menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sosiaalinen vastuu

Cargotec on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamaan työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja eettisen työympäristön sekä yhtäläiset mahdollisuudet. Kannustamme kumppaneitamme tekemään samoin.

Cargotecin eri toimipisteet – toimistoista kokoonpano- ja huoltotiloihin sekä erilaisiin asiakaskohteisiin – aiheuttavat erityyppisiä riskejä työntekijöidemme terveydelle ja turvallisuudelle. Arvoketjumme kautta vaikutamme myös ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, kun he esimerkiksi käyttävät laitteitamme. Ihmisten turvallisuuden varmistaminen on aina ollut meille ensisijaisen tärkeää, ja teemme jatkossakin kaikkemme vähentääksemme näitä riskejä ja poistaaksemme ne kokonaan.

Säännöllisellä koulutuksella ja kampanjoilla pyrimme vähentämään työperäisiä vammoja ja työtapaturmia sekä vaaratilanteita paikoissa, joissa ratkaisujamme käytetään. Kaiken toimintamme tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja asetamme turvallisuuden aina etusijalle – myös silloin, kun aikataulu, kustannukset tai asiakkaat aiheuttavat paineita. Työterveyteen ja -turvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 ‑johtamisjärjestelmä ohjaa ja tukee tätä työtä. Vuonna 2022 kokoonpanoyksiköistämme 76 prosentilla oli ISO 45001 ‑sertifiointi.

Varmistaaksemme ihmisten terveyden ja turvallisuuden koko arvoketjussa meillä on vastaavia vaatimuksia myös toimittajille ja muille liikekumppaneille. Nämä vaatimukset kuvataan yksityiskohtaisesti liikekumppaneiden eettisissä toimintasäännöissämme.

 

Miten edistymme

Cargotecin turvallisuustaso parani vuonna 2022. Tavoitteenamme oli saavuttaa koko organisaation työtapaturmataajuudeksi (IIFR) alle 5. Tämä tavoite saavutettiin IIFR-taajuuden ollessa 4,8 (2021: 6,0). IIFR parani sekä kokoonpanoyksiköissä ollen 5,7 (7,3) että muissa kuin kokoonpanoyksiköissä ollen 4,3 (5,3).

IIFR-tavoitteemme vuodelle 2023 on alle 4,0. Keskeisiä toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat uuden ohjelmiston käyttöönotto turvallisuuteen liittyvien riskien ja toimenpiteiden raportointia ja hallintaa varten sekä maailmanlaajuisen toimintatapoihin perustuvan turvallisuusohjelman käynnistäminen.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?