menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sosiaalinen vastuu

Cargotec on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamaan työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja eettisen työympäristön sekä yhtäläiset mahdollisuudet. Kannustamme kumppaneitamme tekemään samoin.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus edistävät luovuutta, innovointia ja kasvua, sillä ne rohkaisevat yksilöitä paljastamaan tietonsa, kykynsä ja taitonsa. Vastuullamme on varmistaa, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi tullessaan töihin sellaisina kuin ovat ja voivat ilmaista itseään vapaasti.

Pyrimme luomaan Cargoteciin ympäristön, jossa korostuvat osallisuus ja suvaitsevaisuus. Tämän vahvistamiseksi olemme allekirjoittaneet Suomen monimuotoisuussitoumuksen. Allekirjoittamalla sitoumuksen sitoudumme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet, tunnistamaan yksilöllisen osaamisen ja tarpeet, johtamaan työntekijöitämme ja asiakkaitamme oikeudenmukaisesti sekä viestimään edistymisestämme.

 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?