menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sosiaalinen vastuu

Cargotec on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamaan työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja eettisen työympäristön sekä yhtäläiset mahdollisuudet. Kannustamme kumppaneitamme tekemään samoin.

Liiketoimintamme vaikuttaa ihmisiin arvoketjumme kaikissa osissa: Cargotecin työntekijöihin, laitteidemme käyttäjiin, tavarantoimittajien työntekijöihin ja paikallisiin yhteisöihin. Kuten eettisissä toimintaohjeissamme todetaan, olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkien toiminnassamme ja arvoketjussamme olevien ihmisten ihmisoikeuksia.

Merkittävimmät ihmisoikeusriskimme ovat arvoketjussamme, kuten toimitusketjussa ja liikekumppaneiden toiminnassa. Liikekumppaneiden eettisissä toimintaohjeissamme on vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen, yhdistymisvapauteen sekä lapsityövoiman ja pakkotyön kieltoon.


Miten edistymme

Saimme vuonna 2023 valmiiksi ensimmäisen ihmisoikeusvaikutusten arviointimme. Sen ansiosta
tiedämme paremmin, mihin teemoihin ihmisoikeuksia koskevassa asianmukaisessa huolellisuudessa tulisi keskittyä. Työstä saadun tiedon perusteella Cargotec laatii ohjeistuksen, joka auttaa sen liiketoiminta-alueita suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisoikeuksiin liittyvän asianmukaisen huolellisuuden tulevina itsenäisinä yhtiöinä, mikäli Cargotecin ydinliiketoimintojen suunniteltu eriyttäminen toteutuu.

Cargotecin tämänhetkinen ihmisoikeuksien asianmukaisen huolellisuuden prosessi on kuvattu vuoden 2023 vuosikertomuksessa täällä.

Cargotecin ihmisoikeuksiin liittyvä tavoite vuodelle 2023 oli, että kaikki työntekijät suorittavat
ihmisoikeuskoulutuksen, joka sisältyy pakolliseen eettisiä toimintaohjeita käsittelevään koulutukseen. Eettisiä toimintaohjeita käsittelevä koulutus siirrettiin kuitenkin vuoteen 2024, jotta se sopii paremmin yhteen tavoite- ja kehityssuunnitelmaprosessin (PDP) aikataulun kanssa joten tavoite pysyy samana vuodelle 2024.

Lisätietoja löydät vuoden 2023 vuosikertomuksemme Ihmisoikeudet-osiosta täältä.

Mitä mieltä olet sivustosta?