menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Tulokset

 

2021

2020

2019

Scope 1 päästöt (tCO2e)

21,300

21,300

22,000

Scope 2 päästöt, hankintaperusteisesti (tCO2e)

20,200

21,000

28,200

Scope 3 päästöt (tCO2e)*

6,139,00

5,584,000

6,262,000

Kokonaispäästöt (tCO2e)

6,180,500

5,626,300

6,312,200

Päästöintensiteetti suhteessa myyntiin (tCO2e/MEUR)

1,865

1,726

1,713

       

Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus kokonaisliikevaihdosta (%)

19

24

21

Tutkimus- ja kehitysmenot (MEUR)

101

105

102

       

Oman toiminnan kokonaisenergiankulutus (MWh)

158,300

149,700

164,900

Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta (%)

19

17

12

 

 

 

 

Työtapaturmataajuus (IIFR, kaikki toiminnot)

6,0

5,2

6,9

 

* katso kattavat päästötiedot vuoden 2021 GRI-indeksistä

 

Raportit

2021

Vuosikertomus 2021, web-versio, tulostusversio

GRI Index 2021 (englanniksi), pdf

2020

Vuosikertomus 2020, web-versio, tulostusversio

GRI Index 2020 (englanniksi), pdf

2019

Vuosikatsaus 2019, web-versio, tulostusversio

Taloudellinen katsaus 2019, web-versio, tulostusversio

GRI Index 2019 (englanniksi), web-versio, tulostusversio

2018

Vuosikatsaus 2018

GRI Index 2018 (englanniksi)

 2017

Vuosikatsaus 2017 sisältäen vastuullisuusosion ja GRI-indeksin

Taloudellinen katsaus 2017

Mitä mieltä olet sivustosta?