menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ympäristö

Meidän on käytettävä luonnonvaroja liiketoiminnassamme, ja hiilidioksidipäästöjä syntyy lähes kaikissa arvoketjumme osissa. Näemme nämä haasteet kuitenkin mahdollisuuksina parantaa liiketoimintaamme ja koko toimialaamme – samalla kun kasvamme kannattavasti.

Cargotecin suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ilmastonmuutokseen ja materiaalien kiertoon. Seuraamme, huomioimme ja raportoimme myös muita ympäristövaikutuksia ja -päästöjä.

Cargotec on sitoutunut tekemään oman osansa rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Teemme tämän tavoittelemalla kannattavaa kasvua ilmastotoimien tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compactin 1,5 asteen sitoumuksen, jossa johtavat yritykset lupaavat ryhtyä tieteeseen perustuviin toimiin rajoittaakseen globaalin lämpötilan nousun 1,5 asteeseen. Science Based Targets initiaven (SBTi) vahvistama kasvihuonekaasupäästötavoitteemme on linjassa sitoumuksen kanssa.

 

Vaikutuksemme

Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistämme (73 % vuonna 2022) syntyy asiakkaidemme käyttäessä Cargotecin tuotteita, mikä johtuu pääosin dieselkäyttöisten koneiden päästöistä. Vastaavasti hiilidioksidipäästöt toimitusketjustamme, erityisesti raaka-aineidemme ja komponenttiemme (enimmäkseen teräksen) louhinnasta ja valmistuksesta, ovat merkittävät (26 %). Vaikka oman toimintamme päästöt muodostavat vain hyvin pienen osan kokonaispäästöistämme (1 %), ne kuitenkin vaikuttavat ilmastoon.

* Tieteeseen perustuvan tavoitteemme mukaisesti vain suorat hankinnat on sisällytetty hiilijalanjälkeen. Tämän poiston myötä tavoitteen kattamat scope 3 -päästöt vastaavat yli 90 prosenttia Cargotecin kaikista scope 3 -päästöistä.

 

Cargotec vaikuttaa ilmastoon, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa myös Cargoteciin. Olemme arvioineet ilmastostrategiamme sietokykyä ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportoimista koskevien TCFD-suositusten (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaisesti. Lisätietoja tästä arvioinnista löytyy englanniksi täältä ja vuoden 2022 vuosiraportin hallituksen toimintakertomuksesta.

 

Tavoitteemme ja niissä edistyminen

Vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä olemme päättäneet asettaa itsellemme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Cargotecin SBTi:n vahvistama tieteeseen perustuva ilmastotavoite on vähentää absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Absoluuttinen vähennystavoite tarkoittaa sitä, että meidän on kyettävä vähentämään päästöjämme myyntimäärien kasvaessakin. Tavoiteraja sisältää biogeeniset päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista. Emme laske kompensaatioita päästövähennyksinä tavoitteessamme.

Julkaisimme vuonna 2022 ydinliiketoimintojemme uudet strategiset tavoitteet, jotka sisältävät ensimmäistä kertaa myös vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Tavoitteena on vähentää päästöjämme tieteeseen perustuvan ilmastotavoitteen mukaisesti vähintään 25 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä sekä kaksinkertaistaa ekoratkaisujen tuoteryhmän myynnin kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Omassa toiminnassamme pyrimme ylittämään tieteeseen perustuvan tavoitteemme ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2022 kokonaispäästömme kasvoivat 5 % vuoteen 2019 verrattuna. Vaikka päästöintensiteetti parani, se ei riittänyt kompensoimaan päästöjen kasvua.

 

Miten onnistumme: Mission Climate

Cargotecin strateginen ilmasto-ohjelma, Mission Climate, ohjaa meitä saavuttamaan tieteeseen perustuvat tavoitteemme ja varmistamaan liiketoimintamme menestymisen myös jatkossa, esimerkiksi sähköistyksen avulla. Mission Climatella on kolme painopistealuetta: 1) toimitusketjun hiilidioksidipäästöt, 2) oman toimintamme hiilidioksidipäästöt ja 3) vastuullisen tarjonnan kehittäminen.

