menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiamme menestyksekästä toteuttamista, ja voimme mukauttaa liiketoimintamalliamme eri megatrendejä painottaen.

nature_people

Kasvava huoli ympäristöstä

Asiakastarve: Tiedeyhteisö ja kansalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos on tosiasia. Vaatimukset kasvavan maailmankaupan aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi lisääntyvät. Lainsäädäntö, asiakkaat ja heidän asiakkaansa vaativat, että laivat, satamat, terminaalit ja niitä ympäröivät kaupungit ovat nykyistä hiljaisempia, turvallisempia, energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä.

Vastauksemme: Ekotehokkaaseen valikoimaamme kuuluu digitalisaatio-, automaatio-, sähkö- ja hybridiratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaidemme toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Ekotehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän arvioidaan kasvavan, mikä luo meille kasvumahdollisuuksia.

Esimerkki: Sähköiset versiot Kalmarin tyhjien konttien käsittelylaitteista, terminaalitraktoreista, haarukkatrukeista jne.

group

Väestönkasvu

Asiakastarve: Maapallon väkiluku on tällä hetkellä 7,7 miljardia, ja sen arvioidaan nousevan 10 miljardiin vuoteen 2056 mennessä (YK:n arvio). Globaali väestönkasvu lisää lopputuotteiden ja raaka-aineiden kulutusta, mikä kasvattaa maailmankauppaa ja tavarakuljetusten kysyntää.

Vastauksemme: Edistyneet ratkaisumme, laitteemme, huoltopalvelumme ja ohjelmistomme ovat läsnä läpi globaalin tavaravirran. Liiketoiminta-alueemme etsivät jatkuvasti tapoja vastata kasvaviin vaatimuksiin sekä parantaa lastinkäsittelyn tehokkuutta ja tuottavuutta.

Esimerkki: Kalmar One (avoin automaatiojärjestelmä konttiterminaaleille).

location_city

Kaupungistuminen

Asiakastarve: Tulevina vuosikymmeninä maailman kaupunkiväestön osuus kasvaa nykyisestä 55 prosentista lähes 70 prosenttiin. Kaupungistuminen lisää infrastruktuurin ja asuntorakentamisen sekä niitä tukevan tehokkaan logistiikan tarvetta. Tehokkaiden kuormankäsittely- ja jätehuoltolaitteiden ja -ratkaisujen kysyntä kasvaa. Tiheään asutuissa kaupungeissa kuormankäsittelyratkaisujen on oltava hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.

Vastauksemme: Kuormankäsittelyratkaisujamme käytetään kaupungeissa ja niiden lähialueilla. Hiabin edistykselliset kuormankäsittelyratkaisut ovat ihanteellisia rakennustoiminnan ja logistiikan tarpeisiin sekä jätteiden käsittelyyn kaupunkiympäristössä.

Esimerkki: Sähköllä toimivat MOFFETT-ajoneuvotrukit.

call_made

Bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti / Maailmankaupan kasvu

Asiakastarve: Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan lähivuosina noin neljän prosentin vuosivauhdilla henkeä kohti. Tämä merkitsee taloudellisen tuottavuuden ja varallisuuden sekä lopulta kulutuskysynnän jatkuvaa kasvua. Yhä useamman kehittyvän maan noustessa köyhyydestä kasvavat myös maailmanlaajuisia tavaravirtoja koskevat vaatimukset. Tämä edistää globaalia kaupankäyntiä ja laajentaa maailmanlaajuista kaupankäyntiverkostoa.

Vastauksemme: Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat läsnä kaikilla globaalin tavaravirtaverkoston osa-alueilla – merellä, teillä ja satamissa. Huippuluokan lastin- ja kuormankäsittelyratkaisumme antavat meille erinomaiset mahdollisuudet tehostaa globaalien tavaravirtojen käsittelyä.

Esimerkki: MacGregorin Cargo Boost -ratkaisu, jolla voidaan parantaa laivan käyttöastetta ja vähentää polttoaineen kulutusta.

public

Energiantarve

Asiakastarve: Maailman energiantarpeen on arvioitu kasvavan lähivuosikymmeninä 1–2 prosentin vuosivauhtia. Kasvava energiantarve luo kysyntää erilaisten energiamuotojen tutkimiselle, tuottamiselle ja kuljettamiselle eri alueilta. Myös globaali energiajakauma muuttuu, ja painopiste siirtyy entistä enemmän uusiutuvan energian tuotantoon ja energiansäästöön.

Vastauksemme: Luotettavia tuotteitamme ja tehokkaita ratkaisujamme tarvitaan sekä perinteisten fossiilisten polttoaineiden että uusiutuvan energian tuotannossa ja kuljetuksessa. Tarjoamme pitkälle kehitettyjä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää toimintansa tehottomuutta samoin kuin näistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Esimerkki: MacGregorin offshore-ratkaisut.

desktop_windows

Digitalisaatio

Asiakastarve: Digitaalisten ratkaisujen intensiivinen kehittäminen jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Asiakkaat haluavat älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida toimintaansa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää tehottomuutta ja päästöjä.

Vastauksemme: Liiketoiminta-alueemme ovat kattavasti läsnä tavaravirtojen verkostossa, mikä luo meille näkymän koko arvoketjuun. Tämän näkemyksen avulla voimme muokata lastinkäsittelyteollisuutta digitaalisilla ohjelmisto-, automaatio- ja älykkäillä ratkaisuillamme. Niiden kautta pyrimme parantamaan globaalien tavaravirtojen tehokkuutta ja auttamaan asiakkaitamme menestymään ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.

Esimerkki: Hiabin HiVisionTM-nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect-alusta.

Mitä mieltä olet sivustosta?