menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023: Ennätyskorkea vertailukelpoinen liikevoitto

27.04.2023

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUULTA 2023, 27.4.2023 KLO 9.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023: Ennätyskorkea vertailukelpoinen liikevoitto
₋ Kysyntä pysyi hyvällä tasolla
₋ Vahvaa kehitystä liikevaihdossa, kasvua 26 prosenttia
₋ Vertailukelpoinen liikevoitto parani ydinliiketoiminnoissa 62 prosenttia

Tammi–maaliskuu 2023 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti yli 10

 • Saadut tilaukset laskivat 7 prosenttia ja olivat 1 059 (1 135) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 467 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja oli 1 074 (851) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 346 (284) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja oli 346 (285) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 32 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 104 (37) miljoonaa euroa eli 9,7 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -8 (-23) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 85 prosenttia ja oli 112 (61) miljoonaa euroa eli 10,5 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 26 (-70) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 73 (21) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,13 (0,33) euroa.

Vuoden 2023 näkymät ennallaan
Cargotec arvioi sen ydinliiketoimintojen1 vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (3842 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-472 miljoonaa euroa).3

1) Ydinliiketoiminnat = Cargotec poislukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit. Sisältää kaikki konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut.
2) Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023. Vertailuluvut on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Lisätietoja määritelmästä on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.
3) Vuoden 2023 näkymät eivät sisällä lopetettavan Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnan vertailukelpoista liikevoittoa.

Cargotecin avainluvut

MEURQ1/23Q1/22Muutos2022
Saadut tilaukset1 0591 135−7 %4 862
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset36230718 %1 286
Tilauskanta kauden lopussa3 4673 15110 %3 541
Liikevaihto1 07485126 %4 089
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto34628422 %1 264
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta32 %33 % 31 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto34628521 %1 288
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta32 %34 % 31 %
Liikevoitto104,037,5> 100 %106,1
Liikevoitto, %9,7 %4,4 % 2,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto112,460,985 %316,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %10,5 %7,2 % 7,7 %
Tulos ennen veroja95,730,2> 100 %79,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja26,5−70,3> 100 %231,2
Kauden tulos72,621,1> 100 %23,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR1,130,33> 100 %0,37
Korollinen nettovelka kauden lopussa393573−31 %378
Nettovelkaantumisaste, %26,4 %37,8 % 24,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*1,01,2 1,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %7,5 %15,3 % 4,6 %
Henkilöstö kauden lopussa11 64011 2823 %11 526

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö on uudistettu, ja tuoteryhmän vuoden 2022 liikevaihto on oikaistu vastaavasti.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Vahvaa kehitystä liikevaihdossa ja vertailukelpoisessa liikevoitossa ydinliiketoimintojen vauhdittamana
Ensimmäinen vuosineljännes antoi vahvan alun vuodelle 2023 ja minulle hyvän pohjan aloittaa Cargotecin uutena toimitusjohtajana 1. huhtikuuta alkaen. Huolimatta 7 prosentin laskusta saaduissa tilauksissa kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset vahvistuivat edelleen merkittävästi kasvaen 18 prosenttia. Vahvan tilauskantaan myötä liikevaihtomme kasvoi 26 prosenttia 1 074 miljoonaan euroon. Ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin myötä saavutimme ennätyskorkean 112 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton ja liikevoittoprosentin 10,5.

Kalmarissa kysyntä oli vakaata. Havaitsimme jonkin verran viiveitä suurempiin projekteihin liittyvissä ostopäätöksissä, kun taas huoltoliiketoiminnan ja ekoratkaisujen tuoteryhmän kysyntä pysyi vahvana. Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 485 miljoonaan euroon. Onnistunut toimitusketjun hallinta tuki liikevaihdon kasvua, vaikka komponenttien saatavuus jatkui haastavana ja vaihtelevana. Kasvanut varaosien markkinaosuus lisäsi huoltoliiketoiminnan liikevaihtoa. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani ennätystasolle 13 prosenttiin korkeamman liikevaihdon, parantuneen toimitusketjun hallinnan sekä raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Hiabin liiketoiminnan taustalla vaikuttavat kysyntäajurit pysyivät hyvällä tasolla. Saadut tilaukset laskivat vertailukauteen nähden, mikä osin johtui vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä saaduista suurista tilauksista. Myös inflaatio, korkea korkotaso ja kuorma-autojen pidentyneet toimitusajat vaikuttivat saatuihin tilauksiin. Pullonkaulat kuorma-autojen alustojen saatavuudessa rajoittivat myös Hiabin liikevaihdon kasvua. Liiketoiminnan suorituskyky oli kuitenkin vahvalla tasolla, ja Hiabin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 432 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto 29 prosenttia 61 miljoonaan euroon.

