menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Megatrendit LUOVat kasvua

Pitkän aikavälin makrotaloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja muuttavat sitä. Useat samanaikaiset megatrendit tukevat strategiamme menestyksekästä toteuttamista ja matkaamme kohti kestävien tavaravirtojen markkinajohtajuutta.

call_made

Globaali kasvu ja taloudellinen kehitys

Kuvaus: Väestönkasvu, kaupungistuminen, kasvava taloudellinen hyvinvointi ja tuottavuus vaikuttavat globaaliin kehitykseen. Maapallon väkiluku on tällä hetkellä noin 7,9 miljardia, ja sen arvioidaan nousevan 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. On odotettavissa, että myös maailman urbaanin kaupunkiväestön osuus kasvaa nykyisestä 55 prosentista lähes 70 prosenttiin tulevien vuosikymmenien aikana. Samaan aikaan globaalin bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan lähivuosina noin viiden prosentin vuosivauhtia.
Vaikutukset: Globaali ja taloudellinen kasvu ruokkivat kulutusta, maailmankauppaa ja tavarakuljetusten kysyntää. Kaupungistuminen lisää infrastruktuurin ja asuntorakentamisen sekä niitä tukevan tehokkaan logistiikan tarvetta. Tiheään asutuissa kaupungeissa lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen on oltava hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.
Esimerkkejä: Kalmar One, MacGregor Cargo Boost, sähköllä toimivat Hiabin MOFFETTajoneuvotrukit.

nature_people

Kestävä kehitys

Kuvaus: Ympäristöön, yhteiskuntaan ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ohjaavat nykyään yhä enemmän kuluttajien ja sijoittajien toimia. Hallitukset, sijoittajat, yritykset ja kuluttajat odottavat ja vaativat konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen edistämiseksi sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelemiseksi. Kestävä kehitys nähdään yhä useammin myös hyvänä liiketoimintamahdollisuutena.
Vaikutukset: Asiakkaidemme sidosryhmät vaativat asiakkailtamme toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niiden toiminnassa ja alallaan. Myös muut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueet (esim. turvallisuus) ovat asiakkaillemme tärkeitä, ratkaistavia haasteita. Kestävän kehityksen osa-alueet tarjoavat meille hienoja mahdollisuuksia innovoida uusia ratkaisuja ja auttaa asiakkaitamme heidän haasteidensa ratkaisemisessa.
Esimerkki: Kalmarin täyssähköinen tuotevalikoima, MacGregorin offshore-tuulivoimatarjooma.

desktop_windows

Digitalisaatio

Kuvaus: Digitaalisten ratkaisujen nopea kehitys jatkuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 5G:n ja keinoälyn tapaiset disruptoivat teknologiat mahdollistavat dataa hyödyntävät palvelut ja uudet liiketoimintamallit. 
Vaikutukset: Asiakkaat haluavat älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida toimintaansa, parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta, sekä vähentää tehottomuutta ja päästöjä. Liiketoiminta-alueemme ovat kattavasti läsnä tavaravirtojen verkostossa, mahdollistaen meille näkymän koko arvoketjuun. Näin voimme kehittää koko lastinkäsittelyteollisuutta digitaalisilla ohjelmisto-, automaatio- ja älykkäillä ratkaisuillamme.
Esimerkkejä: Kalmar Insight, MacGregor OnWatch Scout, Hiab HiConnect -alusta.

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutos tuottaa jatkossa yrityksille merkittäviä ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia. Seuraavassa Cargotecin näkökulmasta merkittäviä ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

 • Oikeisiin teknologioihin investointi
  Kestävät teknologiat kehittyvät ja kypsyvät nopeasti, mutta toistaiseksi selkeät johtavat teknologiat eivät ole vielä vakiintuneet. Toimialan transformaatio ja ilmastonmuutoksen hillitseminen vähähiilisillä ratkaisuilla on hyvä mahdollisuus. Samaan aikaan investointi vääriin teknologioihin voi kuitenkin johtaa epäsuorien kustannusten kohoamiseen, jos tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit eivät realisoidu.
 • Älykkäät ratkaisut auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
  Jatkossa sellaisten ratkaisujen tarve kasvaa, jotka edistävät sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. Automaatio, robotisaatio, digitalisaatio ja etäpalvelut poistavat tarpeen olla fyysisesti paikalla ja vahvistavat lmastoon sopeutumista ja asiakkaiden operaatioiden jatkuvuutta.
 • Äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat liiketoimintaan
  Äärimmäisten sääilmiöiden voimakkuus ja toistuvuus luultavasti kasvaa. Jo pelkästään tietyllä alueella tapahtuva äärimmäinen ilmastotapahtuma voi vaikuttaa toimittajiin ja aiheuttaa viivästyksien ketjureaktion. Suunnitelmat liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ovat välttämättömiä riskien minimoimiseksi.
 • Teräksen ja litiumakkujen hinnat ja saatavuus
  Teräksen hinta saattaa nousta ankarammasta päästöverotuksesta tai vähäpäästöisten vaihtoehtojen kalliimmista tuotantokustannuksista johtuen. Litiumakkujen kysyntä voi kasvaa ja hinnat nousta, kun sähköistyminen yleistyy.
 • Merituulivoimalaitosten lisääntyminen
  Tuulivoiman osuuden oletetaan kasvavan, mikä mahdollistaa MacGregorin offshore-liiketoiminnan kasvun.
Mitä mieltä olet sivustosta?