menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsaus: Vahvaa kasvua saaduissa tilauksissa

19.07.2018

CARGOTEC OYJ, 2018 PUOLIVUOSIKATSAUS, 19.7.2018 KLO 14.00

Cargotecin tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsaus: Vahvaa kasvua saaduissa tilauksissa

 • Hyvä tilauskertymä Kalmarissa ja Hiabissa

 • Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 16 prosenttia

 • Uudelleenjärjestelykulut heikensivät tulosta

Cargotec soveltaa vuoden 2018 alusta uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia. Uudet laskentastandardit on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksesta on tiedotettu pörssitiedotteella 28.3.2018.

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti: Vahvaa kehitystä Kalmarin tilauksissa

 • Saadut tilaukset kasvoivat 23 prosenttia ja olivat 981 (800) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat vahvasti etenkin Kalmarissa.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 786 (31.12.2017: 1 566) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 2 prosenttia ja oli 816 (836) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 235 (223) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 21,3 (58,9) miljoonaa euroa eli 2,6 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 34,9 (11,7) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 20 prosenttia ja oli 56,3 (70,6) miljoonaa euroa eli 6,9 (8,4) prosenttia liikevaihdosta. Kalmarin liikevoitto laski vertailukautta epäsuotuisamman liiketoimintajakauman vuoksi, ja erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon heikensi Hiabin kannattavuutta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 26,5 (40,2) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 2,3 (36,4) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,56) euroa.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti: Tilaukset kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia ja olivat 1 844 (1 657) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 2 prosenttia ja oli 1 589 (1 628) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 460 (446) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 74,5 (114,9) miljoonaa euroa eli 4,7 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 13 prosenttia ja oli 113,2 (129,5) miljoonaa euroa eli 7,1 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 22,8 (52,6) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 36,0 (72,6) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,55 (1,13) euroa.

Vuoden 2018 näkymät ennallaan

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q2/18 Q2/17 Muutos Q1-Q2/18 Q1-Q2/17 Muutos 2017
Saadut tilaukset 981 800 23 % 1 844 1 657 11 % 3 190
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 248 214 16 % 488 449 9 % 896
Tilauskanta kauden lopussa 1 786 1 717 4 % 1 786 1 717 4 % 1 566
Liikevaihto 816 836 -2 % 1 589 1 628 -2 % 3 250
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 235 223 5 % 460 446 3 % 907
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 29 42 -31 % 61 78 -22 % 152
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
32 % 32 %   33 % 32 %   33 %
Liikevoitto 21,3 58,9 -64 % 74,5 114,9 -35 % 222,1
Liikevoitto, % 2,6 % 7,0 %   4,7 % 7,1 %   6,8 %
Liikevoitto** 56,3 70,6 -20 % 113,2 129,5 -13 % 258,6
Liikevoitto**, % 6,9 % 8,4 %   7,1 % 8,0 %   8,0 %
Tulos ennen veroja 15,5 49,9 -69 % 62,0 97,6 -36 % 189,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 26,5 40,2 -34 % 22,8 52,6 -57 % 253,5
Kauden tulos 2,3 36,4 -94 % 36,0 72,6 -50 % 132,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,56 -95 % 0,55 1,13 -51 % 2,05
Korollinen nettovelka kauden lopussa 589 599 -2 % 589 599 -2 % 472
Nettovelkaantumisaste, % 42,7 % 42,7 %   42,7 % 42,7 %   33,1 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*** 2,3 2,2   2,3 2,2   1,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), annualisoitu, % 6,5 % 10,0 %   6,5 % 10,0 %   9,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 502 11 147 3 % 11 502 11 147 3 % 11 251


*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Saadut tilaukset kehittyivät vahvasti

Cargotecin vuoden 2018 toinen neljännes oli saatujen tilausten osalta vahva. Saadut tilaukset kasvoivat Kalmarissa ja Hiabissa toisella vuosineljänneksellä ja olivat 23 prosenttia korkeammat kuin vertailukaudella. Liikevaihtomme oli lähes edellisvuoden tasolla, mutta uudelleenjärjestelykuluilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseemme. Etenimme strategiamme mukaisesti liiketoimintaportfoliomme muokkaamisessa myymällä Kalmarin ydinliiketoiminnan ulkopuolella olevat Kalmar Rough Terrain Centerin ja Siwertellin.

