menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

26.10.2018

CARGOTEC OYJ, Q3 2018 OSAVUOSIKATSAUS, 26.10.2018 KLO 14.00

Cargotecin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

 • Kalmarin kehitys hyvää kaikilla avainmittareilla

 • Hiabissa vahvat tilaukset, liikevoitto laski

 • MacGregorin tilaukset kasvoivat hieman

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti: Vahva tilauskertymä

 • Saadut tilaukset kasvoivat 23 prosenttia ja olivat 921 (749) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 887 (31.12.2017: 1 566) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 805 (736) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 229 (223) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 54,5 (52,5) miljoonaa euroa eli 6,8 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja pysyi vertailukauden tasolla ja oli 57,1 (57,2) miljoonaa euroa eli 7,1 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 17,0 (88,5) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 37,9 (32,4) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,50) euroa.

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti: Kasvua huoltoliiketoiminnassa

 • Saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia ja olivat 2 766 (2 406) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja oli 2 394 (2 364) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 690 (669) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 129,1 (167,4) miljoonaa euroa eli 5,4 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 41,3 (19,2) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 9 prosenttia ja oli 170,4 (186,6) miljoonaa euroa eli 7,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 39,8 (141,1) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 73,9 (105,0) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 1,13 (1,63) euroa.

Vuoden 2018 näkymät ennallaan

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu).

Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa vuoden 2018 alusta uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia. Uudet laskentastandardit on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksesta on tiedotettu pörssitiedotteella 28.3.2018.

MEUR Q3/18 Q3/17 Muutos Q1-Q3/18 Q1-Q3/17 Muutos 2017
Saadut tilaukset 921 749 23 % 2 766 2 406 15 % 3 190
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 242 225 7 % 730 675 8 % 896
Tilauskanta kauden lopussa 1 887 1 699 11 % 1 887 1 699 11 % 1 566
Liikevaihto 805 736 9 % 2 394 2 364 1 % 3 250
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 229 223 3 % 690 669 3 % 907
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 39 30 33 % 100 107 -7 % 152
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
33 % 34 %   33 % 33 %   33 %
Liikevoitto 54,5 52,5 4 % 129,1 167,4 -23 % 222,1
Liikevoitto, % 6,8 % 7,1 %   5,4 % 7,1 %   6,8 %
Liikevoitto** 57,1 57,2 0 % 170,4 186,6 -9 % 258,6
Liikevoitto**, % 7,1 % 7,8 %   7,1 % 7,9 %   8,0 %
Tulos ennen veroja 47,0 44,6 5 % 108,9 142,2 -23 % 189,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 17,0 88,5 -81 % 39,8 141,1 -72 % 253,5
Kauden tulos 37,9 32,4 17 % 73,9 105,0 -30 % 132,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,58 0,50 16 % 1,13 1,63 -31 % 2,05
Korollinen nettovelka kauden lopussa 639 535 19 % 639 535 19 % 472
Nettovelkaantumisaste, % 45,3 % 37,7 %   45,3 % 37,7 %   33,1 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*** 2,5 2,0   2,5 2,0   1,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), annualisoitu, % 7,4 % 9,7 %   7,4 % 9,7 %   9,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 652 11 133 5 % 11 652 11 133 5 % 11 251

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Saatujen tilausten vahva kasvu jatkui

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä kehityksemme jatkui saatujen tilausten osalta vahvana. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Kehitys oli erityisen suotuisaa Kalmarissa, jonka saadut tilaukset olivat 38 prosenttia vertailukautta korkeammat. Myös liikevaihtomme kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvän tilauskertymän tukemana. Cargotecin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja säilyi vertailukauden tasolla huolimatta Hiabin liikevoiton lähes kolmanneksen laskusta. Hiabin liikevoiton laskun taustalla olivat etenkin Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, tuotejakauma, toimitusketjuun liittyvät ylimääräiset kustannukset sekä panostukset myynti- ja huoltoverkoston kyvykkyyksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Hiab teki kolmannen neljänneksen aikana sopimuksen kuormausnosturiyhtiö Efferin ostamisesta. Vuonna 1965 perustetulla Efferillä on yli 50 vuoden kokemus nivelpuomisten nostureiden kehittämisestä ja valmistamisesta. Efferin hankinnan myötä Hiab saa lisäystä kuormausnosturitarjontaansa ja laajentaa raskaiden nostureiden valikoimaansa etenkin yli 100 tonnimetrin segmentissä, jossa Effer tunnetaan globaalina markkinajohtajana.