MacGregorin saadut tilaukset paranivat konttilaivojen ja ajoneuvokuljetusalusten vahvan markkinan vauhdittamana. Tulevaisuuden suhteen tilausnäkymät ovat hyvät, mutta konttialusten tilausten arvioidaan hidastuvan telakoiden rajallisen kapasiteetin vuoksi. Saadut tilaukset kasvoivat myös offshore- ja huoltoliiketoiminnassa. MacGregorin liikevaihto oli edelleen suhteellisen matalalla 157 miljoonan euron tasolla, josta huoltoliiketoiminnan osuus oli 56 prosenttia. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto parani 1 miljoonaan euroon huoltoliiketoiminnan korkeamman liikevaihdon seurauksena. Aiemmin kerrotun mukaisesti jatkamme keskittymistä MacGregorin kannattavuuden kääntämiseen ja etsimme ratkaisua MacGregorille vuonna 2024.

Kaiken kaikkiaan ensimmäinen vuosineljännes aloitti vuoden vahvasti. Vaikka markkinaepävarmuus on kohonnut, on monen asiakkaamme ja toimittajamme suorituskyky hyvällä tasolla. Vankka tilauskantamme kattaa lähes koko vuoden 2023 laiteliiketoiminnan liikevaihdon, ja olemme hyvin linjassa näkymiimme ja ydinliiketoiminnoille asetettuihin tavoitteisiin nähden. MacGregorin uudelleenjärjestely etenee, ja liiketoiminta on matkalla kohti positiivista vertailukelpoista liikevoittoa vuonna 2023. Ydinliiketoimintojemme vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 62 prosenttia niiden vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ollessa 12,4. Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus ydinliiketoimintojen tilauksista jatkoi kasvuaan, ja ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi selvästi nopeammin kuin maailman bruttokansantuote.

Raportointisegmenttien avainluvut 

Saadut tilaukset

MEURQ1/23Q1/22Muutos2022
Kalmar471499−6 %2 081
Hiab380482−21 %1 807
MacGregor20815435 %976
Sisäiset tilaukset00 0
Yhteensä1 0591 135−7 %4 862

Tilauskanta

MEUR 31.3.202331.12.2022Muutos
Kalmar1 3901 428−3 %
Hiab1 1211 185−5 %
MacGregor9569273 %
Sisäinen tilauskanta11 
Yhteensä 3 4673 541−2 %

Liikevaihto

MEURQ1/23Q1/22Muutos2022
Kalmar48537231 %1 943
Hiab43234027 %1 578
MacGregor15714012 %569
Sisäinen liikevaihto00 −1
Yhteensä1 07485126 %4 089

Liikevoitto

MEURQ1/23Q1/22Muutos2022
Kalmar62,822,7> 100%142,1
Hiab61,443,541 %217,1
MacGregor−7,4−5,7−28 %−190,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−12,8−23,044 %−62,9
Yhteensä104,037,5> 100%106,1

Vertailukelpoinen liikevoitto*

MEURQ1/23Q1/22Muutos2022
Kalmar63,228,2> 100%189,2
Hiab61,447,429 %220,9
MacGregor0,7−2,8> 100 %−47,5
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−12,8−12,0−7 %−46,3
Yhteensä112,460,985 %316,4

*Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka, Kalmarin johtaja Michel van Roozendaal ja Hiabin johtaja Scott Phillips. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009460. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2023-q1. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?