menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Sitoumukset 

Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja kunnioitamme kansainvälisiä sitoumuksiamme, joita ovat esimerkiksi OECD:n suuntaviivat monikansallisille yrityksille, Kansainvälinen työjärjestö ILO, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -sopimus, kestävän kehityksen tavoitteet sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Osoitamme sitoutumisemme ilmastotoimiin osallistumalla Science Based Targets -aloitteeseen ja YK:n Global Compact -sopimuksen mukaiseen Business ambition for 1.5 °C -kampanjaan. Kaikki kannattamamme ulkoiset aloitteet on lueteltu GRI-indeksin kohdassa 102-12.

Mitä mieltä olet sivustosta?