Kolmannen neljänneksen aikana Hiabin johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Scott Phillips. Hänellä on mittava kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä rakennus- ja kaivosteollisuudessa. Hiabia menestyksekkäästi vuodesta 2014 alkaen johtanut Roland Sundén siirtyi 1.10.2018 alkaen konsernin kehittämistehtäviin ja jatkaa Cargotecin johtoryhmän jäsenenä vuoden 2018 loppuun saakka. Haluan kiittää Rolandia lämpimästi erinomaisesta työstä Hiabin liikevaihdon ja kannattavuuden nostamisesta uudelle tasolle.

Syyskuussa julkistimme tarkennetun strategiamme vuosille 2019-2021. Yhdessä liiketoiminta-alueidemme kanssa kuljemme kohti päämääräämme, älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajuutta. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa panostamme entistä enemmän elinkaariajatteluun ja kokonaisratkaisuihin. Strategiamme turvaa kannattavan kasvun jatkumisen keskittymällä asiakaslähtöisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon ja tuottavuuteen. Kalmarilla, Hiabilla ja MacGregorilla on yhteisten strategisten kulmakivien lisäksi omat painopistealueensa. Strategiakauden 2015-2018 strategian kulmakivistä johtajuus on edelleen olennaisen tärkeä meille, ja se muodostaa perustan kaikelle toiminnallemme myös jatkossa. Olemme sitoutuneita saavuttamaan vuonna 2017 julkistetut taloudelliset tavoitteemme.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/18 Q3/17 Muutos Q1-Q3/18 Q1-Q3/17 Muutos 2017
Kalmar 486 351 38 % 1 469 1 185 24 % 1 555
Hiab 294 260 13 % 902 827 9 % 1 116
MacGregor 141 139 2 % 396 396 0 % 521
Sisäiset tilaukset 0 -1   -1 -2   -2
Yhteensä 921 749 23 % 2 766 2 406 15 % 3 190


Tilauskanta

MEUR 30.9.2018 31.12.2017 Muutos
Kalmar 1 003 786 28 %
Hiab 371 300 24 %
MacGregor 513 481 7 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 887 1 566 20 %


Liikevaihto

MEUR Q3/18 Q3/17 Muutos Q1-Q3/18 Q1-Q3/17 Muutos 2017
Kalmar 415 371 12 % 1 174 1 132 4 % 1 598
Hiab 260 252 3 % 831 804 3 % 1 084
MacGregor 130 114 14 % 389 429 -9 % 571
Sisäinen myynti 0 -1   -1 -2   -2
Yhteensä 805 736 9 % 2 394 2 364 1 % 3 250


Liikevoitto

MEUR Q3/18 Q3/17 Muutos Q1-Q3/18 Q1-Q3/17 Muutos 2017
Kalmar 38,6 28,4 36 % 91,0 86,6 5 % 126,6
Hiab 23,9 33,6 -29 % 99,4 117,1 -15 % 157,0
MacGregor 0,2 2,6 -94 % 3,1 -0,1 >100 % -5,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -8,2 -12,1 33 % -64,5 -36,2 -78 % -56,3
Yhteensä 54,5 52,5 4 % 129,1 167,4 -23 % 222,1


Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q3/18 Q3/17 Muutos Q1-Q3/18 Q1-Q3/17 Muutos 2017
Kalmar 38,6 30,0 29 % 92,5 90,2 3 % 133,1
Hiab 24,2 33,7 -28 % 99,6 117,3 -15 % 157,2
MacGregor 0,3 2,9 -89 % 3,1 9,4 -67 % 10,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -6,0 -9,5 37 % -24,9 -30,2 18 % -42,2
Yhteensä 57,1 57,2 0 % 170,4 186,6 -9 % 258,6

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 26.10.2018 klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 274010. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?