menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Mitä sijoittajan tulisi tietää Kiinan uudesta viisivuotissuunnitelmasta? Tätä se voi merkitä ulkomaisille yrityksille

25.03.2021

Kiinan uuden, vuodet 2021-2025 kattavan viisivuotissuunnitelman ensimmäiset yksityiskohdat on julkaistu. Kalmarin Greater China -alueen johtajan Shushu Zhangin mukaan maa tulee keskittymään erityisesti teknologiaosaamisen kehittämiseen, vihreän talouden uudistuksiin ja infrastruktuurinsa parantamiseen. Tämä avaa mahdollisuuksia myös ulkomaisille yrityksille ja sijoittajille.

Kiinan 5-vuotissuunnitelmat ovat sarja yhteiskunnallisia ja taloudellisia kehityshankkeita, joita on tehty vuodesta 1953. Uuden 2021-2025 suunnitelman keskiössä on maan lanseeraama “dual circulation” -käsite, jonka tarkoituksena on tasapainottaa sisämarkkinoiden ja ulkosuhteiden suhdetta asettamalla enemmän painoarvoa sisämarkkinoille ja vähentämällä viennin merkitystä.

Strategia edustaa perustavanlaatuista muutosta Kiinan ajattelutavassa. Sitä ovat edistäneet osittain globaalit geopoliittiset megatrendit, kuten koronaviruspandemian disruptio kerrannaisvaikutuksineen, sekä USA:n ja Kiinan välinen kauppasota, joka on rajoittanut kiinalaisyritysten pääsyä ulkomaisille markkinoille.

Asenteet ulkomaisia yrityksiä kohtaan ovat muuttumassa
Kalmarin Greater China -alueen johtaja Shushu Zhang vastaa Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden myynnistä ja huoltoliiketoiminnasta satamissa, terminaaleissa, logistiikkakeskuksissa ja teollisuudessa Suur-Kiinan asiakkaille. Hänen mielestään viimeisin viisivuotissuunnitelma avaa sekä markkinatulokkaille, että jalansijaansa vahvistamaan pyrkiville yrityksille ikkunan päästä osaksi Kiinan seuraavien vuosien mahdollisuuksista - ja ratkaisemaan sen kriittisimpiä haasteita.

Zhangin mukaan esimerkiksi kiinalaisten terminaalien ajattelumalli oli aiemmin, että eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla toimijoilla on lähtökohtaisesti tarjota kehittyneempiä ratkaisuja. Nyt ajattelu on muuttunut. Kiinassa on ymmärretty, että useimmat johtavat, edistyneimmät ja suurimmat terminaalit sijaitsevatkin heidän omalla takapihallaan. Ulkomaisten yritysten kykyä tuottaa Kiinan logistisia ja teknologisia tarpeita edistävää lisäarvoa arvioidaan tarkasti.

Uusi vaihde ympäristöön ja ilmastonmuutokseen
Vaikka onkin selvää, että Kiinalla on paljon työmaata edessään ympäristöasioissa, nostaa viisivuotissuunnitelma Zhangin mukaan ilmastonmuutoksen keskeiseksi prioriteetiksi. Vastatakseen haasteeseen Kiina on aloittamassa sarjaa kunnianhimoisia suunnitelmia edistämään vihreää taloutta ja vähähiilistä kehitystä. Zhangin mielestä Kiinan päästövähennyksiin tähtäävän suunnitelman vaikutuksia investointeihin voi arvioida kahdesta näkökulmasta.

“Ensinnäkin, viisivuotissuunnitelma antaa yhtäläisen painoarvon dual circulation -periaatteelle ja kotimaiselle innovaatiolle. Tämä yhdistää teknologisen kehityksen taloudellisesti kestävään ja laadukkaaseen kasvuun, millä on luontaisesti positiivinen myös vaikutus ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksiin”, hän sanoo.

Toisaalta Kiinan pitkän tähtäimen 2035-tavoitteet painottavat ihmisten elämänlaadun parantamista, mikä kattaa niin sosiaaliturvan, koulutuksen, liikkumisen kuin ympäristönkin. “Koska ilmasto on niin merkittävä osa ympäristöä ja vaikuttaa ihmisten elämiin, sen osuus suunnitelmissa tulee olemaan keskeinen.”