Vuonna 2022 arvoketjumme päästöistä 26 % syntyi toimitusketjussa. Näiden päästöjen torjumiseksi meidän on löydettävä parempia vaihtoehtoja ostamillemme komponenteille sekä tehtävä tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa.Teemme esimerksiksi tehneet yhteistyötä teräsvalmistaja SSAB:n kanssa tuodaksemme fossiilivapaata terästä lastin- ja kuormankäsittelyteollisuuteen Cargotecin laitteissa. Vuonna 2022 Hiab esitteli maailman ensimmäisen kuormankäsittelylaitteiston, jonka valmistuksessa on käytetty SSAB:n fossiilivapaata terästä. Tutkimme myös muita vaihtoehtoja perinteiselle teräkselle, joka edustaa suurinta osaa toimitusketjumme päästöistä. Esimerkiksi Hiabin tapauksessa pelkästään lisäämällä kierrätetyn teräksen määrää voimme vähentää teräksestä johtuvia toimitusketjun päästöjä 50 prosenttia. Lisätietoja löydät tästä artikkelista, jossa kuvaamme teräksen käytön hyviä ja haastavia puolia sekä mahdollisia ratkaisuja.

Vaikka vain yksi prosentti kokonaispäästöistämme tulee omasta toiminnastamme, ne vaikuttavat silti ilmastoon. Saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä keskitymme sähkönkulutukseen sekä palvelukalustomme polttoaineen käyttöön. Vuonna 2022 Hiabin innovaatiokeskus Hudiksvallissa Ruotsissa saavutti nettonollahiilidioksidipäästöt ja on Cargotecin ensimmäinen hiilineutraali yksikkö. Yhteensä vähensimme Cargotecin laajuisesti oman toimintamme päästöjä 28 prosenttia vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2019.

Koska 73 % hiilijalanjäljestämme syntyy tuotteidemme käyttövaiheessa on tärkeää, että kehitämme vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita, joita asiakkaamme ovat valmiita ostamaan. Ekoratkaisujen tuoteryhmä on tärkein työkalumme tässä työssä.

Lisätietoja edistymisestämme Mission Climaten painopistealuella löytyy vuoden 2022 vuosikertomuksestamme.

 

Miten laskemme scope 3 -päästömme?

Paransimme scope 3 -ilmastodatamme laskenta- ja keräysmenetelmiä vuonna 2022. Huolimatta niiden hyvin pienestä osuudesta scope 3 -päästöistämme, raportoimme myös kuljetukseen ja jakeluun, liikematkailuun sekä polttoaineisiin ja energiaan liittyvistä toiminnoista.

Ostettujen tuotteiden ja palveluiden raportoinnissa käytämme eri laskentatapaa suoralle ja epäsuoralle hankinnalle. Suorien hankintojen kohdalla käytämme “hybridi”-lähestymistapaa, jossa käytetään eri laskentatapojen sekoitusta riippuen datan saatavuudesta (kun toimittajakohtaista dataa tai hankittavien materiaalien painodataa ei ole saataville, käytämme kuluihin perustuvaa lähestymistapaa päästöjen laskemiseen). Epäsuorien hankintojen kohdalla (jotka edustavat hyvin pientä osaa kaikesta hankinnasa) käytämme kuluihin perustuvaa dataa ja laskemme päästöt Scope 3 Evaluator Tool -työkalulla (GHG Protocol, Quantis).

Myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvia päästöjä laskiessamme käytämme tuotekohtaista tietoa sekä päästökertoimia dieselille ja sähkölle (sijaintiperusteinen). Laskemme scope 1- ja 2-päästöt (eli polttoainet ja sähkönkulutus) tuotteen odotetun eliniän ajalta.

Kuljetuksesta ja jakelusta syntyviä päästöjä laskiessamme käytämme kuluperusteista dataa ja laskemme päästöt Scope 3 Evaluator Tool -työkalulla (GHG Protocol, Quantis).

Liikematkustustiedot ovat peräisin matkatoimistoltamme. Polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toiminnot sisältävät polttoaineen, sähkön ja lämmön upstream-päästöt sekä sähkön ja lämmön siirto- ja jakeluhäviöt. Käytämme DEFRA-päästökertoimia laskiessamme näitä päästöjä.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?