menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

Q1/21 2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014
Nettovelka​, MEUR 773 682 774 625 472​​ 503 622 719​
​Nettovelkaantumisaste, % 60,0 52,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​
​Omavaraisuusaste, % 34,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 170 103 158 271 115​ 57 ​151 186

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q2 2021 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 599, nettovelkaantumisaste 47 %.


Nettovelka 30.6.2021

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 169
Muut korolliset velat, MEUR 1 013
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 397
Muut korolliset saamiset, MEUR 15
Myytävänä olevat omaisuuserät 3
Nettovelka, MEUR 773

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Velka ja likviditeetti

Korolliset velat 30.6.2021 (miljoonaa euroa) 

Rahoitusleasingvelat 169
Käytetyt pankkilimiitit 6
Lainat rahoituslaitoksilta 509
Joukkovelkakirjalainat 498
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät korolliset velat 4
Yritystodistukset 0

 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2025 ja 2026)
Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Lue lisää tiedotteesta.

150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimukset (erääntyminen 2023 ja 2025)

Cargotec Oyj tiedotti 7.11.2018 laskeneensa liikkeeseen sarjan Schuldschein-lainasopimuksia yhteensä 150 miljoonan euron arvosta. Lainoissa on sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Schuldschein-lainasopimukset suunnattiin pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. Lainat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaanlukien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja yrityskauppoihin. 

Lue lisää tiedotteesta 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2022 ja 2024)

Cargotec Oyj tiedotti 17.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa. Ensimmäinen pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2022, ja sille maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Toinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 28.3.2024, ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on nähtävissä alapuolella olevan linkin kautta. 

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)

 

Korolliset velat 30.6.2021

  Keskikorko​ Kirjanpitoarvo​
Joukkovelkakirjalainat* 1,74 % 498 MEUR
​Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat, rahoitusleasingsopimukset​​ ​1,03 % 509 MEUR
Yritystodistukset   0 MEUR
​Muut lyhytaikaiset velat​ ​4,45 % 6 MEUR

* Joukkovelkakirjalainat

  ​Kuponkikorko ​Nimellisarvo ​Kirjanpitoarvo
2017 - 2022 ​1,75 % 150 MEUR​ 149,9 MEUR
2017 - 2024 ​2,38 % ​100 MEUR ​99,7 MEUR
2019 - 2025 ​1,25 % 100 MEUR​ 99,6 MEUR
2019 - 2026 1,63 % ​150 MEUR 149,0 MEUR

 

Korollisten velkojen yleisehdot
Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Cargotecilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Kovenantti perustuu lainojen allekirjoitushetkellä sovellettuun kirjanpitostandardiin, ja sen mukaan Cargotecin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia. 30.6.2021 pre-IFRS-nettovelkaantumisaste oli noin 47 % ja IFRS 16 mukaan lukien noin 60 %.

Likviditeettiasema 30.6.2021

​​Rahavarat ​+ 397 MEUR
​​​Sitova pitkäaikainen nostamaton luottolimiitti​* + 300 MEUR
​​Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12 kk:n aikana ​- 301 MEUR
​Likviditeettiasema taseessa 397 MEUR
Myytävänä olevien omaisuuserien ja niihin liittyvien velkojen likviditeettiasema -2 MEUR
Likviditeettiasema 395 MEUR

Cargotecilla on käytössään 300 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy kesäkuussa 2024. Toistaiseksi limiitti on nostamatta. 

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Luottoluokitukset

Cargotec ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

Mitä mieltä olet sivustosta?