menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

  Q2/22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettovelka, MEUR 605 414 682 774 625 472 503 622
Nettovelkaantumisaste, % 39,0 26,8 52,4 54,2 43.8 33,1 36,0 46,4
Omavaraisuusaste, % 39,4 40,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8
Nettokäyttöpääoma, MEUR 338 184 103 158 271 115 57 151

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q2 2022 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 434, nettovelkaantumisaste 28 %.


Nettovelka 30.6.2022

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 171
Muut korolliset velat, MEUR 761
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR -313
Muut korolliset saamiset, MEUR -14
Myytävänä olevat omaisuuserät -
Nettovelka, MEUR 605

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Velka ja likviditeetti

Korolliset velat 30.6.2022 (miljoonaa euroa) 

Rahoitusleasingvelat 171
Käytetyt pankkilimiitit 2
Lainat rahoituslaitoksilta 411
Joukkovelkakirjalainat 349
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät korolliset velat -
Yritystodistukset  -

 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2025 ja 2026)
Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Lue lisää tiedotteesta.

150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimukset (erääntyminen 2023 ja 2025)

Cargotec Oyj tiedotti 7.11.2018 laskeneensa liikkeeseen sarjan Schuldschein-lainasopimuksia yhteensä 150 miljoonan euron arvosta. Lainoissa on sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Schuldschein-lainasopimukset suunnattiin pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. Lainat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaanlukien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja yrityskauppoihin. 

Lue lisää tiedotteesta 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2022 ja 2024)

Cargotec Oyj tiedotti 17.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa.

Ensimmäinen pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2022, ja sille maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Cargotec tiedotti 10. marraskuuta 2021 peruuttamattomasti lunastavansa joukkovelkakirjalainan täysimääräisesti nimellisarvoonsa 28.12.2021 sekä maksavansa lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron lainan ehtojen mukaisesti.

Toinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2024, ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)

 

Korolliset velat 30.6.2022

  Keskikorko​ Kirjanpitoarvo​
Joukkovelkakirjalainat* 1,73 % 349 MEUR
​Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat, rahoitusleasingsopimukset​​ ​0,93 % 411 MEUR
Yritystodistukset  
​Muut lyhytaikaiset velat​ ​4,38 % 2 MEUR

*Joukkovelkakirjalainat

  ​Kuponkikorko ​Nimellisarvo ​Kirjanpitoarvo
2017 - 2024 ​2,38 % ​100 MEUR ​99,8 MEUR
2019 - 2025 ​1,25 % 100 MEUR​ 99,7 MEUR
2019 - 2026 1,63 % ​150 MEUR 149,2 MEUR

 

Korollisten velkojen yleisehdot
Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Cargotecilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Kovenantti perustuu lainojen allekirjoitushetkellä sovellettuun kirjanpitostandardiin, ja sen mukaan Cargotecin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia. 30.06.2022 pre-IFRS-nettovelkaantumisaste oli noin 28 % ja IFRS 16 mukaan lukien noin 39 %.

Likviditeettiasema 30.6.2022

​​Rahavarat 313 MEUR
​​​Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti​* 300 MEUR
​​Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12 kk:n aikana ​-51 MEUR
​Likviditeettiasema taseessa 562 MEUR

* Cargotecilla on käytössään 300 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy kesäkuussa 2024. Toistaiseksi limiitti on nostamatta. 

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Luottoluokitukset

Cargotec ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

Mitä mieltä olet sivustosta?