menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}
Cargotec Oyj:n hallitus on kokouksessaan vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan. Osinkopolitiikan määrittelyssä on otettu huomioon yhtiön kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät rahoitustarpeet. Osinkopolitiikan mukaisesti Cargotecin vuotuinen osinko on 30-50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta.
 
Cargotecin maailmanlaajuista markkinajohtajan asemaa pyritään edelleen vahvistamaan kasvamalla niin orgaanisesti kuin yritysostojen avulla. Hallitus toteaa, että kannattavan kasvun lisäksi omistaja-arvon kehitystä tuetaan kilpailukykyisellä osinkopolitiikalla ja mahdollisella omien osakkeiden takaisinostolla.  
 
Vuoden 2005 osalta osingonjako määritellään yhtiön ensimmäisen virallisen tilikauden 1.6.-31.12.2005 nettotuloksen perusteella.
Mitä mieltä olet sivustosta?