menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssissä. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla 1.6.2005 alkean kaupankäyntitunnuksella CGCBV. Osakkeet ovat rekisterissä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja Euroclear Finland Oy ylläpitää Cargotec Oyj:n virallista omistajaluetteloa.

Osinkopolitiikka

Cargotec Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan.

Cargotecin tavoite osingolle:

Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon
maksaminen kahdesti vuodessa

Osingonjako

Cargotecin B-osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.

Osinko 2018

Hallitus ehdottaa 19. maaliskuuta 2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,09 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2019.

Ensimmäinen erä 0,55 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,55 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2019 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osinko maksetaan 28.3.2019.

Toinen erä 0,54 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,55 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden maksetaan lokakuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus vahvistaa 1.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 3.10.2019 ja osingon maksupäivä 10.10.2019.

 

 201820172016​​2015​​20142013​2012​
​Osinko, A-osake, EUR 1,09* 1,04 ​0,94​ 0,79 0,54​ 0,41​​ 0,71​
Osinko, B-osake​, EUR 1,10* 1,05 0,95​ 0,80 ​0,55 0,42​​ 0,72
​Osakekohtainen tulos, EUR 1,66 2,05 ​1,95​ ​2,21 1,11​ 0,89​​ 1,45​
​Osinko/osakekohtainen tulos
(B-osake)
66,4* 51,1 ​48,7​ 36,1 49,6 47,1​ 49,7

Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15 mukaisesti.
* Hallituksen ehdotus.

  2018 2017 ​2016 2015​ 2014​ ​2013 ​2012
Osakekohtainen tulos              
    Laimentamaton, EUR 1,66 2,05 1,95​​ 2,21​ 1,11​ 0,89​​ 1,45​
    ​Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 1,65 2,05 1,94​ ​2,21 ​1,11 0,89​​ 1,45​
​Oma pääoma/osake, EUR 22,16 22,06 21,65​ ​20,73 ​18,76 19,18​ 20,02​
Osinko/osake, B-osake, EUR​ 1,10* 1,05 0,95​ ​0,80 ​0,55 0,42​​ ​0,72
Osinko/osake, A-osake​, EUR 1,09* 1,04 0,94​ ​0,79 ​0,54 0,41​​ 0,71​
​Osinko/tulos, B-osake, % 66,4* 51,1
48,7​ ​36,1 ​49,6 47.1​ 49,7​
Osinko/tulos, A-osake, % 65,9* 50,6 48,3​​ ​35,7 ​48,7 46,0​ 49,1​
​Efektiivinen osinkotuotto, B-osake, % 4,1* 2,2 2,2​ ​2,3 ​2,2 ​1,6​ 3,6​
Hinta/voitto (P/E), B-osake, EUR​ 16,1 23,0
22,0​ ​15,6 ​23,0 30,4​ 13,8​
Osakekkeen kurssikehitys, B-sarjan osake, EUR
Vuoden keskikurssi 41,28 49,85 34,31​ ​31,58 ​27,65 24,49​ 22,70​
​Vuoden ylin kurssi 51,30 59,25 43,35​ ​37,37 ​34,67 29,69 33,62​
​Vuoden alin kurssi  26,46 40,26 24,30​ ​23,70 ​20,57 19,35​​ 15,65​
Vuoden päätöskurssi 26,72 47,20 42,89​ ​34,50 ​25,55 27,09​​ 19,95​
Markkina-arvo, B-osake, 31.12., MEUR​** 1 464 2 595 2 355 ​1 900 ​1 403 1 484​​ 1 093​
​Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, '000*** 33 493 33 407 ​ 42 653​ ​58 340 ​53 641 41 105​​ 64 275​
​Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, %*** 60,1 60,0 ​73,9​ ​104,5 96,0​ ​ 76,0 118,8​
Ulkona olevien osakkeiden määrä, B-osakkeiden lukumäärä, '000 54 802 54 974 ​ 54 917​ ​55 072 ​54 911 54 789​ 51 819​

* Hallituksen ehdotus
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
*** Nasdaq Helsinki Oy:ssä
Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15 mukaisesti.

Cargotecin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 64 304 880 euroa, joka koostuu Nasdaq Helsingissä noteeratuista 55 182 079 B-sarjan osakkeesta ja 9 526 089 noteeraamattomasta A-sarjan osakkeesta. 

Jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. 

Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä oli vuoden 2018 lopussa 15 041 445.

Muutokset osakepääomassa ja osakkeiden lukumäärässä

 ​A-osakkeet​B-osakkeet​Osakepääoma, EUR
31.12.2018 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2017 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2016 ​9 526 089 ​55 182 079 ​64 304 880
​Osakemerkinnät 2010B-optio-oikeuksilla 13.5.2016 17 096​
​31.12.2015 9 526 089​ 55 164 983​ 64 304 880​​
​Osakemerkinnät 2010A ja 2010B-optio-oikeuksilla v. 2015 ​253 774
​31.12.2014 ​9 526 089 ​54 911 209 ​64 304 880
​Osakemerkinnät 2010A- ja 2010B-optio-oikeuksilla v. 2014 122 704
​31.12.2013​ 9 526 089​​ ​54 788 505 ​64 304 880​
Osakemerkinnät 2010A-optio-oikeuksilla v. 2013 ​9 714
​31.12.2012 9 526 089​ 54 778 791​ 64 304 880​
​31.12.2011 9 526 089​ 54 778 791​ 64 304 880​
31.12.2010​ ​9 526 089 ​54 778 791 ​64 304 880
31.12.2009​ ​9 526 089 ​54 778 791 ​64 304 880
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2009​ ​600
31.12.2008​ ​9 526 089 ​54 778 191 64 304 280​
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2008 ​83 907
31.12.2007​ ​9 526 089
​54 694 284
​64 220 373
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2007​ ​173 913
31.12.2006​ ​9 526 089 ​54 520 371 ​64 046 460
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2006​ ​125 505
​31.12.2005 ​9 526 089 ​54 394 866 ​63 920 955
​Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2005 ​166 200
​1.6.2005 ​9 526 089 ​54 228 666 ​63 754 755

Cargotecilla on tällä hetkellä hallussaan 304 328 omaa B-sarjan osaketta. Päiväkohtaiset tiedot osakeostoista ovat nähtävissä tästä excel-tiedostosta.

Valtuutukset

Cargotecin hallituksella on seuraavat yhtiökokouksien vuosina 2019, 2018 ja 2014 antamat valtuutukset: 

Omien osakkeiden hankinta 

Varsinainen yhtiökokous 19.3.2019 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2019 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.3.2014 hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista ja se on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2019

Cargotec Oyj:n hallitus on 19.3.2019 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin vuonna 2016 perustettua osakepohjaista kannustinohjelmaa, tähän sisältyvää rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2016-2018 allokaatiota vuodelle 2018 sekä vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksoa 2017-2018.

Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 115 275 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 10.2.2016 ja 8.2.2017 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

29.3.2019 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta joulukuussa 2018 - tammikuussa 2019

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 200 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 20.12.2018. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

19.12.2018 julkaistu tiedote omien osakkeiden ostosta

Omien osakkeiden hankinta heinäkuussa 2018

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 150 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 20.7.2018. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

19.7.2018 julkaistu tiedote omien osakkeiden ostosta

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2018

Cargotec Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin osakepohjaista kannustinohjelmaa 2015 sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2016 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2016-2018 allokaatiota vuodelle 2017.

Osakeannissa on tänään 29.3.2018 luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 138 787 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 10.2.2015 ja 10.2.2016 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

29.3.2018 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2017

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin osakepohjaista kannustinohjelmaa 2014, tähän sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2014-2016 allokaatiota vuodelle 2016 sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2016 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2016-2018 allokaatiota vuodelle 2016. Osakeannissa on luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 56 709 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2014 ja 10.2.2016 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

Omien osakkeiden hankinta marraskuussa 2016

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään  200 000  B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun.  Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 1.11.2016. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2016

Cargotec Oyj:n hallitus on 22.3.2016 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2014 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2015 palkkion maksamista varten. Osakeannissa on luovutettu vastikkeetta osakepohjaisen kannustinohjelman 2014 ehtojen mukaisesti 27 601 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitettujen osakkeiden ohjelmaan 2015 kuuluville avainhenkilöille. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.
 

Omien osakkeiden hankinta syyskuussa 2015

Cargotec Oyj:n hallitus päätti 16.9.2015 käyttää yhtiökokouksen 18.3.2015 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan ja osti syyskuussa yhteensä 92 700 B-sarjan osaketta. Hankitut osakkeet käytetään Cargotecin vuoden 2014 osakepohjaisen kannustinohjelman palkkioiden ja vuosien 2015 ja 2016 rajoitettujen osakepalkkioiden maksuun. Palkkioiden maksut toteutetaan ohjelmien ehtojen mukaisesti ja ne aloitetaan aikaisintaan 1.3.2016.
 

