menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

Osinkopolitiikka

Cargotec Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan.

Cargotecin tavoite osingolle:

Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon
maksaminen kahdesti vuodessa

Osingonjako

B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osake-sarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä

Osinko 2019

27. toukokuuta 2020 pidetty yhtiökokous päätti osingonjaosta siten, että osinko maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan suoraan yhtiökokouksen päätöksen perusteella ja toinen erä hallituksen mahdollisen päätöksen perusteella. Osingonjaon ensimmäinen erä on 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.5.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.6.2020.

Osingonjaon toinen erä maksetaan hallituksen mahdollisen päätöksen perusteella, eli että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään toisen erän maksamisesta. Toinen erä voi olla enintään 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingonjaon toisen erän määrästä edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Valtuutuksen perusteella mahdollisesti maksettava osingonjaon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen sekä osingonjaon toisen erän täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Jos hallitus käyttää ehdotetun osingonjaon toista erää koskevan valtuutuksen kokonaan, on maksettava osinko yhteensä 1,19 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

  2019 2018 2017 2016​​ 2015​ ​2014 2013​
​Osinko, A-osake, EUR 1,19 1,09 1,04 ​0,94​ 0,79 0,54​ 0,41​​
Osinko, B-osake​, EUR 1,20 1,10 1,05 0,95​ 0,80 ​0,55 0,42​​
​Osakekohtainen tulos, EUR 1,39 1,66 2,05 ​1,95​ ​2,21 1,11​ 0,89​​
​Osinko/osakekohtainen tulos
(B-osake)
86,4 66,4 51,1 ​48,7​ 36,1 49,6 47,1​

Lisätietoa

Mitä mieltä olet sivustosta?