menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024: Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani kaikilla liiketoiminta-alueilla

30.04.2024

CARGOTEC OYJ, TAMMI–MAALISKUUN 2024 OSAVUOSIKATSAUS, 30.4.2024 KLO 9.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024: Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani kaikilla liiketoiminta-alueilla

 • Kysyntä edellisen vuosineljänneksen tasolla Hiabissa ja Kalmarissa, Hiabin saadut tilaukset olivat 386 miljoonaa euroa ja Kalmarin 402 miljoonaa euroa
 • MacGregorin kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen hyvä suoritus jatkui, haasteet offshore-projekteissa jatkuvat
 • Hiabin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 16,6 (14,2), Kalmarin 13,5 (13,0) ja MacGregorin 6,0 (0,4)
 • Kaikkien liiketoiminta-alueiden rahavirta parani, liiketoimintojen yhdistetty rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 174 (26) miljoonaa euroa
 • Jakautuminen etenee suunnitelman mukaisesti

Jatkuvat toiminnot, tammi–maaliskuu 2024 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi

 • Saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia ja olivat 653 (588) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 799 (31.12.2023: 1 788) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 617 (589) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 207 (200) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 6 prosenttia ja oli 174 (186) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 28 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 70 (42) miljoonaa euroa eli 11,3 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -2 (-8) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 43 % prosenttia ja oli 71 (50) miljoonaa euroa eli 11,5 (8,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 47 (24) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,73 (0,37) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 174 (26) miljoonaa euroa.1

Vuoden 2024 näkymät ennallaan

Cargotec arvioi2 Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia, Kalmarin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 11 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

Kalmar esitetään lopetettuna toimintona ehdotetusta jakautumisesta johtuen

1.2.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec Oyj:n (“Cargotec”) hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi (“Jakautuminen”). Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30.5.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Tietyt Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Wipunen varainhallinta oy, Mariatorp Oy, Pivosto Oy ja Koneen säätiö, jotka omistavat yhteensä noin 41 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 75 prosenttia Cargotecin äänistä, ovat ilmaisseet tukensa ehdotetulle Jakautumiselle.

Ehdotetun Jakautumisen johdosta Cargotec esittää Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Cargotec julkaisi 8.4.2024 oikaistut taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023. Nämä oikaistut taloudelliset tiedot muodostavat Cargotecin vertailutiedot, joissa Kalmar-liiketoiminta-alue on esitetty lopetettuina toimintoina.

IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettujen toimintojen tulos esitetään konsernin tuloslaskelmassa erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernitasetta ei ole oikaistu. Esitettyihin lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty Kalmar-liiketoiminta-alueeseen suoraan liittyvä liikevaihto ja kulut sekä muut jatkuviin toimintoihin liittyvät tuotot ja kulut, joiden ei odoteta jatkuvan Jakautumisen jälkeen tai joilta olisi vältytty ilman Jakautumista. Tästä johtuen Cargotecin jatkuvina ja Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina esitetyt taloudelliset tiedot eivät kuvasta kummankaan liiketoiminnon aiempaa tai tulevaa kannattavuutta erillisinä itsenäisinä toimintoina ennen Jakautumista tai sen jälkeen.

IFRS 5:n mukaisesta esitystavasta poiketen esitetyissä segmenttiliitetiedoissa Kalmarin tulos raportoidaan edelleen normaalin laskentatavan mukaisesti poistot huomioiden.

Tässä tiedotteessa esitetyt oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Jatkuvien toimintojen avainluvut

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Saadut tilaukset653588        11 %2 282
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset205219        -6 %787
Tilauskanta kauden lopussa1 7992 078        -13 %1 788
Liikevaihto617589        5 %2 519
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto207200        3 %806
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta        33 %        34 %         32 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto174186        -6 %797
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta        28 %        32 %         32 %
Liikevoitto69,741,7        67 %236,0
Liikevoitto, %        11,3 %        7,1 %         9,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto71,249,7        43 %236,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, %        11,5 %        8,4 %         9,4 %
Tulos ennen veroja68,235,4        93 %219,5
Kauden tulos47,123,7        98 %162,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,730,37        98 %2,49

Lopetettujen toimintojen avainluvut*

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Saadut tilaukset402471        -15 %1 705
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset156143        9 %545
Tilauskanta kauden lopussa9721 389        -30 %1 024
Liikevaihto439485        -10 %2 049
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto137146        -7 %574
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta        31 %        30 %         28 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto176160        10 %718
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta        40 %        33 %         35 %
Liikevoitto49,962,3        -20 %247,8
Liikevoitto, %        11,4 %        12,8 %         12,1 %
Vertailukelpoinen liikevoitto65,662,7        5 %276,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, %        14,9 %        12,9 %         13,5 %
Tulos ennen veroja4760        -22 %233
Kauden tulos3449        -30 %186
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR11        -30 %3

*Kalmar-liiketoiminta-alueen poistot on pysäytetty 1.2.2024 alkaen johtuen Kalmarin luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi. Keskeytetyillä poistoilla oli 6,6 miljoonan euron positiivinen vaikutus ennen veroja esitettyihin tuloslukuihin ja 4,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen verojen jälkeen. Vertailulukuja ei ole oikaistu vastaavasti.

