menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotec suunnittelee toimintojen uudelleenorganisointia Etelä-Ruotsissa

19.01.2009

 
Cargotec suunnittelee toimintojensa tehostamista Smoolannissa, Etelä-Ruotsissa. Suunnitelman mukaan pääosa yhtiön Kalmarin liiketoiminta-alueen Ljungbyn yksikön toiminnoista siirrettäisiin Lidhultin yksikköön, joka sijaitsee noin 40 kilometriä Ljungbystä länteen. Uudelleenjärjestely koskisi Ljungbyn yksikön tuotekehitys-, teknologia-, myynti-, osto-, logistiikka- ja kokoonpanotoimintojen henkilöstöä. Huolto-, rahoitus- ja taloustoiminnot jäisivät suunnitelman mukaan Ljungbyhyn.
 
Suunnitelma liittyy Cargotecin pitkän aikavälin tavoitteisiin kilpailukyvyn parantamiseksi, ja toimenpiteet ovat perusteluja yhtiön johtavan aseman säilyttämiseksi Euroopan markkinoilla. Muutoksesta arvioidaan kertyvän vuosittaisia säästöjä noin 2 miljoonaa euroa, ja uudelleenjärjestelyjen kustannuksiksi arvioidaan noin 4 miljoonaa euroa. Lisäksi Lidhultin yksikön valmistautuminen uusien tuotteiden tuotantoon tulee vaatimaan yhtiöltä noin 3 miljoonan euron investoinnin. Siirron kustannukset sisältyvät yhtiön aiemmin ilmoittamaan 35 miljoonan euron yhteenlaskettuun kustannukseen toimintojen uudelleenjärjestelyistä.
 
Yhtiön aikomuksena on tarjota uudelleenjärjestelyn piiriin kuuluville 175 työntekijälle mahdollisuus sijoittua Lidhultin toimipisteeseen. Muutostoimien on suunniteltu alkavan huhti-toukokuun aikana, ja ne arvioidaan saatavan päätökseen tämän vuoden aikana. Cargotec laatii tarkemmat suunnitelmat toimintojen uudelleenjärjestelystä yhdessä paikallisten henkilöstöedustajien kanssa.
 
Ljungbyn ja Lidhultin toimipisteissä kootaan Kalmarin kontinkäsittelylaitteita, konttikurottajia ja haarukkatrukkeja. Vuoden 2009 alussa Cargotec työllisti yhteensä noin 380 henkeä Ljungbyssä ja 340 henkeä Lidhultissa. Cargotec työllistää Ruotsissa yhteensä noin 2 400 työntekijää.
 
Lisätietoja lehdistölle:
 
Axel Leijonhufvud, Senior Vice President, Product Supply, puh. +46 (0)372 37 8170
 
Gert Larsson, Vice President, Operations, Cargotec Supply, puh. + 46 (0)372 378024
 
Lisätietoja sijoittajille:
 
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?