menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sosiaalinen vastuu

Cargotec on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamaan työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja eettisen työympäristön sekä yhtäläiset mahdollisuudet. Kannustamme kumppaneitamme tekemään samoin.

Cargotecin eri toimipisteet – toimistoista kokoonpano- ja huoltotiloihin sekä erilaisiin asiakaskohteisiin – aiheuttavat erityyppisiä riskejä työntekijöidemme terveydelle ja turvallisuudelle. Arvoketjumme kautta vaikutamme myös ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, kun he esimerkiksi käyttävät laitteitamme. Ihmisten turvallisuuden varmistaminen on aina ollut meille ensisijaisen tärkeää, ja teemme jatkossakin kaikkemme vähentääksemme näitä riskejä ja poistaaksemme ne kokonaan.

Säännöllisellä koulutuksella ja kampanjoilla pyrimme vähentämään työperäisiä vammoja ja työtapaturmia sekä vaaratilanteita paikoissa, joissa ratkaisujamme käytetään. Kaiken toimintamme tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja asetamme turvallisuuden aina etusijalle – myös silloin, kun aikataulu, kustannukset tai asiakkaat aiheuttavat paineita. Työterveyteen ja -turvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 ‑johtamisjärjestelmä ohjaa ja tukee tätä työtä. Vuonna 2023 kokoonpanoyksiköistämme 69 prosentilla oli ISO 45001 ‑sertifiointi.

Varmistaaksemme ihmisten terveyden ja turvallisuuden koko arvoketjussa meillä on vastaavia vaatimuksia myös toimittajille ja muille liikekumppaneille. Nämä vaatimukset kuvataan yksityiskohtaisesti liikekumppaneiden eettisissä toimintasäännöissämme.

 

Miten edistymme

Cargotecin turvallisuustaso parani vuonna 2023. Tavoitteenamme oli saavuttaa koko organisaation työtapaturmataajuudeksi (IIFR) alle 4,0. Tämä tavoite saavutettiin IIFR-taajuuden ollessa 3,8 (2022: 4,8). IIFR huomattavsti kokoonpanoyksiköissä ollen 2,1 (5,7) mutta huononi hiukan muissa kuin kokoonpanoyksiköissä ja oli 5,1 (4,3).

Vuoden 2024 IIFR-tavoitteet liiketoiminta-alueille ovat: Kalmar alle 3,5, Hiab alle 3,2 ja MacGregor alle 2,3.

Mitä mieltä olet sivustosta?