menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Raportit ja esitykset

Cargotec listautui NASDAQ OMX Helsinkiin 1.6.2005, ja yhtiön ensimmäinen virallinen tilikausi oli 1.6.-31.12.2005. Tilintarkastamattomat pro forma -vertailutiedot esitetään niiltä kausilta, joilta ei ole olemassa virallista vertailutietoa.

Yhtiön arvioinnin helpottamiseksi pro forma -informaatio esitetään Cargotecin listautumishetken liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Näin ollen keväällä 2005 hankittu MacGregorin laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta on sisällytetty kaikkien vertailukausien pro forma -lukuihin niin kuin hankinta olisi tapahtunut jo ennen esitettäviä kausia. Pro forma -luvut perustuvat IFRS-laskentaperiaatteisiin, ja Cargotecin virallisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on noudatettu soveltuvin osin. IFRS 3:n mukainen MacGregorin hankinnan lopullisen kirjanpitokäsittelyn vaikutus on huomioitu virallisessa tuloksessa 1.6.2005 alkaen. Pro forma -luvuissa vaikutus on huomioitu oman pääoman oikaisuna. Pro forma -laatimisperiaatteet listautumista edeltävältä ajalta ovat nähtävissä Cargotecin listalleottoesitteestä.

MEUR Pro forma
1-12/2005
Pro forma
1-12/2004
Saadut tilaukset 2 384,9 2 337,3
Tilauskanta 1 256,9 1 218,5
Liikevaihto​ 2 357,9 1 900,4
Liikevoitto 179,4* 123,9
Liikevoitto, % 7,6* 6,5
Laimentamaton tulos/osake, EUR 1,90* 1,20
     
Liiketoiminnan rahavirta 194,1 157,5
Nettokäyttöpääoma 206 183
     
Oma pääoma/osake, EUR 11,93 10,17
Omavaraisuusaste, % 46,2 42,2
Nettovelkaantumisaste, % 15,7 43,0
Oman pääoman tuotto, % 19,2 12,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,9 12,9

* ilman 15,4 miljoonan euron myyntivoittoa Consoliksesta

Mitä mieltä olet sivustosta?