Cargotecin avainluvut*

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Saadut tilaukset1 0541 059        0 %3 987
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset361362        0 %1 331
Tilauskanta kauden lopussa2 7703 467        -20 %2 812
Liikevaihto1 0561 074        -2 %4 569
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto343346        -1 %1 379
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta        32 %        32 %         30 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto350346        1 %1 515
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta        33 %        32 %         33 %
Liikevoitto119,6104,0        15 %483,8
Liikevoitto, %        11,3 %        9,7 %         10,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto136,8112,4        22 %513,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, %        13,0 %        10,5 %         11,2 %
Tulos ennen veroja115,395,7        20 %453,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja173,926,5> 100 %544,2
Kauden tulos81,272,6        12 %348,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR1,261,13        12 %5,38
Korollinen nettovelka kauden lopussa57393        -86 %179
Nettovelkaantumisaste, %        3,1 %        26,4 %         10,2 %
Korollinen nettovelka / EBITDA**0,11,0 0,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %        21,1 %        7,5 %         19,9 %
Henkilöstö kauden lopussa11 26611 640        -3 %11 391

*Kalmar-liiketoiminta-alueen poistot on pysäytetty 1.2.2024 alkaen johtuen Kalmarin luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi. Keskeytetyillä poistoilla oli 6,6 miljoonan euron positiivinen vaikutus ennen veroja esitettyihin tuloslukuihin ja 4,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen verojen jälkeen. Vertailulukuja ei ole oikaistu vastaavasti.
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Viides peräkkäinen hyvä vuosineljännes, jakautuminen etenee suunnitelman mukaisesti

Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes oli vahva alku vuodelle. Kaikki liiketoiminta-alueet Hiab, Kalmar ja MacGregor paransivat vertailukelpoista liikevoittoprosenttiaan. Kaikki liiketoiminta-alueet yhdistettynä vertailukelpoinen liikevoittomme oli 137 miljoonaa euroa, ja kyseessä oli paras ensimmäinen vuosineljännes Cargotecin historiassa. Monimutkaisesta toimintaympäristöstä huolimatta tämä oli viides peräkkäinen hyvä vuosineljännes. Kaikkien liiketoiminta-alueiden vakaa suoritus jatkui, ja myös säästötoimenpiteet, joista kerroimme viime vuoden lokakuussa, tukivat tulosta. Toimenpiteet on nyt pääosin toteutettu, ja arvioimme saavuttavamme 60 miljoonan euron vuosisäästöt Cargotecissa vuonna 2024, kun aiempi arviomme oli 50 miljoonaa euroa.

Kalmarin vahva kannattavuus jatkui, ja kysyntä oli vakaata kolmannella vuosineljänneksellä peräkkäin. Kalmarin saadut tilaukset olivat 402 miljoonaa euroa. Teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa terminaaleissa käytettävien pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Suurempien tilausten osalta viivästynyt päätöksenteko jatkuu samoin kuin varastojen purku jakeluasiakkaiden segmentissä. Kalmarin liikevaihto laski 10 prosenttia 439 miljoonaan euroon johtuen vähäisemmistä tilauksista viime vuoden toisella puoliskolla. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti kuitenkin nousi 13,5 prosenttiin, kun viime vuoden lokakuussa ilmoitetut kustannussäästötoimenpiteet kompensoivat liikevaihdon laskua. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto oli 59 miljoonaa euroa.

Hiabissa kysyntä oli vakaata jo kuudennella vuosineljänneksellä peräkkäin, ja saadut tilaukset olivat 386 miljoonaa euroa. Hiabin liikevaihto laski hieman ja oli 415 miljoonaa euroa, kun taas huoltoliiketoiminnan liikevaihto jatkoi kasvuaan. Matalammasta liikevaihdosta huolimatta Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 prosenttia 69 miljoonaan euroon eli 16,6 prosenttiin liikevaihdosta menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan ja tiukan kulukontrollin seurauksena.

MacGregorin kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen hyvä suoritus jatkui. Saadut tilaukset kasvoivat 29 prosenttia 267 miljoonaan euroon. Tilauksiin sisältyi huomattava noin 50 miljoonan euron tilaus. MacGregorin tilauskanta jatkoi kasvuaan ja on nyt yli miljardi euroa. Kasvaneiden kauppalaivasegmentin toimitusten myötä MacGregorin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 203 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 12 miljoonaan euroon eli 6,0 prosenttiin liikevaihdosta.

