menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa. Kaikissa viestintätilanteissa toimitaan läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla, oikea-aikaisella ja johdonmukaisella tavalla yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen vuosineljänneskatsausten tai tilinpäätöstiedotteiden julkaisua. Tämän ajanjakson aikana Cargotecin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä, eivät tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä osallistu sijoittajakonferensseihin.

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa. Kaikissa viestintätilanteissa toimitaan läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla, oikea-aikaisella ja johdonmukaisella tavalla yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Cargotecin tiedonantovelvollisuutta suomalaisena listayhtiönä säätelevät Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntö, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Finanssivalvonnan säännöt, standardit ja suositukset, yhtiön hallinnointiperiaatteet. sekä ja muut viranomaiset tarpeen mukaan. Cargotec noudattaa tätä sääntelyä kaikessa viestinnässään.

Cargotecin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonanto-ohjesäännön, jossa esitettyjen pääperiaatteiden mukaan Cargotec julkistaa osakkeen hintaan vaikuttavista asioista yhtiön sidosryhmille ja kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa.

Mitä mieltä olet sivustosta?