menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

21.03.2017

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 21. MAALISKUUTA 2017 KLO 14.30
 
Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2017 Helsingissä.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,94 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,95 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2017 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2017.
 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
 
Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen muutoksen koskien yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä eikä yhtään varajäsentä.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen  Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Uusiksi jäseniksi valittiin Teresa Kemppi-Vasama  ja Johanna Lamminen. Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.
 
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Tomi Hyryläisen Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
 
 
Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?