menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiamme menestyksekästä toteuttamista, ja voimme mukauttaa liiketoimintamalliamme eri megatrendejä painottaen.

nature_people

Ilmastokriisi vaatii toimia

Asiakastarve: YK:n mukaan ilmastonmuutos on aikamme keskeisin kriisi. Tieteellinen tutkimus on tuonut esiin ennätyksellisen korkeat lämpötilat ja ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet ja varoittaa ilmastonmuutoksen tuhoisista seurauksista ihmisten terveydelle ja taloudelle. Asiakkaamme tarvitsevat kestäviä ratkaisuja, jotka edesauttavat siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Vastauksemme: Cargotec on sitoutunut Pariisin sopimuksen kunnianhimoisimpaan tavoitteeseen rajoittaa maapallon lämpötilan nousu 1,5 asteeseen. Ekotuotevalikoimamme sisältää digitaalisia, automaatio- sekä hybridi- ja sähköllä toimivia ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksia. Ekotuotteiden ja -ratkaisujen kysynnän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, mikä luo meille kasvumahdollisuuksia.

Esimerkki: Sähköiset versiot Kalmarin tyhjien konttien käsittelylaitteista, terminaali-traktoreista, haarukkatrukeista. MacGregorin offshore-tuulivoimatarjooma.

group

Väestönkasvu

Asiakastarve: Maapallon väkiluku on tällä hetkellä noin 7,7 miljardia, ja sen arvioidaan nousevan 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Kasvu keskittyy YK:n mukaan etenkin Saharan etelä-puoliseen Afrikkaan. Globaali väestönkasvu lisää lopputuotteiden ja raaka-aineiden kulutusta, mikä kasvattaa maailmankauppaa ja tavarakuljetusten kysyntää.

Vastauksemme: Edistyneet ratkaisumme, laitteemme, huoltopalvelumme ja ohjelmistomme ovat läsnä läpi globaalin tavaravirran. Liiketoiminta-alueemme etsivät jatkuvasti tapoja vastata kasvaviin vaatimuksiin sekä parantaa lastinkäsittelyn tehokkuutta ja tuottavuutta.

Esimerkki: Kalmar One -automaatiojärjestelmä.

location_city

Kaupungistuminen

Asiakastarve: Tulevina vuosikymmeninä maailman kaupunkiväestön osuus kasvaa nykyisestä 55 prosen-tista lähes 70 prosenttiin. Kaupungistuminen lisää infrastruktuurin ja asuntorakentamisen sekä niitä tukevan tehokkaan logistiikan tarvetta. Tehokkaiden kuormankäsittely- ja jätehuoltolaitteiden ja -ratkaisujen kysyntä kasvaa. Tiheään asutuissa kaupungeissa kuormankäsittelyratkaisujen on oltava hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Vastauksemme: Kuormankäsittelyratkaisujamme käytetään kaupungeissa ja niiden lähialueilla. Hiabin edistykselliset kuormankäsittelyratkaisut ovat ihanteellisia rakennustoiminnan ja logistiikan tarpeisiin sekä jätteiden käsittelyyn kaupunkiympäristössä. 

Esimerkki: Sähköllä toimivat MOFFETT-ajoneuvotrukit.

call_made

Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti / Maailmankaupan kasvu

Asiakastarve: Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan lähivuosina noin viiden prosentin vuosivauhdilla henkeä kohti. Tämä merkitsee taloudellisen tuottavuuden ja varallisuuden sekä lopulta kulutuskysynnän jatkuvaa kasvua. Yhä useamman kehittyvän maan noustessa köyhyy-destä kasvavat myös maailmanlaajuisia tavaravirtoja koskevat vaatimukset. Tämä edistää globaalia kaupankäyntiä ja laajentaa maailmanlaajuista kaupankäyntiverkostoa.

Vastauksemme: Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat läsnä kaikilla globaalin tavaravirtaverkoston osa-alueilla – merellä, teillä ja satamissa. Huippuluokan lastin- ja kuormankäsittelyratkaisumme antavat meille erinomaiset mahdollisuudet tehostaa globaalien tavaravirtojen käsittelyä.

Esimerkki: MacGregorin Cargo Boost -ratkaisu, jolla voidaan parantaa laivan käyttöastetta ja vähentää polttoaineen kulutusta.

desktop_windows

Digitalisaatio

Asiakastarve: Digitaalisten ratkaisujen intensiivinen kehittäminen jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Asiakkaat haluavat älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida toimintaansa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää tehottomuutta ja päästöjä.

Vastauksemme: Liiketoiminta-alueemme ovat kattavasti läsnä tavaravirtojen verkostossa, mikä luo meille näkymän koko arvoketjuun. Tämän näkemyksen avulla voimme muokata lastinkäsittelyteollisuutta digitaalisilla ohjelmisto-, automaatio- ja älykkäillä ratkaisuillamme. Niiden kautta pyrimme parantamaan globaalien tavaravirtojen tehokkuutta ja auttamaan asiakkaitamme menestymään ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.

Esimerkki: Kalmar Insight, MacGregor OnWatch Scout, Hiab HiConnect -alusta.

Mitä mieltä olet sivustosta?