menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

Osinkopolitiikka

Cargotec Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan. Cargotecin tavoite osingolle: kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Osingonjako

B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osake-sarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.

Osinko 2023

30.5.2024 pidetty yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 2,14 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.6.2024 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.6.2024.

Osinko 2022

23.3.2023 pidetty yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,34 euroa kutakin A-sarjan ja 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2023.

Osinko 2021

17. maaliskuuta 2022 pidetty yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2022.

Osinko 2020

23. maaliskuuta 2021 pidetty yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksettiin 1.4.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Osinko 2019

27. toukokuuta 2020 pidetty yhtiökokous päätti osingonjaosta siten, että osinko maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan suoraan yhtiökokouksen päätöksen perusteella ja toinen erä hallituksen mahdollisen päätöksen perusteella. Osingonjaon ensimmäinen erä on 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29. toukokuuta 2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 5. kesäkuuta 2020.

Cargotec Oyj:n hallitus päätti 25. elokuuta 2020 osingonjaon toisesta erästä perustuen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osingon toinen erä on 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27. elokuuta 2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3. syyskuuta 2020.

Yhtiökokouksen päätöksen ja hallituksen 25. elokuuta 2020 tekemän päätöksen perusteella yhteenlaskettu osinko tilikaudelta 2019 on kokonaisuudessaan 1,19 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

Lisätietoa

Mitä mieltä olet sivustosta?