menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä velkakirjoja henkilölle, jolle velkakirjoja olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Liikkeeseenlaskija ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella Suomen ulkopuolella. Velkakirjoja ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai mihinkään muuhun maahan, jossa velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun lukuun ottamatta henkilöä, joka ei ole (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritelty) yhdysvaltalainen henkilö Regulation S -säännöksen mukaisessa ulkomaisessa transaktiossa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita velkakirjojen listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden velkakirjojen listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla ”Hyväksyn” vahvistan lukeneeni, hyväksyneeni ja ymmärtäneeni edellä esitetyn vastuunrajoituksen.

Mitä mieltä olet sivustosta?