menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Cargotecin vuosi 2019

19.02.2020

Cargotec julkaisi 2019-vuosikatsauksensa 18.2.2020. Toimitusjohtajan katsauksessaan Mika Vehviläinen käy läpi vuotta 2019.

Tämä teksti on poiminta Cargotecin 2019-vuosikatsauksesta. Tältä sivulta löytyvät myös linkit vuosiraportointidokumentteihin.

Hyvä lukija,

Vuonna 2019 onnistuimme monilla osa-alueilla. Huoltoliiketoimintamme kehittyi suotuisasti. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia, ja lisäystä tuli jokaisella liiketoiminta-alueella. Kun myös ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, etenemme hyvässä vauhdissa kohti tavoitteitamme.

Asiakkaiden kiinnostus satama-automaatiota kohtaan on kasvussa, ja he uskovat entistä vahvemmin satama-automaation hyötyihin. Enää ei niinkään pohdita sitä, kannattaako konttisatamia ylipäänsä automatisoida, vaan nyt mietitään, miten automatisointi on parasta toteuttaa. Saimme vuonna 2019 merkittävän määrän automaatiotilauksia, ja parhaillaan meillä on käynnissä kymmenen automaatioprojektia. Tämä vaikutti positiivisesti myös ohjelmistoliiketoimintamme liikevaihtoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomme oli hyvä Kalmarin liikevoiton kasvaessa 13 prosenttia ja Hiabin 27 prosenttia. Haluan nostaa esiin myös sen määrätietoisen työn, jota sekä Hiabissa että Kalmarissa on tehty vuoteen 2018 juurensa juontavien toimitusketjuongelmien ratkaisemiseksi. Työn tulokset olivat hyviä, ja toimitusketjujen toimivuus parani vuoden loppua kohti. Tämä vaikutti positiivisesti näiden liiketoiminta-alueiden tulokseen.

MacGregorin tilanne sen sijaan jatkui haastavana. Kustannusylitykset tietyissä offshore-projekteissa, liiketoiminnan alhainen kapasiteetin käyttöaste sekä laskeneet myyntikatteet johtivat MacGregorin negatiiviseen tulokseen. MacGregorin markkinat ovat madelleet jo kuutisen vuotta, eikä vielä ole näkynyt selkeitä merkkejä tilanteen paranemisesta. Tehostamistoimet MacGregorin liiketoiminnassa jatkuvat vuonna 2020.

Positiivisena seikkana MacGregorissa voidaan pitää TTS-oston saattamista päätökseen heinäkuun lopussa. Yhdistyminen vahvistaa MacGregoria ja tukee pyrkimyksiä palauttaa liiketoiminta kannattavaksi. Yritysoston tuomat skaalaedut mahdollistavat MacGregorin toiminnan tuottavuuden parantamisen ja globaalin aseman vahvistamisen entisestään.

Strategian toimeenpano eteni hyvin

Strategiamme toimeenpano eteni suunnitelmien mukaan vuonna 2019. Panostimme vahvasti neljään strategiseen kulmakiveemme – asiakaslähtöisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon ja tuottavuuteen.

Edellä mainitsin jo huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan hyvän kehityksen. Digitalisaation saralla toimme vuoden aikana markkinoille useita uusia digitaalisia palveluja, ratkaisuja ja sovelluksia. Muutamia esimerkkejä näistä ovat MacGregorin OnWatch Scout (digitaalisesti toimiva, olosuhteita seuraava ja huoltotarpeita ennakoiva palvelu), Kalmar One (markkinoiden ensimmäinen avoin automaatiojärjestelmä konttiterminaaleille) sekä Hiabin uusi jätteenkeräysnosturi.

Tuottavuusohjelmamme ovat jo johtaneet tukipalveluiden keskittämiseen sekä lukuisiin tuottavuushankkeisiin eri puolilla organisaatiota. Tämä työ jatkuu vuonna 2020. Asiakaslähtöisyyttä  olemme edistäneet onnistuneesti muokkaamalla prosessejamme ja ajattelutapojamme suuntaan, jota aiempaa asiakaslähtöisemmin toimivalta yritykseltä odotetaan.

