menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ihmiset, terveys ja turvallisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Turvallisuus, hyvinvointi, työolot ja ihmisoikeudet on tunnistettu olennaisiksi aiheiksi sosiaalisen vastuun osa-alueella. Turvallisuus kattaa niin työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden turvallisuuden kuin tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Cargotec edistää monimuotoisuutta ja inkluusiota ja on allekirjoittanut Suomen monimuotoisuussitoumuksen. Sitoumus kuuluu EU:n vuonna 2010 perustamaan monimuotoisuusverkostoon. Monimuotoisuussitoumukset rohkaisevat organisaatioita (kansalaisjärjestöjä, julkisia laitoksia ja yksityisiä yrityksiä) kehittämään ja panemaan täytäntöön monimuotoisuutta ja inkluusiota koskevia ohjesääntöjä. Allekirjoittamalla sitoumuksen organisaation sitoutuu vapaaehtoisesti edistämään monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työpaikoilla riippumatta esimerkiksi iästä, vammaisuudesta, sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Moninaisuussitoumuksen allekirjoittajilla on käytettävissään esimerkiksi laaja vertaisverkosto sekä erilaisia julkaisuja ja tukivälineitä vertailuanalyyseja, mittaamista ja seurantaa varten.

Cargotec edistää monimuotoisuutta varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Lisäksi edistämme sitoumuksen mukaisesti organisaatiomme oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota, asiakaslähtöisyyttä, avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä oikeudenmukaista johtamista. 

Uskomme, että monimuotoinen organisaatio rohkaisee yksilöitä hyödyntämään kaiken tietonsa, osaamisensa, kykynsä ja taitonsa. Tämä tukee luovuutta, innovatiivisuutta, kasvua ja tuottavuutta. Edistämällä monimuotoisuutta pyrimme parantamaan organisaatiomme ilmapiiriä sekä tarjoamaan henkilöstöllemme hyväksyvän ja suvaitsevaisen työympäristön. Se myös vahvistaa mainettamme vastuullisena organisaationa. 

Kannustamme kumppaneitamme ja alihankkijoitamme edistämään ja soveltamaan samoja monimuotoisuusstandardeja omassa liiketoiminnassaan. Allekirjoittamalla sitoumuksen olemme sitoutuneet kehittämään monimuotoisuutta tukevia johtamis- ja palvelukäytäntöjä organisaatiossamme. Näin vahvistamme myös mainettamme vastuullisena organisaationa. Henkilöstöjohtajamme Mikko Pelkonen kertoo, miksi monimuotoisuus ja inkluusio ovat Cargotecille tärkeitä: “Monimuotoisuus on meille jokseenkin luontevaa, sillä Cargotec on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio. Tästä huolimatta monimuotoisuus ja erityisesti inkluusio vaativat pitkäjänteistä työtä, koska ne lisäävät luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Edistämällä monimuotoisuutta ja inkluusiota pyrimme auttamaan yksilöitä ottamaan käyttöö koko potentiaalinsa.”

Lue lisää monimuotoisuussitoumuksesta täältä.

Allekirjoitettu sitoumus on nähtävillä täällä.

Mitä mieltä olet sivustosta?