkkokauppamme kasvoi.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla konttien kuljetusmäärät putosivat rajusti, mutta ne ovat sittemmin palautuneet. Kaiken kaikkiaan vastasimme asiakastarpeisiin hyvin. Vaikka tavaratoimituksissa oli vuoden aikana yllättävän vähän viiveitä, jotkut toimittajat ovat varoittaneet mahdollisista viivästyksistä jatkossa johtuen eri maiden vaihtelevista rajoitustoimista.

Uusia tuotteita, toimituksia ja kehitystä automaatiossa
Vuonna 2020 Kalmar jatkoi toimitusketjunsa digitalisointia, mikä nopeuttaa toimitusaikoja ja tuo sen myötä lisäarvoa asiakkaille. Kalmar julkaisi vuoden aikana myös useita ratkaisuja, jotka edistävät turvallisuutta, kestävää kehitystä ja tuottavuutta.

Suurempien nostolaitteiden puolella Kalmarin tarjoama on tänä päivänä täysin sähköistetty, ja pienempien kontinkäsittelylaitteiden tarjoama tullaan esittelemään sähkökäyttöisinä versioina vuoden 2021 aikana. Asiakkaat ovat toivoneet kustannustehokasta, paikkariippumatonta ja ulko-olosuhteisiin sopivaa latausmahdollisuutta. Vastasimme tähän tarpeeseen sähkökäyttöisiin trukkeihin tarkoitetuilla Kalmar ChargePod -latausratkaisulla. Esittelimme myös sähkökäyttöisten haarukkatrukkien energiankäyttötakuun, millä asiakkaat voivat arvioida sähkökäyttöisiin laitteisiin siirtymisen käyttökustannuksia. Tämän lisäksi toimme markkinoille G-sukupolven uuden kuormaajavalikoiman, joissa hydrauliikkaa, polttoaineenkulutuksen pienentämistä ja käyttäjäergonomiaa on kehitetty entisestään.

Emme julkistaneet suuria automaatioprojekteja vuonna 2020, mutta toimitimme useille asiakkaille vuoden 2019 loppupuolella esiteltyjä automaatioratkaisuja. Näihin kuuluivat Kalmar One -automaatiojärjestelmä sekä ATH-ratkaisu (Automated Truck Handling) automaattisiin konttilukkeihin. Kalmar One on avoin, modulaarinen ja standardoitu automaatiojärjestelmä konttiterminaaleille, joka mahdollistaa valmistajasta riippumattoman laitteiden toiminnan tehostamisen ja automatisoinnin. ATH:n avulla kuorma-autojen lastaaminen ja purkaminen voidaan toteuttaa ilman ihmistyötä.

Kalmarilla on noin 17 terminaaliautomaation referenssiasiakasta maailmanlaajuisesti. Pienempien kontinkäsittelylaitteiden automatisoinnissa olemme edistäneet merkittävästi robotisaatiota, ja ensimmäiset robottipilottimme ovat jo toiminnassa.

Vastuullisuus- ja turvallisuustavoitteet, operatiiviset uudelleenjärjestelyt
Vastuullinen toiminta on yksi Kalmarin tärkeimmistä strategisista painopistealueista, ja olemme erityisesti pyrkineet vähentämään toimitusketjussa aiheutuvia päästöjä. Pyrimme vähentämään CO2-päästöjämme yli puolella miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Suuri harppaus kohti tätä tavoitetta on ollut asiakkaiden tukeminen heidän siirtyessään dieselkäyttöisistä ajoneuvoista sähköenergiaa käyttäviin laitteisiin. Asiakkaat ovat olleet erityisen kiinnostuneita sähköisistä ratkaisuistamme, ja hybridilaitteemme ovatkin olleet menestys. Olemme tähän mennessä esimerkiksi myyneet yli 300 hybridi-konttilukkia. Erityyppisten polttoaine- ja energiansäästötakuiden myötä raivaamme tietä teollisuudessa käytettäville ekotehokkaille vaihtoehdoille. Esimerkistä käyvät jo aiemmin esittelemämme Eco Reachstacker -konttikurottajien polttoaineen säästötakuu tai haarukkatrukkien energiansäästötakuu, jonka julkistimme vuonna 2020.

Ylitimme vuoden 2020 turvallisuustavoitteet ja saimme aikaan historiamme parhaat turvallisuusparannukset. Keskeisin syy tähän löytyy vähäisemmästä henkilöstömäärästä toimipisteissä sekä pandemian myötä kehittyneestä turvallisuus- ja hygieniatietoisuudesta. Järjestimme vuoden aikana useita turvallisuusaiheisia henkilöstötilaisuuksia, ja työskentelimme sidosryhmien kanssa edistääksemme turvallisuuskoulutuksia ja -tietoisuutta.
Toukokuussa Cargotec myi osuutensa Rainbow-Cargotec Industries Co., Ltd:stä yksinkertaistaakseen globaalia toimitusketjuaan. Joulukuussa Kalmar siirsi Etteplanille osan nosturisuunnittelustaan Kiinassa varmistaakseen toimintojen skaalautuvuuden ja kustannustehokkuuden.

Mitä mieltä olet sivustosta?