menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

Cargotecilla oli 28.3.2024 hallussaan 384 050 omaa B-sarjan osaketta.

Valtuutukset

Cargotecin hallituksella on yhtiökokouksen vuonna 2023 antama valtuutus: 

Omien osakkeiden hankinta 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.3.2023 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.3.2023 hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2024

Cargotec Oyj:n hallitus on 26.3.2024 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakeannissa luovutetaan torstaina 28.3.2024 vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 172 993 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan osakkeen ja 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta.

26.3.2024 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta helmikuussa 2024

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä 150 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 9.2.2024. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta. Valtuutuksen perusteella Cargotec on ostanut 400 000 omaa B-sarjan osakettaan.

8.2.2024 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta heinäkuussa 2023

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä 400 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 21.7.2023. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

20.7.2023 julkaistu tiedote

Cargotec osti yhteensä 400 000 omaa osakettaan 42.8460 euron keskihintaan 21. heinäkuuta ja 18. elokuuta 2023 välisenä aikana.

21.8.2023 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2023

Cargotec Oyj:n hallitus on 23.3.2023 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakeannissa luovutetaan perjantaina 31.3.2023 vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 224 797 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan osakkeen ja 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta.

23.3.2023 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta helmikuussa 2023

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2022 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 7 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 8.2.2023. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

6.2.2023 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2022

Cargotec Oyj:n hallitus on 17.3.2022 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisen kannustinohjelman palkkioiden maksamista varten. Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisen kannustinohjelman ehtojen mukaisesti 28 903 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille. 

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan osakkeen ja 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta.

31.3.2022 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta helmikuussa 2022

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 28 903 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 4.2.2022. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

3.2.2022 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2021

Cargotec Oyj:n hallitus on 23.3.2021 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 75 691 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan osakkeen ja 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta.

31.3.2021 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta helmikuussa 2021

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 75 691 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 25.2.2021. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

24.2.2021 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus toukokuussa 2020

Cargotec Oyj:n hallitus on 27.5.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamista varten. Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta yhteensä 6 421 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta hallituksen jäsenille. 27.5.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan osakkeen ja 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta

3.6.2020 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2020

Cargotec Oyj:n hallitus on 17.3.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksoa 2018–2019 sekä matching-osakepalkkio-ohjelman ensimmäistä sitouttamisjaksoa.

Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 73 067 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 8.2.2017 ja 20.2.2019 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

31.3.2020 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2019

Cargotec Oyj:n hallitus on 19.3.2019 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin vuonna 2016 perustettua osakepohjaista kannustinohjelmaa, tähän sisältyvää rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2016-2018 allokaatiota vuodelle 2018 sekä vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksoa 2017-2018.

Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 115 275 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 10.2.2016 ja 8.2.2017 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

29.3.2019 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta joulukuussa 2018 - tammikuussa 2019

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 200 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 20.12.2018. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

19.12.2018 julkaistu tiedote omien osakkeiden ostosta

Omien osakkeiden hankinta heinäkuussa 2018

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään 150 000 B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 20.7.2018. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

19.7.2018 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2018

Cargotec Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin osakepohjaista kannustinohjelmaa 2015 sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2016 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2016-2018 allokaatiota vuodelle 2017.

Osakeannissa on tänään 29.3.2018 luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 138 787 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 10.2.2015 ja 10.2.2016 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

29.3.2018 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2017

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin osakepohjaista kannustinohjelmaa 2014, tähän sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2014-2016 allokaatiota vuodelle 2016 sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2016 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2016-2018 allokaatiota vuodelle 2016. Osakeannissa on luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 56 709 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2014 ja 10.2.2016 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

31.3.2017 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta marraskuussa 2016

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Cargotec ostaa yhteensä enintään  200 000  B-sarjan osaketta, jotka käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelmien palkkioiden maksuun.  Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakeostot alkavat aikaisintaan 1.11.2016. Yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaan hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 448 000 B-sarjan osaketta.

31.10.2016 julkaistu tiedote 

Omien osakkeiden luovutus maaliskuussa 2016

Cargotec Oyj:n hallitus on 22.3.2016 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2014 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2015 palkkion maksamista varten. Osakeannissa on luovutettu vastikkeetta osakepohjaisen kannustinohjelman 2014 ehtojen mukaisesti 27 601 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitettujen osakkeiden ohjelmaan 2015 kuuluville avainhenkilöille. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.

31.3.2016 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta syyskuussa 2015

Cargotec Oyj:n hallitus päätti 16.9.2015 käyttää yhtiökokouksen 18.3.2015 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan ja osti syyskuussa yhteensä 92 700 B-sarjan osaketta. Hankitut osakkeet käytetään Cargotecin vuoden 2014 osakepohjaisen kannustinohjelman palkkioiden ja vuosien 2015 ja 2016 rajoitettujen osakepalkkioiden maksuun. Palkkioiden maksut toteutetaan ohjelmien ehtojen mukaisesti ja ne aloitetaan aikaisintaan 1.3.2016.

16.9.2015 julkaistu tiedote

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus maaliskuussa 2015

Cargotec osti 28 030 omaa B-sarjan osaketta 19.3.2015 käytettäviksi osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2014 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2014 palkkion maksuun.  Osto perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 2015 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeista maksettu hinta on  940 317,78 euroa. Cargotec Oyj:n hallitus päätti 18.3.2015 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2014 sisältyvän rajoitettujen osakkeiden ohjelman 2014 palkkion maksamista varten. Osakeannissa on luovutettu vastikkeetta 28 030 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitettujen osakkeiden ohjelmaan 2014 kuuluville avainhenkilöille. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.

18.3.2015 julkaistu tiedote omien osakkeiden hankinnasta

31.3.2015 julkaistu tiedote omien osakkeiden luovutuksesta

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus maaliskuussa 2014

Cargotec osti 26 684 omaa B-sarjan osaketta 12.3.2014 vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen perustuen. Osakkeista maksettu hinta on 867 737,00 euroa. 

Cargotecin hallitus päätti 18.3.2014 suunnatusta maksuttomasta osakeannista konsernin osakepohjaisen kannustinohjelman 2013 palkkion maksamista varten. Cargotec luovutti 26 684 hallussaan ollutta B-sarjan osaketta vastikkeetta 20 henkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti 31.3.2014. Osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta ja ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 23.8.2013.

4.2.2014 julkaistu tiedote omien osakkeiden hankinnasta

18.3.2014 julkaistu tiedote omien osakkeiden luovutuksesta

Osakeanti joulukuussa 2013

Cargotecin hallitus päätti 3.12.2013 tarjota yhtiön hallussa olleet 2 959 487 omaa B-sarjan osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeet oli hankittu vuosina 2005-2008.

Osakeannissa tarjotut osakkeet vastasivat 5,40 prosenttia yhtiön B-sarjan osakkeista, 4,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä heti osakeannin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä säilyi muuttumattomana. Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 25,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 74,0 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja.

3.12.2013 julkaistu tiedote 

Mitä mieltä olet sivustosta?