menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia vuosituloksen tai osavuositulosten julkaisua edeltävän kolmen viikon aikana.

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Cargotecin tiedonantovelvollisuutta suomalaisena listayhtiönä säätelevät Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntö, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Finanssivalvonnan säännöt, standardit ja suositukset, sekä yhtiön hallinnointiperiaatteet. Cargotec noudattaa tätä sääntelyä kaikessa viestinnässään.

Cargotecin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonanto-ohjesäännön, jossa esitettyjen pääperiaatteiden mukaan Cargotec julkistaa osakkeen hintaan vaikuttavista asioista yhtiön sidosryhmille ja kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa.

Mitä mieltä olet sivustosta?