Askel kohti uusiutuvia ja sähköisiä ratkaisuja
Tuulivoima-alan toiminta kuvaa hyvin mekanismia, jolla viisivuotissuunnitelma ohjaa muutosta kohti uusiutuvia energialähteitä. Zhang huomauttaa, että Kiinan talous on aiemmin perustunut - ja perustuu edelleen - vahvasti kivihiileen energialähteenä. Uuden strategian myötä monet johtavat tuulivoimayritykset ovat kuitenkin päättäneet tehdä omat viisivuotissuunnitelmansa perustuen oletukseen, että puhtaan, tuulivoimalla tuotetun energian kysyntä tulee siirtymään Kiinassa nopean kasvun vaiheeseen seuraavan viiden vuoden aikana.

“Tämä on vahva viesti monille yrityksille ja viittaa siihen, että puhtaampaa energiaa tuottavat alat tulevat hyötymään uudesta viisivuotissuunnitelmasta”, Zhang selittää.

Lisäksi Kiinalla on nyt vahva panostus tavaravirtojen ja terminaalien infrastruktuurin päivittämiseen tulevaisuuden kestäväksi sähköistämällä niitä nopeaan tahtiin. Tämä tukee samalla myös ympäristötavoitteita.

Zhang uskoo, että seuraavan muutaman vuoden aikana sähköistäminen tulee merkittävästi muuttamaan Kiinassa käytettäviä lastinkäsittely- ja satama-automaatioratkaisuja. “Kiinalaiset yritykset laittavat paljon panoksia tuotekehitykseen voidakseen tuoda markkinoille ylipäätään joitain hybridi- tai täyssähköisiä ratkaisuja. Alkuvaiheessa ne eivät välttämättä ole kovinkaan kypsiä kokonaisratkaisuja.”

Tuotekehitys on avain menestykseen
Viisivuotissuunnitelmassa tuotekehitykselle on annettu suuri painoarvo, mikä tulee heijastumaan sijoittajien ja yritysten tekemiin Kiinaan liittyviin liiketoimintapäätöksiin. Zhangin mukaan esimerkiksi Cargotecin päätös siirtää osa tuotekehityksestään ja tuotannostaan Kiinaan oli tästä näkökulmasta järkevä liike.

“Yrityksiä tullaan kannustamaan tuotekehitykseen Kiinassa hallinnon toimesta. Tämän lisäksi kiinalaiset asiakkaat tulevat myös saamaan hallinnon kannustimia, kuten taloudellista tukea kalustonsa, laitteidensa tai ratkaisujensa päivittämiseen. Tästä saattaa syntyä merkittävä tulevaisuuden markkina digitaalisille ja ympäristöystävällisille teknologioille hyvinkin laajassa mittakaavassa. Jotkut muutoksista saatetaan omaksua jopa yllättävän nopeasti.”

Mahdollisuudet ja tulevaisuuden haasteet
Zhangin mielestä tulevan kehityksen hyödyillä on potentiaalia selvästi ylittää mahdolliset negatiiviset vaikutukset yrityksille ja sijoittajille seuraavan viiden vuoden aikana.

Cargotecilla on maine vakiintuneena ja kehittyneenä kumppanina Kiinassa. Yksi Cargotecin haaste tulee kuitenkin olemaan, että sen kaltaisten yritysten tulee olla erittäin nopeita tuotekehityksen hyödyntämisessä säilyttääkseen asemansa.

“Meidän täytyy vähintään vastata kiinalaisten kilpailijoidemme investointeihin ja uuden teknologian kehittämisvauhtiin. Positiivisena asiana näkisin, että kiinalaiset ovat toiminnassaan johdonmukaisia ja ennustettavia: tiedämme mitä on odotettavissa ja kilpailullinen ympäristö voi parhaimmillaan auttaa kirittämään meitäkin eteenpäin toiminnassamme. Toiseksi, toimimme dual circulation -periaatteen kannalta suotuisalla toimialalla. Tämä tulee varmasti edistämään liiketoimintaa paitsi satamissa, myös sisämaaterminaaleissa”, hän pohtii.

Viimeisen 30 vuoden aikana Kiina on rakentanut paljon terminaaleja, joista moni on nyt saavuttanut vaiheen, jossa vanhoja polttomoottorikäyttöisiä laitteita tulee uusia. Maa investoi myös raideverkostoonsa ja sisämaan jakeluliikenteeseen. Päästäkseen hyötymään tästä kehityksestä, Cargotecille ja muille lastinkäsittelyalan ekosysteemin yrityksille tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää tuoda markkinoille älykkäitä, pilveen yhdistettyjä laitteita, jotka tarjoavat kehittyneempiä digitaalisia ratkaisuja, ohjelmistoja ja data-analyysiä.

“Maksimoidaksemme hyötymme meidän täytyy varmistaa, että olemme mukana tässä junassa ja pysymme edelläkävijöiden rintamassa”, päättää Zhang.

Mitä mieltä olet sivustosta?