menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden uudesta kannustinohjelmasta sekä osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteereistä vuodelle 2022

13.05.2022

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 13. TOUKOKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargotec Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden uudesta kannustinohjelmasta sekä osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteereistä vuodelle 2022

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Uuden sitouttavan osakepalkkio-ohjelman 2022–2024 mukainen palkkio on ehdollinen hallituksen määrittämien strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, puolet keväällä 2023 ja puolet keväällä 2024. Ohjelman ensimmäisestä erästä palkkiona maksettuja osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa rajoitusjaksolla joka päättyy 31.12.2023. Ohjelma on tarkoitettu noin 60 Cargotec-konsernin avainhenkilölle, mukaan lukien valikoidut johtoryhmän jäsenet. Ohjelmasta jaetaan palkkiona yhteensä enintään noin 108 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahana maksettava osuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Lisäksi hallitus on päättänyt ansaintakriteerit osakepalkkio-ohjelman uudelle ansaintajaksolle 2022–2024. Hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Ohjelman kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2024 kuuluu noin 110 konsernin avainhenkilöä mukaan lukien Cargotecin johtoryhmän jäsenet. Hallitus on päättänyt, että ansaintajakson ensimmäinen mittausjakso on yhden kalenterivuoden mittainen. Ohjelman mahdollinen palkkio mittausjaksolta 2022 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin avainhenkilöillä liiketoiminta-alueiden vertailukelpoiseen liikevoittoon. Konsernihallinnon avainhenkilöille ansaintakriteerinä on Cargotec-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 280 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Hallitus on myös päättänyt että rajoitettujen osakkeiden ohjelman kolmannelle kaudelle 2022–2024 allokoidaan yhteensä enintään noin 31 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Hallitus hyväksyi rajoitettujen osakkeiden ohjelman vuonna 2020.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?