menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Muutos kohti kestävää maailmaa vaikuttaa Cargotecin liiketoimintaan. Toisaalta vaikutamme itse ympäröivään maailmaan monin tavoin. Nämä vaikutukset ovat Cargotecin vastuullisuustyön perusta.

Cargotec on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimuksen periaatteisiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin suuntaviivoihin, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin sekä ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Tuemme myös kaikkia 17:ää YK:N kestävän kehityksen tavoitetta (lisätietoa täällä).

Nämä sitoumukset näkyvät Cargotecin eettisissä toimintaohjeissa, jotka sisältävät yhtiömme yleiset vaatimukset, ohjeet ja eettiset periaatteet sekä määrittelevät työskentelytapamme. Eettisten toimintaohjeiden käytännön toteutus varmistetaan ohjesäännöillä (esimerkiksi vastuullisuuspolitiikkamme), prosesseilla ja koulutuksella.

Cargotecin hallituksella on kokonaisvastuu ei-taloudellisista asioista. Hallitus esimerkiksi vahvistaa yhtiön johdon tavan hoitaa yhtiön vastuullisuusasiat, hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Cargotecin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön tilinpäätöksiä ja muita kuin taloudellisia selvityksiä. Valiokunta arvioi yhtiön sisäisten tarkastus- ja riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja asianmukaisuutta, mukaan lukien vastuullisuuteen liittyvät
riskit.

Cargotecin johtoryhmä on vastuussa hallituksen asettamien liiketoimintasuunnitelmien ja
tavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmä tarkastaa ja hyväksyy yhtiön vastuullisuuteen liittyvät ohjesäännöt ja tavoitteet sekä päättää tarvittavasta resursoinnista ja toimenpiteistä.

Cargotecin vastuullisuusjohtoryhmä hallinnoi, koordinoi ja toteuttaa yrityksen vastuullisuustavoitteita operatiivisella tasolla. Ryhmä edistää yhtiön sisäistä yhteistyötä ja tarkastelee toimintasuunnitelmia, resurssien kohdentamista sekä kehityskohteita. 

Mitä mieltä olet sivustosta?