menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeenomistajat

Cargotecin suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (ent. Suomen Arvopaperikeskus) saamiimme tietoihin sekä osakkeenomistajien tekemiin liputuksiin. Omistajatiedot päivitetään sivuille kerran kuukaudessa.

Päiväys ​Liputusilmoitus
15.5.2020 Niklas Herlinin perinnönjaon 14.5.2020 jälkeen Heikki Herlinillä on määräysvalta Mariatorp Oy:ssä.
31.8.2015 Ilona Herlinin määräysvaltayhteisö D-sijoitus oy (y-tunnus 1948057-7)  on jakautunut niin, että  D-sijoitus oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet ovat siirtyneet Pivosto Oy:lle (y-tunnus 2690030-6).
31.8.2015 Niklas Herlinin määräysvaltayhteisö Mariatorp Oy (y-tunnus 1948056-9) on jakautunut niin, että Mariatorp Oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet ovat siirtyneet uudelle Mariatorp Oy:lle (y-tunnus 2690035-7).
 ​30.4.2015   D-sijoitus oy (y-tunnus 1948057-7) ilmoitti jakautumisesta, jonka toteutuessa D-sijoitus oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet siirtyvät Pivosto Oy:lle.
30.4.2015 Mariatorp Oy (y-tunnus 1948056-9) ilmoitti jakautumisesta, jonka toteutuessa Mariatorp Oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet siirtyvät uudelle Mariatorp Oy:lle.
1.7.2005 ​Antti Herlinin, hänen määräysvaltayhtiönsä sekä hänen alaikäisten lastensa yhteenlaskettu omistus Cargotecissa on laskenut 31,11 prosentista 0,3 prosenttiin osakkeista ja 66,37 prosentista 0,13 prosenttiin äänistä.
30.6.2005 ​Security Trading Oy:n jakautumisen myötä Ilkka Herlinin määräysvallassa on 10,86 prosenttia Cargotecin osakkeista ja 22,34 prosenttia äänivallasta,
Ilona Herlinin määräysvallassa 10,27 prosenttia osakkeista ja 22,08 prosenttia äänivallasta, ja
Niklas Herlinin määräysvallassa 10,82 prosenttia osakkeista ja 22,34 prosenttia äänivallasta.
Mitä mieltä olet sivustosta?