menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeenomistajat

Lisätietoja

Cargotecin suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (ent. Suomen Arvopaperikeskus) saamiimme tietoihin sekä osakkeenomistajien tekemiin liputuksiin. Omistajatiedot päivitetään sivuille kerran kuukaudessa.

3.7.2016 alkaen Cargotecin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle (Fiva). Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia heidän omaan lukuunsa tehtyjä Cargotecin osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan lähipiiriinsä kuuluvalle henkilölle ja yhteisölle heitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja johtotehtävissä toimivan henkilön on säilytettävä siitä jäljennös.

1. Välitön ilmoitus Cargotecille
Välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen, ilmoita tekemästäsi liiketoimesta sähköpostiosoitteeseen insider@cargotec.com

2. Ilmoituslomakkeen täyttäminen
Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake Fivan sivulla
Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

​​Cargotec Oyj:n LEI-tunnus ​5493002B0GOVF42KWX33
​​Cargotec Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus ​B share: CGCBV
​Cargotec Oyj:n osakkeen ISIN-koodi ​B share: FI0009013429
A-osake: FI0009013411
​Ilmoitusnumero ​Generoituu automaattisesti lomakkeelle

 
3. Ilmoituksen lähettäminen
Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Cargotecille ja Fivalle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Cargotecille:
insider@cargotec.com  Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli yhtiöllä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
Fivalle:
Sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/


Cargotec julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat yhtiön sisäpiiriohjeesta ja muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Mitä mieltä olet sivustosta?