menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiamme menestyksekästä toteuttamista, ja voimme mukauttaa liiketoimintamalliamme eri megatrendejä painottaen.

call_made

Globaali kasvu ja taloudellinen kehitys

Kuvaus: Väestönkasvu, kaupungistuminen, kasvava taloudellinen hyvinvointi ja tuottavuus vaikuttavat globaaliin kehitykseen. Maapallon väkiluku on tällä hetkellä noin 7,9 miljardia, ja sen arvioidaan nousevan 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. On myös odotettavissa, että maailman urbaanin kaupunkiväestön osuus kasvaa nykyisestä 55 prosentista lähes 70 prosenttiin tulevien vuosikymmenien aikana. Samaan aikaan bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan lähivuosina noin viiden prosentin vuosivauhtia.

Vaikutukset: Globaali ja taloudellinen kasvu ruokkivat kulutusta, maailmankauppaa ja tavarakuljetusten kysyntää. Kaupungistuminen lisää infrastruktuurin ja asuntorakentamisen sekä niitä tukevan tehokkaan logistiikan tarvetta. Tiheään asutuissa kaupungeissa lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen on oltava hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Esimerkkejä: Kalmar One, MacGregor Cargo Boost, sähköllä toimivat Hiabin MOFFETT-ajoneuvotrukit.

nature_people

Kestävä kehitys

Kuvaus: Ympäristöön, yhteiskuntaan ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ohjaavat nykyään yhä enemmän kuluttajien ja sijoittajien toimia. Hallitukset, sijoittajat, yritykset ja kuluttajat odottavat ja vaativat konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen edistämiseksi sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelemiseksi. Kestävä kehitys nähdään yhä useammin myös hyvänä liiketoimintamahdollisuutena.

Vaikutukset: Asiakkaidemme sidosryhmät vaativat asiakkailtamme toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi heidän toiminnassaan sekä alallaan. Myös muut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueet, kuten turvallisuus, ovat asiakkaillemme tärkeitä, ratkaistavia haasteita. Kestävän kehityksen osa-alueet tarjoavat meille hienoja mahdollisuuksia innovoida uusia ratkaisuja ja auttaa asiakkaitamme heidän haasteidensa selättämisessä.

Esimerkki: Ekoratkaisujen tuoteryhmämme sisältää digitaalisia, automaatio- sekä hybridi- ja sähköllä toimivia ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksia. Ratkaisuja ovat esimerkiksi sähköiset versiot Kalmarin tyhjien konttien käsittelylaitteista, terminaali-traktoreista, haarukkatrukeista sekä MacGregorin offshore-tuulivoimatarjooma.

desktop_windows

Digitalisaatio

Kuvaus: Digitaalisten ratkaisujen nopea kehitys jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 5G:n ja keinoälyn tapaiset disruptoivat teknologiat mahdollistavat dataa hyödyntävät palvelut ja uudet liiketoimintamallit.

Vaikutukset: Asiakkaat haluavat älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida toimintaansa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta, sekä vähentää tehottomuutta ja päästöjä. Liiketoiminta-alueemme ovat kattavasti läsnä tavaravirtojen verkostossa, mahdollistaen meille näkymän koko arvoketjuun. Näin voimme kehittää koko lastinkäsittelyteollisuutta digitaalisilla ohjelmisto-, automaatio- ja älykkäillä ratkaisuillamme.

Esimerkkejä: Kalmar Insight, MacGregor OnWatch Scout, Hiab HiConnect -alusta

Mitä mieltä olet sivustosta?