menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiamme menestyksekästä toteuttamista, ja voimme mukauttaa liiketoimintamalliamme eri megatrendejä painottaen.

location_city

Kaupungistuminen

Tulevina vuosikymmeninä maailman kaupunkiväestön osuus kasvaa nykyisestä 55 prosentista lähes 70 prosenttiin.

Asiakastarve: Kaupungistuminen lisää infrastruktuurin ja asuntorakentamisen tarvetta, mikä luo kysyntää tehokkaalle kuormankäsittelylle. Kasvava kaupunkilogistiikka tarvitsee kuormankäsittely- ja jätehuoltolaitteita. Tiheään asutuissa kaupungeissa lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen on oltava hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Vastauksemme: Kuormankäsittelyratkaisujamme käytetään kaupungeissa ja niiden lähialueilla. Esimerkiksi ajoneuvojen kuormankäsittelyyn tarkoitettujen Hiab-laitteiden edistyksellinen suunnittelu ja sähköistys tekevät niistä ihanteellisia kaupunkiympäristöön.

desktop_windows

Digitalisaatio

Digitaalisten ratkaisujen intensiivinen kehittäminen jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tulevina vuosikymmeninä erityisesti digitaalinen kehitys parantaa tuottavuutta ja vähentää tehottomuutta.

Asiakastarve: Asiakkaat haluavat älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja, joilla he voivat optimoida toimintaansa ja vähentää tehottomuutta sekä lisätä tuottavuutta ja turvallisuutta.

Vastauksemme: Tarjoamme alaa uudistavia digitaalisia ohjelmisto-, automaatio- ja älyratkaisuja. Ratkaisut tehostavat tavaravirtoja maailmanlaajuisesti ja auttavat asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.

group

Väestönkasvu

Maapallon väkiluku on tällä hetkellä 7,6 miljardia. Sen arvioidaan nousevan 10 miljardiin vuoteen 2056 mennessä (YK:n arvio).

Asiakastarve: Väestönkasvu lisää raakaaineiden, energian ja lopputuotteiden kysyntää. Tuotteita on kuljetettava tehokkaasti ja vastuullisesti ihmisten ja yhteiskuntien tarpeiden tyydyttämiseksi.

Vastauksemme: Tarjoamme laajan valikoiman tehokkaita kuorman- ja lastinkäsittelyratkaisuja meri-, satama- ja tiekuljetustarpeisiin.

public

Energiantarve

Maailman energiantarpeen on arvioitu kasvavan lähivuosikymmeninä 1–2 prosentin vuosivauhtia.

Asiakastarve: Kasvava energiantarve luo kysyntää erilaisten energiamuotojen tutkimiselle, tuottamiselle ja kuljettamiselle esimerkiksi merialueilta. Käytettävät energiayhdistelmät muuttuvat, ja painopiste siirtyy entistä enemmän uusiutuvaan energiantuotantoon. Energian tuotannossa ja kuljetuksessa tarvitaan entistä tehokkaampia ja luotettavampia laitteita.

Vastauksemme: Luotettavat tuotteemme ja tehokkaat ratkaisumme, esimerkiksi MacGregorin offshore-ratkaisut, tukevat sekä perinteisten fossiilisten polttoaineiden että uusiutuvan energian, kuten merialueiden tuulienergian, tuotantoa ja kuljetusta. Tavoitteemme on, että ratkaisumme täyttävät myös asiakkaiden kestävyystarpeet ja lisääntyvän sääntelyn vaatimukset.

call_made

Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti

Bruttokansantuotteen henkeä kohti odotetaan kasvavan noin kahden prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2025 mennessä, kun talouden tuottavuus ja taloudellinen varallisuus lisääntyvät.

Asiakastarve: Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti lisää kasvavan väestön kulutuskykyä. Tämä on merkittävin kulutusta ja maailmankauppaa vauhdittava tekijä, mikä puolestaan lisää tavaroiden ja raaka-aineiden kuljetustarpeita.

Vastauksemme: Liiketoiminta-alueidemme kehittyneitä ratkaisuja, palveluja ja tuotteita käytetään globaalien kuljetusketjujen kaikissa vaiheissa, ja ne vastaavat kasvaviin kuljetustarpeisiin.

nature_people

Kasvava huoli ympäristöstä

Tiedeyhteisö ja kansalaiset ovat pääosin sitä mieltä, että ilmastonmuutos on tosiasia. Vaatimukset kasvavan maailmankaupan aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi lisääntyvät.

Asiakastarve: Lainsäädäntö, yleinen mielipide, asiakkaat ja näiden asiakkaat vaativat, että laivat, satamat, terminaalit ja niitä ympäröivät kaupungit ovat nykyistä hiljaisempia, turvallisempia, energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä.

Cargotecin vastaus: Ekotehokkaaseen valikoimaamme kuuluu digitalisaatio-, automaatio-, sähkö- ja hybridiratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaiden toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Ekotehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän arvioidaan kasvavan, mikä luo meille kasvumahdollisuuksia.
Mitä mieltä olet sivustosta?