MacGregorin ydinliiketoimintojen kauppalaivasegmentin ja huoltoliiketoiminnan suoritus oli hyvä, ja ilman offshore-liiketoimintaa MacGregorin tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi ollut noin 11. Meillä on kuitenkin edelleen haasteita noin 10:ssä tappiollisessa kehittynyttä teknologiaa sisältävässä offshore-pilottiprojektissa. MacGregorilla on lisäksi käynnissä kiista liittyen tuulivoimaloiden perustusten asennuslaiteprojektiin. Viime vuosineljänneksinä emme ole enää ottaneet uusia pilottiprojekteja, ja uudelleenjärjestelyohjelma offshore-liiketoiminnan kannattavuuden kääntämiseksi on käynnissä. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa MacGregorin offshore-laitteiden tilauskanta on laskenut 87 (134) miljoonaan euroon.

Liiketoimintojemme yhdistetty rahavirta oli vahva 174 miljoonaa euroa, ja nettovelkamme laski 57 miljoonaan euroon. Tämän johdosta nettovelkaantumisasteemme on vain 3 prosenttia, mikä luo erinomaisen perustan liiketoimintojemme suunnitellulle itsenäiselle tulevaisuudelle.

Ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi etenee suunnitelman mukaisesti, ja odotamme saavuttavamme merkittäviä virstanpylväitä tänä vuonna. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Kalmarin erillisen listautumisen rinnalla keskitymme MacGregoria koskevan ratkaisun löytämiseen ja Hiabin valmisteluun toimimaan itsenäisenä yhtiönä.

Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman 1. helmikuuta. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen työmme on edennyt vakaasti. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä Sami Niiranen aloitti Kalmarin johdossa. Olemme myös julkaisseet kutsun 30. toukokuuta pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka virallisesti päättää jakautumisesta. Tietyt osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 41 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 75 prosenttia äänistä, ovat jo ilmaisseet tukensa ehdotetulle jakautumiselle.

Varsinainen yhtiökokous valitsee myös Cargotecin ja Kalmarin hallitukset, joissa ei ehdoteta olevan päällekkäisiä jäsenyyksiä. Tämän lisäksi Kalmariin perustettaisiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Jakautumisen toteutumisen suuren todennäköisyyden johdosta Kalmar esitetään lopetettuna toimintona vuoden alusta lukien. Tämän vuoksi myös marraskuussa 2022 julkaistut Kalmarin ja Hiabin yhdistetyt taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa. Cargotecin ilmastotavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikissa kolmessa päästöluokassa vähintään 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä on edelleen voimassa. Science Based Targets initiative on hyväksynyt tavoitteen. Suunnittelemme julkaisevamme uudet Hiabin ja Kalmarin pitkän aikavälin tavoitteet toukokuussa. Lisätietoja itsenäisestä Kalmarista kerrotaan jakautumis- ja listalleottoesitteessä, jonka suunnittelemme myös julkistavamme toukokuussa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Hiabin ja Kalmarin pääomamarkkinapäivät pidetään 28. ja 29. toukokuuta. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi seuraamaan tapahtumia verkkolähetyksen kautta.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Kalmar402471-15 %1 705
Hiab3863801 %1 466
MacGregor26720829 %816
Sisäiset tilaukset00 0
Cargotec, yhteensä1 0541 0590 %3 987
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät402471-15 %1 705
Jatkuvat toiminnot, yhteensä65358811 %2 282

Tilauskanta

MEUR31.3.202431.12.2023Muutos
Kalmar9711 024-5 %
Hiab770799-4 %
MacGregor1 0289884 %
Sisäiset tilaukset11 
Cargotec, yhteensä2 7702 812-1 %
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät9721 024-5 %
Jatkuvat toiminnot, yhteensä1 7991 7881 %

Liikevaihto

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Kalmar439485-10 %2 050
Hiab415432-4 %1 787
MacGregor20315729 %733
Sisäinen liikevaihto00 0
Cargotec, yhteensä1 0561 074-2 %4 569
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät439485-10 %2 049
Jatkuvat toiminnot, yhteensä6175895 %2 519


Liikevoitto

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Kalmar51,062,8-19 %264,2
Hiab68,761,412 %252,1
MacGregor10,7-7,4> 100 %31,8
Konsernihallinto ja tukitoimet-10,7-12,816 %-64,4
Cargotec, yhteensä119,6104,015 %483,8
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät49,962,3-20 %247,8
Jatkuvat toiminnot, yhteensä69,741,767 %236,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ1/24Q1/23Muutos2023
Kalmar59,563,2-6 %279,4
Hiab68,761,412 %252,1
MacGregor12,10,7> 100 %32,6
Konsernihallinto ja tukitoimet-3,5-12,873 %-50,8
Cargotec, yhteensä136,8112,422 %513,3
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät65,662,75 %276,7
Jatkuvat toiminnot, yhteensä71,249,743 %236,7

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka, Hiabin johtaja Scott Phillips ja Kalmarin johtaja Sami Niiranen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta:
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50049131. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/q1-2024. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.


Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 300 henkilöä. www.cargotec.fi


1 Sisältää Lopetetut toiminnot

2 Liiketoiminta-alueiden vuoden 2024 kannattavuusnäkymät on esitetty vuonna 2023 käytössä olleiden ulkoisen raportoinnin periaatteiden mukaisesti.

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?