Jatkoimme strategiamme toteuttamista määrätietoisesti. Olen erityisen tyytyväinen huoltoliiketoiminnan kehitykseen toisella neljänneksellä, sillä onnistuimme kasvattamaan sen saatuja tilauksia 16 prosenttia. Suoritus tukee keskeistä strategista tavoitettamme saavuttaa 1,5 miljardin euron vuotuinen liikevaihto huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnassa seuraavan 3-5 vuoden kuluessa. Etenimme myös muiden strategisten painopistealueidemme eli digitalisaation ja johtamisen saralla. Toisella neljänneksellä kehitimme muun muassa useita tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja sekä kehittynyttä analytiikkaa, joiden avulla voidaan parantaa esimerkiksi ekotehokkuutta, ennaltaehkäisevää huoltoa sekä nosturien tasapainottamista. Johtamisen osalta teimme toimenpiteitä työilmapiirin jatkuvaksi parantamiseksi.

Kauden kohokohtiin kuului Kalmarin solmima noin 80 miljoonan euron sopimus edistyksellisen automaatioratkaisun toimittamisesta Sydneyyn Australiaan. Tilaus on erityisen merkittävä, sillä kyseessä on maailman ensimmäinen täysin automaattinen ratkaisu sisämaassa toimivaan intermodaaliterminaaliin. Lisäksi Kalmar toimittaa Yaralle Norjan Porsgrunnissa sijaitsevaan laitokseen ainutlaatuisen digitaalisen lastinkäsittelyratkaisun, joka käsittää täysin automaattiset laitteet, ohjelmiston ja palvelut. Toteutus mahdollistaa Yara Birkeland -konttilaivan autonomisen, kustannustehokkaan ja päästöttömän toiminnan. Kaupat ovat osoitus Kalmarin teknisestä etumatkasta, ja ne kertovat panostuksemme automaation kehittämiseen olleen onnistuneita.

Otimme vuosineljänneksen aikana tärkeitä askeleita myös kestävän kehityksen alueella. Toukokuussa ilmoitimme Kalmarin sitoutuvan vähentämään lastinkäsittelystä syntyviä päästöjä edistämällä ekotehokkaita teknologioita. Sitoumuksen mukaisesti Kalmarin koko tuotevalikoimasta on tarjolla sähkökäyttöiset versiot vuoteen 2021 mennessä. Uskomme, että vahvat panostuksemme ekotehokkaisiin teknologioihin tuovat meille merkittävää kilpailuetua tulevaisuudessa, kun sekä asiakkaamme että lainsäädäntö enenevässä määrin edellyttävät vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/18 Q2/17 Muutos Q1-Q2/18 Q1-Q2/17 Muutos 2017
Kalmar 550 386 43 % 983 834 18 % 1 555
Hiab 301 279 8 % 608 567 7 % 1 116
MacGregor 131 136 -4 % 255 257 -1 % 521
Sisäiset tilaukset -1 -1   -1 -1   -2
Yhteensä 981 800 23 % 1 844 1 657 11 % 3 190


Tilauskanta

MEUR 30.6.2018 31.12.2017 Muutos
Kalmar 947 786 20 %
Hiab 337 300 12 %
MacGregor 503 481 5 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 786 1 566 14 %


Liikevaihto

MEUR Q2/18 Q2/17 Muutos Q1-Q2/18 Q1-Q2/17 Muutos 2017
Kalmar 389 397 -2 % 760 761 0 % 1 598
Hiab 295 282 5 % 571 552 3 % 1 084
MacGregor 133 157 -15 % 259 316 -18 % 571
Sisäinen myynti 0 0   -1 -1   -2
Yhteensä 816 836 -2 % 1 589 1 628 -2 % 3 250


Liikevoitto

MEUR Q2/18 Q2/17 Muutos Q1-Q2/18 Q1-Q2/17 Muutos 2017
Kalmar 24,5 31,6 -22 % 52,4 58,2 -10 % 126,6
Hiab 39,4 44,0 -11 % 75,5 83,5 -10 % 157,0
MacGregor 2,8 -4,3 166 % 3,0 -2,7 208 % -5,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -45,4 -12,4 -267 % -56,3 -24,1 -134 % -56,3
Yhteensä 21,3 58,9 -64 % 74,5 114,9 -35 % 222,1


Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q2/18 Q2/17 Muutos Q1-Q2/18 Q1-Q2/17 Muutos 2017
Kalmar 25,2 32,3 -22 % 53,9 60,2 -10 % 133,1
Hiab 39,4 44,0 -11 % 75,5 83,6 -10 % 157,2
MacGregor 2,6 4,3 -39 % 2,8 6,5 -57 % 10,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -10,9 -10,0 -9 % -19,0 -20,8 9 % -42,2
Yhteensä 56,3 70,6 -20 % 113,2 129,5 -13 % 258,6

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 19.7.2018 klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0359, tunnus 673169. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?