menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin pro forma -katsaus tammi-kesäkuulta 2005

19.07.2005

- Saadut tilaukset olivat 1 216 (1-6/2004: 1 213) miljoonaa  euroa. Toisella
vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 571 (4-6/2004: 677) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta kasvoi vuoden alusta ja 30.6.2005 se oli 1 252 (31.12.2004: 1 180)
miljoonaa euroa.
- Liikevaihto oli 1 154 (1-6/2004: 891) miljoonaa euroa. Toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 610 (4-6/2004: 487) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli 83,8 (1-6/2004: 52,3) miljoonaa euroa, josta toisen
vuosineljänneksen osuus oli 48,6 (4-6/2004: 32,5) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 15,6 (1-6/2004:
71,4) miljoonaa euroa.
- Katsauskauden tulos oli 53,8 (1-6/2004: 34,2) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,84 (1-6/2004: 0,54) euroa.
Cargotec Oyj listautui Helsingin Pörssiin 1. kesäkuuta 2005. Tässä pro forma -
katsauksessa kerrotaan Cargotecin tulos tammi-kesäkuulta 2005 Kone Oyj:n
jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja rakenteen mukaisina. Vuoden 2004
vertailuluvut on laadittu saman rakenteen mukaisiksi yhtiön arvioinnin
helpottamiseksi. Näin ollen MacGREGORin laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta on
sisällytetty vertailukauden pro forma -lukuihin. Katsaus on laadittu IFRS-
periaatteiden mukaisesti.

Cargotecin toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström:
"Vuoden toinen neljännes oli odotuksiamme parempi. Kuten edellisessä
katsauksessa ennakoimme, tilauksia saatiin hieman vertailukautta vähemmän, mutta
markkinat säilyivät kuitenkin vahvempina kuin odotimme. Tuotekehitykseen,
kokoonpanoon ja huoltoon perustuva toimintamallimme on osoittanut toimivuutensa
ja mahdollistanut huomattavan liikevaihdon kasvun sekä vahvan tulosparannuksen",
toteaa toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström.
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa allaolevasta linkistä
 
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?