menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2006

30.01.2007

- Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (1-12/2005: 2 385) miljoonaan
   euroon. Neljännellä vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 716 (10-12/2005: 591)
   miljoonaa euroa.
- Tilauskanta 31.12.2006 oli 1 621 (31.12.2005: 1 257) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto kasvoi 2 597 (1-12/2005: 2 358) miljoonaan euroon. Neljännen
   vuosineljänneksen liikevaihto oli 697 (10-12/2005: 622) miljoonaa euroa.
- Operatiivinen liikevoitto parani merkittävästi 221,7 (1-12/2005: 179,4)
   miljoonaan euroon. Neljännen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoitto oli
   57,7 (10-12/2005: 52,7) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto, johon sisältyvät kertaluonteiset myyntivoitot, nousi 239,5
   (1-12/2005: 194,8) miljoonaan euroon, josta neljännen vuosineljänneksen osuus
   oli 57,9 (10-12/2005: 66,4) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli vahva ja nousi 249,8
  (1-12/2005: 194,1) miljoonaan euroon.
- Katsauskauden tulos nousi 166,1 (1-12/2005: 136,6) miljoonaan euroon.
- Osakekohtainen tulos oli 2,57 (1-12/2005: 2,11) euroa.
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,99 euroa kutakin A-
   sarjan osaketta ja 1,00 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden.
- Cargotecin markkinanäkymät vuodelle 2007 ovat positiiviset. Vilkas markkina-
   aktiviteetti ja vahva tilauskanta kaikilla liiketoiminta-alueilla luovat hyvän
   alun vuodelle. Toteutetut ja tavoitellut yritysostot tukevat liikevaihdon kasvun
   jatkumista. Operatiivisen liikevoiton kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2007
   huolimatta siitä, että suunnitellut investoinnit tulevaisuuden kasvuun
   vaikuttavat hieman liikevoittomarginaalin kehitykseen.
 
Cargotec Oyj listautui Helsingin Pörssiin 1.6.2005. Tässä
tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vertailuluvut ajanjaksolta tammi-joulukuu 2005
ovat esitetty lisätietona, ja ne ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja.
Vertailuluvut ajanjaksolta kesä-joulukuu 2005 ovat Cargotecin ensimmäisen
virallisen tilikauden mukaisia tilintarkastettuja lukuja. Vuoden 2006 luvut ovat
tilintarkastettuja.

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Vuosi 2006 oli Cargotecille menestyksekäs. Jatkoimme onnistuneesti kannattavaa
kasvua. Liikevaihtomme kasvoi 10 prosenttia ja nousi 2,6 miljardiin euroon
samalla kun operatiivinen liikevoittoprosenttimme parani edellisvuoden 7,6
prosentista 8,5 prosenttiin. Jatkamme liiketoimintamme kehittämistä uusien
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi."
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 30. tammikuuta 2007 klo 14
Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo
16 samana päivänä. Esityskalvot ovat saatavilla Cargotecin internet-sivuilta klo
14 mennessä.
 
Puhelinnumerot konferenssiin ovat:
+1 617 213 8845 (soittajat USA)
+44 20 7365 8426 (muut soittajat)
Osallistujatunnus: Cargotec Corporation
 
Puhelinkonferenssia voi seurata samana päivänä myös suorana lähetyksenä audio
webcast -muodossa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 16
alkaen. Tapahtuman taltiointi on saatavilla internet-sivuilta myöhemmin samana
päivänä.
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa allaolevasta linkistä.

Lähettäjä:
Cargotec Oyj
 
Kari Heinistö                
varatoimitusjohtaja          
 
Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
 
Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka
tuotteita käytetään tavaravirran eri vaiheissa laivoissa, satamissa,
terminaaleissa, jakelukeskuksissa ja lähikuljetuksissa. Konsernin tuotemerkeillä
Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on markkinajohtajan asema, ja ne tunnetaan asiakkaiden
keskuudessa kaikkialla maailmassa. Cargotecin liikevaihto on 2,6 miljardia
euroa. Konsernilla on lähes 9 000 työntekijää ja toimintaa noin 160 maassa.
Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?