menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiön hallituksen kokoonpanoksi ja tilintarkastajiksi

26.01.2009

Cargotec Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, ja ettei varajäseniä valita. Valiokunta esittää 5.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksessa jatkaisivat seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Henrik Ehrnrooth on ilmoittanut valiokunnalle, ettei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan UPM-Kymmene Oyj:n energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Anja Silvennoinen (49). Lisätietoja ehdokkaasta on saatavilla Cargotecin internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.
 
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin on yksi yhtiön suurimmista omistajista, ja hän hallitsee yli 20 prosenttia yhtiön äänivallasta ja yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista.
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi ehdotetaan, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.
 
Cargotec Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Valiokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
Yllämainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.
 
 
Lisätietoja:
 
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 554542
 
Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630
 
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
 
 
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi
 
Mitä mieltä olet sivustosta?