menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Ulkoiset arvioinnit

Raportoimme useille ESG-luokituslaitoksille, joiden myöntämien vastuullisuusluokitusten avulla sidosryhmämme voivat arvioida toimintamme vastuullisuutta. Vuonna 2020 sekä Ecovadis että MSCI sijoittivat meidät toimialamme kestävimpien yritysten joukkoon (platina ja AA luokitukset).

Cargotec sai vuonna 2020 tähän mennessä korkeimman CDP Climate Change -luokituksensa. Arvosanamme oli B asteikolla A – D-. Se tarkoittaa, että vastaamme ilmastonmuutokseen koordinoidulla toiminnalla. CDP on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, jonka maailmanlaajuisella järjestelmällä arvioidaan yritysten ja kaupunkien ympäristöjohtamisen tasoa.

Vuoden 2020 GRI Index sisältää ensimmäistä kertaa myös SASB raportointistandardin mukaiset indikaattorit, jotka olemme määrittäneet olennaisiksi. Cargotec lukeutuu teollisuuskoneiden ja tavaroiden sektoriin (SASB industrial machinery and goods sector) ja raportoimme sen mukaisista olennaisista aiheista: työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä energian hallinta. Lue lisää GRI Index 2020 -raportista (englanniksi).

 

 

2020

2019

2018

Scope 1 päästöt (tCO2e)

22,700

22,000

20,100

Scope 2 päästöt, hankintaperusteisesti (tCO2e)

21,000

28,200

28,100

Scope 3 päästöt (tCO2e)*

5,654,000

6,466,000

-

Kokonaispäästöt (tCO2e)

5,697,700

6,516,200

-

Päästöintensiteetti suhteessa myyntiin (tCO2e/MEUR)

1,746

1,769

-

       

Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus kokonaisliikevaihdosta (%)

24

21

21

Tutkimus- ja kehitysmenot (MEUR)

105

102

89

       

Oman toiminnan kokonaisenergiankulutus (MWh)

157,500

164,800

159,400

Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta (%)

14

12

11

 

 

 

 

Työtapaturmataajuus (IIFR, kaikki toiminnot)

5,2

6,9

8,4

 

* katso kattavat päästötiedot vuoden 2020 GRI-indeksistä

 

Raportit

2020

Vuosikertomus 2020, web-versio, tulostusversio

GRI Index 2020 (englanniksi), web-version

2019

Vuosikatsaus 2019, web-versio, tulostusversio

Taloudellinen katsaus 2019, web-versio, tulostusversio

GRI Index 2019 (englanniksi), web-versio, tulostusversio

2018

Vuosikatsaus 2018

GRI Index 2018 (englanniksi)

 2017

Vuosikatsaus 2017 sisältäen vastuullisuusosion ja GRI indeksin

Taloudellinen katsaus 2017

Mitä mieltä olet sivustosta?