menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia vuosituloksen tai osavuositulosten julkaisua edeltävän kolmen viikon aikana.

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Cargotecin tiedonantovelvollisuutta suomalaisena listayhtiönä säätelevät Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntö, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Finanssivalvonnan säännöt, standardit ja suositukset, sekä yhtiön hallinnointiperiaatteet. Cargotec noudattaa tätä sääntelyä kaikessa viestinnässään.

Cargotecin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonanto-ohjesäännön, jossa esitettyjen pääperiaatteiden mukaan Cargotec julkistaa osakkeen hintaan vaikuttavista asioista yhtiön sidosryhmille ja kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa.

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein arvopaperimarkkinoita koskeva laki on arvopaperimarkkinalaki. Laki sisältää säännöksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, arvopapereiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden kaupasta, julkisista ostotarjouksista, lunastusvelvollisuudesta ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuuksista. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden säännösten noudattamista.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Annettavien tietojen on oltava riittäviä perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta. Suomalainen pörssiyhtiö on velvollinen säännöllisesti julkistamaan tietoja muun muassa toimintansa tuloksesta ja taloudellisesta asemastaan sekä jatkuvasti velvollinen julkistamaan kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen arvopaperien arvoon.

Tilaa tiedotteita

Valitse aihe +
 • Kaikki Cargotecin ja sen liiketoiminta-alueiden tiedotteet
 • Cargotecin pörssitiedotteet
 • Cargotecin pörssi- ja lehdistötiedotteet
 • Cargotecin pörssi-, lehdistö- ja johdon liiketoimet -tiedotteet
 • Vain Kalmarin tiedotteet
 • Vain Hiabin tiedotteet
 • Vain MacGregorin tiedotteet
 • Vain Naviksen tiedotteet
 • Ammattilehtitiedotteet
 • Johdon liiketoimet
Valitse kieli +
 • English
 • Finnish

​Tapaamispyynnöt

Tiina Aaltonen

Talous- ja rahoitusjohtajan sekä sijoittajasuhteiden assistentti
Puh. 020 777 4105
tiina.aaltonen(at)cargotec.com

Hanna-Maria Heikkinen

Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 777 4084
hanna-maria.heikkinen
(at)cargotec.com

Aki Vesikallio

Sijoittajasuhdepäällikkö
040 729 1670
aki.vesikallio(at)cargotec.com

Mitä mieltä olet sivustosta?