menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2023: Ennätyksellinen vuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

01.02.2024

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023, 1.2.2024 KLO 9.00

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2023: Ennätyksellinen vuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

 • Saadut tilaukset paranivat kolmanteen vuosineljännekseen nähden ja olivat 1 015 miljoonaa euroa
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 4 569 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 62 prosenttia 513 miljoonaan euroon vuonna 2023
 • Ennätyksellinen 544 miljoonan euron liiketoiminnan rahavirta vuonna 2023
 • MacGregorin kannattavuuskäänne etenee suunnitelman mukaisesti

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2023.

Loka–joulukuu 2023 lyhyesti: Ennätyksellinen rahavirta

 • Saadut tilaukset laskivat 15 prosenttia ja olivat 1 015 (1 190) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 812 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 1 193 (1 239) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vähemmän kuin 1 prosenttia ja oli 355 (354) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 30 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 404 (392) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 34 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 89 (-29) miljoonaa euroa eli 7,5 (-2,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -22 (-114) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia ja oli 111 (85) miljoonaa euroa eli 9,3 (6,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 292 (147) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 61 (-68) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,92 (-1,04) euroa.

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti: Ennätyksellinen liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta

 • Saadut tilaukset laskivat 18 prosenttia ja olivat 3 987 (4 862) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 812 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 4 569 (4 089) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 1 379 (1 264) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 30 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ja oli 1 515 (1 288) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 33 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 484 (106) miljoonaa euroa eli 10,6 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -30 (-210) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 62 prosenttia ja oli 513 (316) miljoonaa euroa eli 11,2 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 544 (231) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 349 (23) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 5,38 (0,37) euroa.

Vuoden 2024 näkymät

Cargotec arvioi1 Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia, Kalmarin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 11 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton  paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

 Cargotecin avainluvut

MEURQ4/23Q4/22Muutos20232022Muutos
Saadut tilaukset1 0151 190 -15 %3 9874 862 -18 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset331345 -4 %1 3311 286 3 %
Tilauskanta kauden lopussa2 8123 541 -21 %2 8123 541 -21 %
Liikevaihto1 1931 239 -4 %4 5694 089 12 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto355354 0 %1 3791 264 9 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 30 % 29 %  30 % 31 % 
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto404392 3 %1 5151 288 18 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 34 % 32 %  33 % 31 % 
Liikevoitto89,0-28,8> 100 %483,8106,1> 100 %
Liikevoitto, % 7,5 % -2,3 %  10,6 % 2,6 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto111,284,8 31 %513,3316,4 62 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 9,3 % 6,8 %  11,2 % 7,7 % 
Tulos ennen veroja81,9-40,6> 100 %453,079,0> 100 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja292,1147,2 98 %544,2231,2> 100 %
Kauden tulos61,3-67,6> 100 %348,723,2> 100 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,92-1,04> 100 %5,380,37> 100 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa179378 -53 %179378 -53 %
Nettovelkaantumisaste, % 10,2 % 24,8 %  10,2 % 24,8 % 
Korollinen nettovelka / EBITDA*0,31,2 0,31,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 19,9 % 4,6 %  19,9 % 4,6 % 
Henkilöstö kauden lopussa11 39111 526 -1 %11 39111 526 -1 %

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö on uudistettu, ja tuoteryhmän vuoden 2022 liikevaihto on oikaistu vastaavasti.

Cargotec on tarkistanut vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon. Alun perin raportoitu 362 miljoonaa euroa on tarkistettu 397 miljoonaksi euroksi, mikä muodosti 33 prosenttia Cargotecin toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Merkityksellinen vuosi Cargotecissa

Vuosi 2023 oli Cargotecille monella tapaa merkittävä askel eteenpäin.  Suorituksemme oli hyvällä tasolla neljä peräkkäistä vuosineljännestä, minkä ansiosta liikevaihtomme, vertailukelpoinen liikevoittomme ja rahavirta olivat ennätystasolla. Huhtikuussa tiedotimme suunnitelmastamme eriyttää ydinliiketoimintamme Kalmar ja Hiab kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi.

Toimintaympäristö vuonna 2023 oli kompleksinen johtuen esimerkiksi geopoliittisista jännitteistä, korkeista koroista sekä matalasta kuluttajaluottamuksesta. Toisaalta jatkoimme vuosina 2021–2022 kertyneen tilauskantamme toimituksia, minkä johdosta vuoden 2023 liikevaihtomme kasvoi 12 prosenttia 4 569 miljoonaan euroon. Myös huoltoliiketoiminnan ja ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdot saavuttivat ennätystason. Korkeamman liikevaihdon, menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan sekä MacGregorin kannattavuuskäänteen myötä vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 62 prosenttia 513 miljoonaan euroon eli 11,2 prosenttiin liikevaihdosta.

Toisaalta saadut tilaukset olivat alhaisemmalla tasolla kuin poikkeuksellisina vuosina 2021–2022. Vastasimme alentuneeseen tilauskantaan lokakuussa julkistetuilla kustannussäästötoimenpiteillä, joilla aiomme saavuttaa 50 miljoonan euron säästöt kiinteissä kustannuksissa vuonna 2024. Toimenpiteet ovat edenneet odotustemme mukaisesti. Vähensimme kustannussäästötoimenpiteisiin liittyen noin 300 tehtävää maailmanlaajuisesti neljännellä vuosineljänneksellä, ja uskomme vakaasti saavuttavamme tavoitteemme.

Neljännellä vuosineljänneksellä ratkaisujemme kysyntä vakiintui ja kasvoi 11 prosenttia kausiluonteisesti jonkin verran heikompaan kolmanteen vuosineljännekseen nähden. Vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli 1 193 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevaihtomme 111 miljoonaa euroa.

