menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannusteohjelmasta

17.01.2007

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Cargotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannusteohjelmasta vuosille 2007-2011. Osakeomistukseen kannustavan ohjelman tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä yrityksen strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä tehdä heistä yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia. Ohjelmassa avainhenkilöillä on mahdollisuus saada palkkiona Cargotecin B-sarjan osakkeita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
 
Kannusteohjelmassa on neljä ansaintajaksoa, joista ensimmäinen on kaksi vuotta ja seuraavat kolme ansaintajaksoa ovat yhden vuoden mittaisia. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden enimmäispalkkioista kunkin ansaintajakson alkaessa.
 
Kannusteohjelman mahdolliset tuotot vuosilta 2007-2011 perustuvat Cargotec-konsernin strategiassa määriteltyihin viiden vuoden liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen. Tuotot maksetaan vuosina 2009-2012 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus käytetään osakkeista aiheutuviin veroihin ja veronluontoisiin maksuihin. Osakkeisiin liittyy viimeistä ansaintajaksoa lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä on korkeintaan 387 500 Cargotecin B-sarjan osaketta, jotka ovat yhtiön hallussa.
 
Kannusteohjelman piiriin kuuluu noin 60 avainhenkilöä.
 
 
Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Kari Heinistö                              
varatoimitusjohtaja             
 
Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
 
Lisätiedot:
Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja, puh. 0204 55 4262
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4542
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281
 
 
Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisuja käytetään lähikuljetuksissa, terminaaleissa, satamissa, jakelukeskuksissa ja laivoissa. Cargotec-konsernin toiminta jakautuu kolmeen vahvaan, globaaliin liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR. Kaikki kolme ovat markkinajohtajia alallaan. Vuonna 2005 Cargotecin liikevaihto ylitti 2,3 miljardia euroa. Konsernilla on noin 8 000 työntekijää ja toimintaa yli 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.
 
www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?