menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sosiaalinen vastuu

Cargotec on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamaan työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja eettisen työympäristön sekä yhtäläiset mahdollisuudet. Kannustamme kumppaneitamme tekemään samoin.

Liiketoimintamme vaikuttaa ihmisiin arvoketjumme kaikissa osissa: Cargotecin työntekijöihin, laitteidemme käyttäjiin, tavarantoimittajien työntekijöihin ja paikallisiin yhteisöihin. Kuten eettisissä toimintaohjeissamme todetaan, olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkien toiminnassamme ja arvoketjussamme olevien ihmisten ihmisoikeuksia.

Merkittävimmät ihmisoikeusriskimme ovat arvoketjussamme, kuten toimitusketjussa ja liikekumppaneiden toiminnassa. Liikekumppaneiden eettisissä toimintaohjeissamme on vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen, yhdistymisvapauteen sekä lapsityövoiman ja pakkotyön kieltoon.


Miten edistymme

Aloitimme laajan ihmisoikeuksiin liittyvän asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) ohjelman toteuttamisen vuonna 2022. Ohjelma kattaa kaikki Cargotecin liiketoiminta-alueet ja toiminnot. Ensimmäisenä aloitimme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin selvittääksemme haitalliset vaikutukset arvoketjumme ihmisiin.

Viimeistelemme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja määrittelemme Cargotecin tärkeimmät ihmisoikeusvaikutukset vuonna 2023. Tulevassa ihmisoikeuksia koskevassa asianmukaisen huolellisuuden ohjelmassa keskitymme näiden tärkeimpien vaikutusten ehkäisemiseen, vähentämiseen ja korjaamiseen.

Vuoden 2023 tavoitteemme on saavuttaa ihmisoikeuskoulutuksen 100 prosentin toteutusaste. Koulutus on osa eettisten toimintaohjeidemme koulutusta.

 

Lisätietoja löydät vuoden 2022 vuosikatsauksemme Ihmisoikeudet-osiosta täältä.

Mitä mieltä olet sivustosta?