menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiamme menestyksekästä toteuttamista ja matkaamme kohti kestävien tavaravirtojen markkinajohtajuutta.

call_made

Globaali kasvu ja taloudellinen kehitys

Kuvaus: Väestönkasvu, kaupungistuminen, kasvava taloudellinen hyvinvointi ja tuottavuus muovaavat maailmantalouden kehitystä. Maapallon väkiluku on tällä hetkellä noin 8 miljardia, ja sen arvioidaan nousevan lähemmäs kymmentä miljardia vuoteen 2050 mennessä. Myös maailman urbaanin kaupunkiväestön osuuden odotetaan kasvavan 55 prosentista 80 prosenttiin. Samaan aikaan globaali bruttokansantuote kasvaa.

Seuraukset: Globaali ja taloudellinen kasvu ruokkivat kulutusta, maailmankauppaa ja kestävän tavarankuljetuksen kysyntää. Kaupungistumiseen tarvitaan infrastruktuuria ja rakentamista sekä kaupunkeja ylläpitävää logistiikkaa. Lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen on oltava hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Esimerkkejä Cargotecin tarjoomasta: Kalmar One, MacGregor Cargo Boost, Hiabin rakennus- ja jätteenkäsittely(sektoreiden) ratkaisut.

nature_people

Kestävä kehitys

Kuvaus: Kestävään kehitykseen liittyvät hallinnolliset, sosiaaliset ja ympäristökysymykset ohjaavat yhä enemmän kuluttajien ja sijoittajien toimintaa. Hallitukset, sijoittajat, yritykset ja kuluttajat vaativat konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ekosysteemien suojelemiseksi. Cargotec näkee vastuullisuuden erinomaisena liiketoimintamahdollisuutena, etenkin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta.

Vaikutukset: Asiakkaamme kohtaavat yhä enemmän sidosryhmien vaatimuksia ilmastonmuutoksen huomioimiseksi toiminnassaan ja toimialoillaan. Myös muut vastuullisuuden osa-alueet (esimerkiksi turvallisuus) ovat asiakkaillemme tärkeitä haasteita ratkaistaviksi ja lievennettäviksi. Kestävä kehitys tarjoaa meille erinomaisia mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia ja innovoida uusia ratkaisuja asiakkaitamme varten.

Esimerkkejä: Kalmarin täyssähköinen tuotevalikoima, MacGregorin offshore-tuulivoimatarjooma ja sähköisten nostureiden valikoima, Hiabin sähköiset kuormankäsittelyratkaisut.

desktop_windows

Digitalisaatio

Kuvaus: Digitaalisten ratkaisujen nopea kehitys jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Disruptoivat teknologiat, kuten 5G ja keinoäly, ovat yleistymässä ja luovat mahdollisuuksia dataa hyödyntäville palveluille sekä uusille liiketoimintamalleille.

Vaikutukset: Asiakkaat haluavat älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida toimintaansa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää tehottomuutta ja päästöjä. Liiketoiminta-alueemme ovat läsnä tavaravirtojen verkostossa, mikä mahdollistaa meille näkymän koko arvoketjuun. Näin voimme kehittää lastin- ja kuormankäsittelyteollisuutta tarjoamalla arvoa lisääviä ohjelmisto-, automaatio- ja älykkäitä ratkaisuja.

Esimerkkejä: Kalmar Insight, MacGregor OnWatch Scout, Hiab HiConnect -alusta.

Mitä mieltä olet sivustosta?