menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

​Cargotecilla ei ole voimassaolevia optio-oikeuksia.  Alla on tietoja kahdesta päättyneestä optio-ohjelmasta.

Optio-oikeudet 2010 

Vuoden 2010 yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta B-sarjan osaketta. 

Osakkeen merkintähinta perustui yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012. Merkintähinnasta vähennettiin vuosittain maksetut osingot. Merkintäajan alkaminen edellytti hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä.

2010A- ja 2010B-optio-oikeudet oli laskettu liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä ja listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. 

​2010A ​2010B
Osakemerkintäaika​  ​1.4.2013 - 30.4.2015 ​​1.4.2014 - 30.4.2016
​Merkintäsuhde ​1:1 ​1:1
Osakemerkintähinta ​18,05 euroa/osake ​​27,74 euroa/osake
​Optio-oikeudet, joilla
osakemerkintä alkoi
​400 000 ​21 136
​Käytetyt optio-oikeudet ​384 912 ​18 376
​Merkityt B-osakkeet ​384 912 ​​18 376

Yhtiön hallussa olleet 378 864 kappaletta 2010B-optio-oikeuksia ja 400 000 kappaletta 2010C-optio-oikeuksia, joiden ansaintakriteerit eivät täyttyneet, on mitätöity.

Optio-oikeudet 2005 

Cargotecin optio-oikeudet 2005A ja 2005B perustuivat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan, jossa Koneen vuoden 2004 optio-oikeuksien haltijat saivat uusia optio-oikeuksia seuraavasti:

  • Kutakin Kone Oyj:n A-sarjan optio-oikeutta vastaan annettiin yksi (1) Cargotecin 2005A-optio-oikeus ja yksi (1) Uuden KONEen A-sarjan optio-oikeus; ja

  • Kutakin Kone Oyj:n B-sarjan optio-oikeutta vastaan annettiin yksi (1) Cargotecin 2005B-optio-oikeus ja yksi (1) Uuden KONEen B-sarjan optio-oikeus.

2005A​ ​2005B
Osakemerkintäaika 13.6.2005 - 1.3.2008 ​13.6.2005 - 31.3.2009
​Merkintäsuhde ​1:3 ​1:3
​Osakemerkintähinta ​EUR 8,59/osake EUR 8,59/osake
​Käytetyt optio-oikeudet ​72 185 ​111 190
​Merkityt B-osakkeet ​216 555 ​333 570
Mitä mieltä olet sivustosta?