menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Muutos kohti kestävää maailmaa vaikuttaa Cargotecin liiketoimintaan. Toisaalta vaikutamme itse ympäröivään maailmaan monin tavoin. Nämä vaikutukset ovat Cargotecin vastuullisuustyön perusta.

Cargotec on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimuksen periaatteisiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin suuntaviivoihin, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin sekä ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Tuemme myös kaikkia 17:ää YK:N kestävän kehityksen tavoitetta (lisätietoa täällä).

Nämä sitoumukset näkyvät Cargotecin eettisissä toimintaohjeissa, jotka sisältävät yhtiömme yleiset vaatimukset, ohjeet ja eettiset periaatteet sekä määrittelevät työskentelytapamme. Eettisten toimintaohjeiden käytännön toteutus varmistetaan ohjesäännöillä (esimerkiksi vastuullisuuspolitiikkamme), prosesseilla ja koulutuksella.

Cargotecin hallituksella on kokonaisvastuu ei-taloudellisista asioista. Hallitus esimerkiksi vahvistaa yhtiön johdon tavan hoitaa yhtiön vastuullisuusasiat, hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Cargotecin johtoryhmä suorittaa vastuullisuusarviointeja, hyväksyy niihin liittyvät konsernitason ohjeistukset ja vuositavoitteet sekä vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelman toteutumisesta.

Cargotecin vastuullisuusvaliokunnalla on vastuu vastuullisuustavoitteiden toimeenpanosta. Valiokunta sopii tavoitteiden ja ohjeistusten kehittämiseen, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvästä resursoinnista ja toimenpiteistä.

Cargotecin vastuullisuusjohtoryhmä hallinnoi, koordinoi ja toteuttaa yrityksen vastuullisuustavoitteita operatiivisella tasolla. Jokaisella olennaisella vastuullisuusteemalla on nimetty vastuuhenkilö, joka on vastuussa kyseisen teeman järjestelmällisestä johtamisesta ja kehittämisestä. Vastuullisuusjohtoryhmä raportoi vastuullisuusvaliokunnalle

Mitä mieltä olet sivustosta?