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus maaliskuussa 2015

Cargotec osti 28 030 omaa B-sarjan osaketta 19.3.2015 käytettäviksi osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2014 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2014 palkkion maksuun.  Osto perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 2015 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeista maksettu hinta on  940 317,78 euroa. Cargotec Oyj:n hallitus päätti 18.3.2015 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2014 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2014 palkkion maksamista varten. Osakeannissa on luovutettu vastikkeetta 28 030 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitettujen osakkeiden ohjelmaan 2014 kuuluville avainhenkilöille. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus maaliskuussa 2014

Cargotec osti 26 684 omaa B-sarjan osaketta 12.3.2014 vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen perustuen. Osakkeista maksettu hinta on 867 737,00 euroa. 
Cargotecin hallitus päätti 18.3.2014 suunnatusta maksuttomasta osakeannista konsernin osakepohjaisen kannustinohjelman 2013 palkkion maksamista varten. Cargotec luovutti 26 684 hallussaan ollutta B-sarjan osaketta vastikkeetta 20 henkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti 31.3.2014. Osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta ja ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 23.8.2013.

Osakeanti joulukuussa 2013

Cargotecin hallitus päätti 3.12.2013 tarjota yhtiön hallussa olleet 2 959 487 omaa B-sarjan osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeet oli hankittu vuosina 2005-2008.
Osakeannissa tarjotut osakkeet vastasivat 5,40 prosenttia yhtiön B-sarjan osakkeista, 4,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä heti osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä säilyi muuttumattomana. Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 25,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 74,0 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja.

3.12.2013 julkaistu tiedote

​Cargotecilla ei ole voimassaolevia optio-oikeuksia.  Alla on tietoja kahdesta päättyneestä optio-ohjelmasta.

Optio-oikeudet 2010 

Vuoden 2010 yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta B-sarjan osaketta. 

Osakkeen merkintähinta perustui yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012. Merkintähinnasta vähennettiin vuosittain maksetut osingot. Merkintäajan alkaminen edellytti hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä.

2010A- ja 2010B-optio-oikeudet oli laskettu liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä ja listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. 

​2010A ​2010B
Osakemerkintäaika​  ​1.4.2013 - 30.4.2015 ​​1.4.2014 - 30.4.2016
​Merkintäsuhde ​1:1 ​1:1
Osakemerkintähinta ​18,05 euroa/osake ​​27,74 euroa/osake
​Optio-oikeudet, joilla
osakemerkintä alkoi
​400 000 ​21 136
​Käytetyt optio-oikeudet ​384 912 ​18 376
​Merkityt B-osakkeet ​384 912 ​​18 376

Yhtiön hallussa olleet 378 864 kappaletta 2010B-optio-oikeuksia ja 400 000 kappaletta 2010C-optio-oikeuksia, joiden ansaintakriteerit eivät täyttyneet, on mitätöity.

Optio-oikeudet 2005 

Cargotecin optio-oikeudet 2005A ja 2005B perustuivat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan, jossa Koneen vuoden 2004 optio-oikeuksien haltijat saivat uusia optio-oikeuksia seuraavasti:

  • Kutakin Kone Oyj:n A-sarjan optio-oikeutta vastaan annettiin yksi (1) Cargotecin 2005A-optio-oikeus ja yksi (1) Uuden KONEen A-sarjan optio-oikeus; ja

  • Kutakin Kone Oyj:n B-sarjan optio-oikeutta vastaan annettiin yksi (1) Cargotecin 2005B-optio-oikeus ja yksi (1) Uuden KONEen B-sarjan optio-oikeus.

2005A​ ​2005B
Osakemerkintäaika 13.6.2005 - 1.3.2008 ​13.6.2005 - 31.3.2009
​Merkintäsuhde ​1:3 ​1:3
​Osakemerkintähinta ​EUR 8,59/osake EUR 8,59/osake
​Käytetyt optio-oikeudet ​72 185 ​111 190
​Merkityt B-osakkeet ​216 555 ​333 570
Mitä mieltä olet sivustosta?