menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

23.12.2005

Cargotec Oyj:n optio-oikeuksilla, jotka perustuvat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan, on merkitty yhteensä 41 475 uutta Cargotecin B-osaketta. Osakkeiden merkitsemiseen on käytetty 5 485 A-sarjan optio-oikeutta ja 8 340 B-sarjan optio-oikeutta. Merkinnät korottavat Cargotecin osakepääomaa 41 475 euroa. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 23.12.2005 ja kaupankäynnin kohteeksi osakkeet tulevat yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.12.2005.
 
Cargotecin osakepääoma on merkinnän jälkeen 63 920 955 euroa. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä merkinnän jälkeen on 54 394 866 kappaletta. A-osakkeiden lukumäärä säilyy ennallaan ja on 9 526 089 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 23.12.2005 lukien.
 
Jokainen Cargotecin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään kolme (3) Cargotecin B-osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 8,59 euroa/osake. Tämän osakepääoman korotuksen jälkeen A- ja B-sarjojen optio-oikeuksilla voidaan vielä merkitä yhteensä 488 055 B-osaketta ja korottaa osakepääomaa 488 055 eurolla.
Mitä mieltä olet sivustosta?