Tavoitteemme markkinoita nopeammasta kasvusta ja kasvavasta osingosta ovat täyttyneet. Liiketoiminta-alueemme ovat omissa segmenteissään markkinaykkösiä tai -kakkosia, ja osinkomme on noussut jo viitenä vuotena peräkkäin. Osakekohtaista tulosta painoivat vuonna 2019 korkeat uudelleenjärjestelykustannukset, mutta rahavirta parani merkittävästi edellisvuodesta. Tämän ansiosta myös vuodelta 2019 maksettava osinko nousee edellisvuoteen verrattuna. (hallituksen esitys osingosta yhtiökokoukselle).

Joidenkin taloudellisten tavoitteidemme kanssa meillä on vielä työtä tehtävänä. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on noussut 5,0 prosentista (2013) 7,3 prosenttiin (2019), mutta 15 prosentin tuottotavoitteeseemme on vielä matkaa. Myös nettovelkaantumisasteemme on tällä hetkellä yli 50 prosentin tavoitetason, mikä johtuu IFRS 16 -standardin käyttöönotosta vuonna 2019. Tavoitteemme nostaa liikevoitto 10 prosenttiin etenee suunnitelmien mukaisesti useimmilla osa-alueilla: huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan hyvä kehitys, satama-automaation kysynnän kasvu sekä Hiabin ja Kalmarin hyvä tuottavuuskehitys tukevat meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa. MacGregorissa etenemme valitettavasti vastatuulessa vaikean markkinatilanteen vuoksi.

Autamme asiakkaitamme toimimaan kestävästi

Vuonna 2019 ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun ja huolen painoarvo kasvoi, eikä meidän toimialamme muodostanut poikkeusta. Teimme vuoden aikana sidosryhmäkyselyn, jonka tulokset osoittavat, että asiakkaamme haluavat – jopa odottavat – meiltä ekotehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, jotka auttavat heitä torjumaan ilmastonmuutosta omassa toiminnassaan.

Olemme jo vuosien ajan pyrkineet johdonmukaisesti pienentämään omaa ympäristövaikutustamme ja, mikä vieläkin tärkeämpää, kehittäneet ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme toimimaan aiempaa vastuullisemmin. Vuonna 2017 lanseerasimme ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän. Se sisältää ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme toimintaa aiempaa puhtaammilla teknologioilla, ohjelmistoratkaisuilla sekä kiertotaloutta tukevilla palveluilla. Olemme kasvattaneet tuoteryhmää säännöllisesti, ja vuonna 2019 se toi 21 prosenttia kokonaisliikevaihdostamme. Tämä osoittaa, ettei vastuullinen toiminta ole hyväksi vain ympäristölle vaan myös liiketoiminnalle.

Katse eteenpäin

Markkinatunnelma oli vuonna 2019 jokseenkin epävarma. Toimialalla epävarmuutta aiheuttivat esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, Brexit sekä taloustilanteeseen ja sääntelyyn liittyvä epävarmuus, joka vaikutti etenkin meriteollisuuteen ja MacGregorin asiakkaisiin.

Eräät vuoden 2019 haasteista voivat jatkua myös vuonna 2020. Uskon kuitenkin, että olemme valmistautuneet tähän vuoteen hyvin. Esimerkiksi vahva tilauskanta sekä TTS-ostosta koituvat hyödyt muodostavat vakaan pohjan, jolta ponnistaa kohti vuoden 2020 tavoitteita ja niiden saavuttamista.

Vuoden 2020 näkymissä arvioimme vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019 (264 miljoonaa euroa). Arvioidun tason saavuttaminen edellyttää, että valmistaudumme vuoteen hyvin ja toimimme ketterästi. Meidän on varauduttava muutoksiin, joita markkinoilla vuoden aikana mahdollisesti tapahtuu. Tartumme tehtävään luottavaisin mielin ja etenemme määrätietoisesti vuoteen 2020.

Haluan kiittää osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme luottamuksesta ja työntekijöitämme kovasta työstä ja omistautumisesta.

Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja, Cargotec

Mitä mieltä olet sivustosta?