menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Seuraavat megatrendit tukevat strategiaamme ja matkaamme kohti kestävien tavaravirtojen markkinajohtajuutta.

call_made

Globaali kasvu ja taloudellinen kehitys

Kuvaus: Väestönkasvu ja kaupungistuminen sekä kasvava taloudellinen hyvinvointi ja tuottavuus muovaavat maailmantalouden kehitystä. Maapallon väkiluku on tällä hetkellä noin kahdeksan miljardia, ja sen arvioidaan nousevan lähemmäs kymmentä miljardia vuoteen 2050  mennessä. Myös maailman urbaanin kaupunkiväestön osuuden odotetaan kasvavan 55 prosentista 80 prosenttiin. Samaan aikaan globaali bruttokansantuote kasvaa.

Seuraukset: Globaali ja taloudellinen kasvu ruokkivat kulutusta, maailmankauppaa ja kestävän tavarankuljetuksen kysyntää. Kaupungistumiseen tarvitaan infrastruktuuria ja rakentamista sekä kaupunkeja ylläpitävää logistiikkaa. Lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen on oltava  hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Esimerkkejä Cargotecin tarjoomasta: Hiabin ratkaisut rakennus- ja jätteenkäsittelysektoreille, MacGregor Cargo Boost -ratkaisu.

nature_people

Kestävä kehitys

Kuvaus: Kestävään kehitykseen liittyvät ympäristö-, sosiaaliset ja hyvän hallintotavan (ESG) teemat ohjaavat yhä enemmän kuluttajien ja sijoittajien toimintaa. Hallitukset, sijoittajat, yritykset ja kuluttajat vaativat konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen  hillitsemiseksi ja ekosysteemien suojelemiseksi. Cargotec näkee vastuullisuuden tärkeänä liiketoimintamahdollisuutena, etenkin ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiihtyvän kiertotalouteen siirtymisen osalta.

Vaikutukset: Asiakkaamme kohtaavat yhä enemmän sidosryhmien vaatimuksia ilmastonmuutoksen huomioimiseksi toiminnassaan ja toimialoillaan. Myös muut vastuullisuuden osa-alueet (esimerkiksi turvallisuus) ovat asiakkaillemme tärkeitä haasteita ratkaistaviksi  ja lievennettäviksi. Kestävä kehitys tarjoaa meille erinomaisia mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia ja innovoida uusia ratkaisuja auttaaksemme asiakkaitamme toimimaan kestävästi sekä sopeutumaan muuttuviin markkinoihin ja sääntely-ympäristöön.

Esimerkkejä: Hiabin sähköiset kuormankäsittelyratkaisut, MacGregorin offshore-tuulivoimatarjooma ja sähköisten nostureiden valikoima.

desktop_windows

Digitalisaatio

Kuvaus: Digitaalisten ratkaisujen nopea kehitys jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Mullistavat teknologiat, kuten 5G ja keinoäly, ovat yleistymässä ja luovat mahdollisuuksia dataa hyödyntäville palveluille sekä uusille liiketoimintamalleille.

Vaikutukset: Asiakkaat haluavat älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida toimintaansa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää tehottomuutta ja päästöjä. Liiketoiminta-alueemme ovat läsnä tavaravirtojen verkostossa, mikä mahdollistaa meille arvokkaan näkymän koko arvoketjuun. Näin voimme kehittää lastin- ja kuormankäsittelyteollisuutta tarjoamalla arvoa lisääviä ohjelmisto-, automaatio- ja älykkäitä ratkaisuja.

Esimerkkejä: Hiabin HiConnectTM-telematiikkaratkaisu ja nostureiden HiSkillTM-virtuaalikoulutus, MacGregorin OnWatch Scout -ratkaisu.

Mitä mieltä olet sivustosta?