Kalmarin neljäs vuosineljännes oli vahva päätös ennätysvuodelle. Kalmarin ratkaisujen kysyntä vakiintui, ja saadut tilaukset paranivat kolmannesta vuosineljänneksestä. Menestyksekäs tilauskannan toimitus sekä inflaatiopaineiden hallinta pitivät kannattavuuden korkealla tasolla. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 67 miljoonaa euroa eli 13,1 prosenttia sen liikevaihdosta. Kustannussäästötoimenpiteisiin liittyvillä kertaluonteisilla kustannuksilla on 5 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Kalmarin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Hiabin vuosineljännes oli viides peräkkäinen neljännes, jolloin saadut tilaukset olivat vakaalla tasolla. Hiabin liikevaihto laski hieman. Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski 48 miljoonaan euroon eli 10,6 prosenttiin liikevaihdosta. Tähän vaikuttivat yhteensä 16 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen lokakuussa julkistettuihin kustannussäästötoimenpiteisiin sekä kasvua tukeviin investointeihin. Hiabin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto 252 miljoonaa euroa oli ennätyksellisen korkea.

Kaikkien muiden toimiensa ohessa MacGregorissa on meneillään suunnitelman mukainen onnistunut kannattavuuskäänne. MacGregorin kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen kysyntä jatkui neljännellä vuosineljänneksellä hyvällä tasolla, minkä seurauksena sen tilauskanta kasvoi 7 prosenttia vuoden 2022 loppuun verrattuna. Kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen liikevaihdon kasvu sekä offshore-liiketoiminnan pienentyneet tappiot johtivat korkeimpaan vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon – 13 miljoonaa euroa – viimeisten yhdeksän vuoden kuluessa.  Aiemmin sitouduttuihin offshore-projekteihin liittyvät haasteet kuitenkin jatkuvat. Ilman tappiollista offshore-liiketoimintaa MacGregorin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi ollut noin 10.

Vuodesta 2024 tulee hyvin kiinnostava Cargotecille. Jatkamme suunnitellun osittaisjakautumisen toteuttamista ja MacGregoria koskevan ratkaisun selvittämistä. Olemme myös hyvin valmistautuneet vastaamaan vallitseviin markkinaolosuhteisiin edetessämme matkallamme kohti kahta maailman johtavaa pörssiyhtiötä. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kolmen liiketoimintamme eriyttämissuunnitelman mukaisesti julkaisemme vuoden 2024 näkymämme erikseen kullekin liiketoiminta-alueelle. Arvioimme, että osana Cargotec-konsernia Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi yli 12 prosenttia, Kalmarin yli 11 prosenttia ja että MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoinen liikevoitto paranisi vuodesta 2023.

Liiketoiminnan rahavirtamme vuonna 2023 oli ennätyksellisen korkea, ja taseemme on erittäin vahva. Nettovelkaantumisasteemme on vain 10,2 prosenttia. Tämän johdosta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin ennätykselliset 2,14 euroa kutakin A-sarjan ja 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden, mikä on 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Vahva taseemme luo erinomaisen perustan liiketoimintojemme suunnitellulle itsenäiselle tulevaisuudelle.

Haluan kiittää henkilöstöämme heidän työpanoksestaan menestyksekkäänä vuonna 2023 sekä asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme heidän osoittamastaan luottamuksesta.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ4/23Q4/22Muutos20232022Muutos
Kalmar405544 -26 %1 7052 081 -18 %
Hiab401377 6 %1 4661 807 -19 %
MacGregor209269 -22 %816976 -16 %
Sisäiset tilaukset00 00 
Yhteensä1 0151 190 -15  %3 9874 862 -18  %

Tilauskanta

MEUR31.12.202331.12.2022Muutos
Kalmar1 0241 428 -28 %
Hiab7991 185 -33 %
MacGregor988927 7 %
Sisäinen tilauskanta11 
Yhteensä2 8123 541 -21 %

Liikevaihto

MEURQ4/23Q4/22Muutos20232022Muutos
Kalmar509618 -18 %2 0501 943 5 %
Hiab450456 -1 %1 7871 578 13 %
MacGregor234165 42 %733569 29 %
Sisäinen liikevaihto00 0-1 
Yhteensä1 1931 239 -4 %4 5694 089 12 %

Liikevoitto

MEURQ4/23Q4/22Muutos20232022Muutos
Kalmar58,967,0 -12 %264,2142,1 86 %
Hiab47,861,3 -22 %252,1217,1 16 %
MacGregor6,7-143,6> 100 %31,8-190,2> 100 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-24,3-13,5 -80 %-64,4-62,9 -2 %
Yhteensä89,0-28,8> 100 %483,8106,1> 100 %

Vertailukelpoinen liikevoitto*

MEURQ4/23Q4/22Muutos20232022Muutos
Kalmar66,669,2 -4 %279,4189,2 48 %
Hiab47,861,6 -22 %252,1220,9 14 %
MacGregor13,1-34,2> 100 %32,6-47,5> 100 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-16,4-11,8 -39 %-50,8-46,3 -10 %
Yhteensä111,284,8 31 %513,3316,4 62 %

*Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Cargotecin toimitusjohtaja ja Kalmarin väliaikainen johtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka sekä Hiabin johtaja Scott Phillips. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta:
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10011168. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2023-q4. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.fi1 Liiketoiminta-alueiden vuoden 2024 kannattavuusnäkymät on esitetty vuonna 2023 käytössä olleiden ulkoisen raportoinnin periaatteiden mukaisesti.


Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?