menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n 2010C-optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

10.04.2012

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10. HUHTIKUUTA 2012 KLO 12.00

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.3.2010 optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Hallitus on päättänyt niiden jakamisesta, ansaintakriteereistä ja kohderyhmästä vuosittain, keväällä 2010 (2010A-optio-oikeudet), 2011 (2010B-optio-oikeudet), ja 2012 (2010C-optio-oikeudet). Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta.

2010C-optio-oikeudella osakkeen merkintähinta on 28,80 euroa/osake (B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 26.3.-6.4.2012). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot.

Hallitus päätti 2012 keväällä 2010C-optio-oikeuksien antamisesta lähes 80 henkilölle mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. 2010C-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen määrittämien tavoitteiden täyttymistä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. 2010C-optio-oikeuksien ansaintakriteerinä on vuoden 2012 liikevoitto.

Mikäli tavoitteet täyttyvät täysimääräisesti, 2010C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 400 000 Cargotec Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2015-30.4.2017.

Yhden 2010C-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 12,69 euroa. 2010C-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 5 075 455 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 27,57 euroa, osakkeen merkintähinta 28,80 euroa, riskitön korko 1,24 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,07 vuotta ja volatiliteetti 53,77 prosenttia.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:
Kirsi Nuotto, henkilöstöjohtaja, puh. 020 777 4106
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Lisätietoja sijoittajille:
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2011 oli 3,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?