menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Muutos kohti kestävää maailmaa vaikuttaa Cargotecin liiketoimintaan. Toisaalta vaikutamme itse ympäröivään maailmaan monin tavoin. Nämä vaikutukset ovat Cargotecin vastuullisuustyön perusta.

Olemme tunnistaneet liiketoiminnallemme olennaiset vastuullisuusteemat, joissa potentiaaliset ja todelliset vaikutuksemme ovat merkittävimpiä. Nämä teemat muodostavat Cargotecin vastuullisuusohjelman, joka kattaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät alueet:

Ympäristö

  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous

Sosiaalinen

  • Ihmisoikeudet
  • Terveys ja turvallisuus
  • Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Hallinto

  • Kestävä talous ja rahoitus
  • Vastuullinen hankinta.

 

Cargotecin vastuullisuusohjelma

Cargotecin vastuullisuustyö tukee yrityksen läpimurtotavoitteita, joita ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Toteutamme tätä tarjoamalla tuotevalikoiman - ekoratkaisujen tuoteryhmän - joka auttaa ratkaisemaan asiakkaidemme vastuullisuushaasteita ja ajaa siirtymää kohti kiertotaloutta tukevaa 1,5 asteen maailmaa.

Mutta jos haluamme kutsua itseämme vastuulliseksi yritykseksi, ympäristotavoitteidemme tulee perustua sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä eettiseen ja läpinäkyvään hallintotapaan.

Lisäksi katsomme omia toimintojamme pidemmälle ja pyrimme varmistamaan, että kaikki vastuullisuuden teemat on huomioitu koko arvoketjussamme, aina suunnittelusta ja hankinnasta tuotteen käyttöön ja elinkaaren loppuun.

 

Olennaisuus

Cargotecin olennaisimmat vastuullisuusteemat tunnistetaan osana olennaisuusarviointia. Arvioinnin aikana olemme vuorovaikutuksessa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa ymmärtääksemme heidän ajatuksiaan ja huolenaiheitaan samalla, kun arvioimme perusteellisesti kunkin analyysiin sisällytetyn teeman vaikutuksia. Vuoden 2023 aikana toteutimme kaksinkertaisen
olennaisuusarvioinnin, jolla vahvistimme vastuullisuusohjelmamme ja olennaiset teemat.

 

Upright Project

Haluamme ymmärtää paremmin konkreettiset vaikutuksemme sidosryhmiimme ja raportoida läpinäkyvämmin, minkä takia olemme tehneet yhteistyötä Upright Projectin kanssa vuodesta 2020 lähtien. Tarkempi analyysi nettovaikutuksestamme on Cargotecin englanninkielisessä Upright-profiilissa täällä.

Upright-malli määrittää yrityksen nettovaikutukset käyttämällä koneoppimiseen perustuvaa teknologiaa, joka käsittelee miljoonien tieteellisten artikkeleiden tietoja. Tämä on yksi tapa mitata ja seurata organisaation vaikutusta ja arvonluontia. Jos haluat tutustua vaikutusmalliin paremmin, saat lisätietoja sivustolta uprightproject.com.

Mitä mieltä olet sivustosta?